Közzététel: 2021. április 28.

Módszertani változás

4 millió 616 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma

2021 márciusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 616 ezer fő volt, ami az előző év azonos időszakát 41 ezer, míg az előző hónapot 66 ezer fővel haladta meg. A 2021. január–márciusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 568 ezer fő volt, ami 39 ezer fővel elmaradt az előző év azonos időszakitól. Elsősorban a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjai körében csökkent a foglalkoztatottság.

2021. márciusban1:

foglalkoztatottak2 átlagos havi létszáma 4 millió 616 ezer fő volt, 66 ezerrel több, mint az előző hónapban, míg a tavaly márciusi létszámot 41 ezer fővel haladta meg.

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 72,5% volt, ami a februári értéknél 0,7 százalékponttal, míg az előző év márciusinál 1,2 százalékponttal magasabb volt.

2021. január–márciusban3 az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 39 ezer fővel (0,9%-kal) kevesebb, 4 millió 568 ezer fő volt. A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 16 ezer fővel nőtt, míg a közfoglalkoztatottaké 17 ezer fővel, a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjaié pedig 39 ezer fővel csökkent.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2021. január–március

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4406,016,10,4
Közfoglalkoztatottb)88,4–16,6–15,8
Magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagja73,2–38,7–34,6
Összesen4567,639,20,9
Ebből: gyed, gyese miatt tartósan távol lévő140,1–1,00,7

a)Az előző év azonos időszakához képest.
b)A válaszadó önbesorolása alapján.

A 15–64 évesek közül 4 millió 476 ezren minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportra jellemző foglalkoztatási ráta 71,8% volt. A férfiak esetében a foglalkoztatottak létszáma 8 ezer fővel, 2 millió 407 ezer főre mérséklődött, míg a foglalkoztatási rátájuk – demográfiai okból – 0,4 százalékponttal, 77,2%-ra nőtt. A nők esetében a foglalkoztatottak létszáma 43 ezer fővel, 2 millió 69 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 0,6 százalékponttal, 66,3%-ra csökkent.

A fiatal (15–24 éves) korcsoportban a foglalkoztatottak száma és a foglalkoztatási ráta is csökkent: az előbbi 23 ezer fővel, 265 ezer főre, az utóbbi 1,9 százalékponttal, 26,9%-ra. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves) népesség körében a foglalkoztatási ráta 0,8 százalékponttal, 85,6%-ra mérséklődött, míg az idősebb (55–64 éves) korosztályban a foglalkoztatottak létszáma 7 ezer fővel, 709 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 2,8 százalékponttal, 61,2%-ra emelkedett.

A foglalkoztatást tekintve Budapesten volt a legkedvezőbb a helyzet a 15–64 évesek körében, ahol a ráta értéke 76,0% volt, míg a legalacsonyabb érték Észak-Magyarországot és – az egy év alatt bekövetkezett nagymértékű aránynövekedés ellenére – Dél-Dunántúlt jellemezte, egyaránt 66,2%-os értékekkel. Az előző év azonos időszakához képest a legnagyobb csökkenés Nyugat-Dunántúlon történt, ahol a foglalkoztatási ráta értéke 1,6 százalékponttal csökkent

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 2021. január?március

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24265,2–22,926,9–1,9
25–543 501,7–35,085,6–0,8
55–64709,46,861,22,8
Összesen4 476,351,171,80,1

a)Az előző év azonos időszakához képest.