Közzététel: 2020. július 29.

103 ezer fővel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt

A koronavírus-járvány gazdasági következményei a vizsgált időszakot teljes egészében érintették, így hatásai a közölt foglalkoztatási adatokban megjelennek. A 2020. április–júniusi időszakban a foglalkoztatottak1 átlagos létszáma 4 millió 408 ezer fő, a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 68,7% volt. Mindkét nem esetében csökkenés történt, ugyanakkor a férfiakat magasabb foglalkoztatási szint jellemezte, mint a nőket. 2020 júniusában a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 457 ezer fő volt, az előző hónaphoz képest 58 ezer fővel több, az egy évvel korábbihoz képest 38 ezer fővel kevesebb.

2020. április–júniusban2 az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 2,3%-kal alacsonyabb, 4 millió 408 ezer fő volt. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 55, a magukat közfoglalkoztatottaknak vallóké 28, a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjaié pedig 19 ezer fővel csökkent.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2020. április–június

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4 229,6–55,4–1,3
Közfoglalkoztatottb)80,7–28,0–25,8
Magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagja98,0–19,2–16,4
Összesen4 408,2–102,6–2,3

a) Az előző év azonos időszakához képest.
b) A válaszadó önbesorolása alapján.

A 15–64 évesek közül 4 millió 316 ezren minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportot jellemző foglalkoztatási ráta 68,7% volt. A 15–64 éves férfiak esetében a foglalkoztatottak létszáma 45 ezer fővel, 2 millió 383 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 1,1 százalékponttal, 76,0%-ra mérséklődött, míg a 15–64 éves nők esetében a foglalkoztatottak létszáma 72 ezer fővel, 1 millió 933 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 1,6 százalékponttal, 61,4%-ra csökkent.

A fiatal (15–24 éves) korcsoportban a foglalkoztatottak száma 29 ezer fővel, 257 ezerre, a foglalkoztatási ráta 2,4 százalékponttal, 25,7%-ra mérséklődött. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves) népesség körében a foglalkoztatottak száma 94 ezer fővel, 3 millió 359 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 2,6 százalékponttal, 82,0%-ra csökkent. Az idősebb (55–64 éves) korosztályban a foglalkoztatottak létszáma 701 ezer fő volt, a foglalkoztatási ráta azonban – részben demográfiai okból – 2,7 százalékponttal, 58,8%-ra emelkedett.

A 20–64 éves korcsoport esetében – amely az Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre – a foglalkoztatási ráta 1,1 százalékponttal, 74,0%-ra csökkent. Az Európai Unió 2020-ra 75%-os célértéket tűzött ki, amit Magyarország a koronavírus-járványt megelőzően el is ért. A járvány következtében a foglalkoztatás visszaesett és jelenleg a korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a férfiaknál 82,1, a nőknél 66,1%.

A foglalkoztatási ráta a 15–64 évesek körében Budapest kivételével minden régióban csökkent. A fővárost jellemezte a legkedvezőbb helyzet, ahol a foglalkoztatási ráta 73,5% volt. A legjelentősebben, egyaránt 2,7 százalékponttal Nyugat-Dunántúlon és Dél-Alföldön mérséklődött a foglalkoztatás szintje, 71,5, valamint 66,8%-ra. A legalacsonyabb érték Dél-Dunántúlt jellemezte, ahol 64,2% volt a foglalkoztatási ráta.

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 2020. április–június

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24256,6–28,725,7–2,4
25–543 358,5–94,382,0–2,6
55–64700,95,358,82,7
Összesen4 316,1–117,768,7–1,3
Ebből: 20–644 296,4–107,174,0–1,1

a) Az előző év azonos időszakához képest.

2020. június3

A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 457 ezer fő volt, ami az előző hónaphoz képest 58 ezer fővel nőtt, tavaly júniushoz képest pedig 38 ezer fővel csökkent.

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 69,4% volt, ami a májusi értékhez képest 0,9 százalékponttal emelkedett, az előző év júniusához képest pedig 0,5 százalékponttal mérséklődött.