Közzététel: 2020. április 28.

31 ezer fővel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt

A koronavírus-járvány gazdasági következményei a vizsgált időszakot csak részben érintették, így hatásai a közölt foglalkoztatási adatokban kevésbé markánsan jelennek meg.A 2020. január–márciusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 466 ezer fő, a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 69,7% volt. Mindkét nem esetében csökkenés történt, ugyanakkor a férfiakat magasabb foglalkoztatási szint jellemezte, mint a nőket. 2020. márciusban a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 442 ezer fő volt, az előző hónaphoz képest 56 ezer fővel kevesebb, míg a 15–64 évesek foglalkoztatási aránya ugyanezen időszak alatt 0,9 százalékponttal, 69,2%-ra csökkent.

2020. január–márciusban az egy évvel korábbihoz képest:1

A foglalkoztatottak létszáma 0,7%-kal alacsonyabb, 4 millió 466 ezer fő volt. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók és a magukat közfoglalkoztatottaknak vallók száma egyaránt 16 ezer fővel csökkent, a külföldi telephelyen dolgozóké lényegében nem változott.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2020. január–március

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4 251,2–15,9 –0,4
Közfoglalkoztatottnak tekinti magát105,0–16,0–13,2
Külföldi telephelyen dolgozik109,50,60,6
Összesen4 465,8–31,3–0,7

a) Az előző év azonos időszakához képest.

A 15–64 évesek közül 4 millió 386 ezren minősültek foglalkoztatottnak, és a foglalkoztatási ráta összességében 69,7% volt. A 15–64 éves férfiak esetében a foglalkoztatottak létszáma 20 ezer fővel, 2 millió 414 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 0,4 százalékponttal, 76,9%-ra csökkent, míg a 15–64 éves nők esetében a foglalkoztatottak létszáma 23 ezer fővel, 1 millió 973 ezer főre, a foglalkoztatási ráta pedig 62,5%-ra mérséklődött.

A fiatal (15–24 éves) korcsoportban a foglalkoztatottak száma 282 ezer fő, a foglalkoztatási ráta 28,2% volt. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves) népesség körében mérséklődés volt tapasztalható: a foglalkoztatottak száma 39 ezer fővel, 3 millió 401 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 1,4 százalékponttal, 83,1%-ra csökkent. Az idősebb (55–64 éves) korosztályban a foglalkoztatottak létszáma 703 ezer fő volt, a foglalkoztatási ráta azonban – részben demográfiai okból – 2,3 százalékponttal, 58,4%-ra emelkedett.

A 20–64 éves korcsoport esetében – amely az Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre – a foglalkoztatási ráta az Európai Unió 2020-ra kitűzött 75%-os célértékének felelt meg. A korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a férfiaknál 82,9, a nőknél 67,1%.

A foglalkoztatási ráta a 15–64 évesek körében a legtöbb régióban alig, 1 százalékponton belül változott. Budapestet jellemezte a legkedvezőbb foglalkoztatási helyzet, ahol a foglalkoztatási ráta 74,3% volt, a legjelentősebben, 1,0 százalékponttal, 73,7%-ra Nyugat-Dunántúlon növekedett az értéke. A legnagyobb mérséklődés Dél-Dunántúlon volt, a foglalkoztatottak aránya 3,1 százalékponttal, 62,5%-ra csökkent, és ebben a régióban volt a legalacsonyabb az értéke.

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében,2020. január–március

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24282,3–3,4 28,20,0
25–543 401,4–39,283,1–1,4
55–64702,6–1,0 58,42,3
Összesen4 386,4–43,769,7–0,2
Ebből: 20–644 362,4–38,575,0–0,1

a) Az előző év azonos időszakához képest.

2020. március2

A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 442 ezer fő volt, ami az előző hónaphoz képest 56 ezer fővel, tavaly márciushoz képest pedig 22 ezer fővel csökkent.

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 69,2% volt, ami az előző havi értékhez képest 0,9 százalékponttal csökkent, miközben a mérséklődés az előző év márciusához képest 0,2 százalékpontos volt.