Közzététel: 2021. július 28.

4 millió 692 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma

2021 júniusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 692 ezer fő volt, ami az előző év azonos időszakát 98 ezer, az előző hónap értékét 85 ezer fővel haladta meg. A 2021. április-júniusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 619 ezer fő volt, ami 63 ezer fővel több, mint az előző év azonos időszakában. A hazai elsődleges munkaerőpiacon nőtt, a külföldön dolgozók körében csökkent a foglalkoztatottság.

2021. júniusban1:

foglalkoztatottak2 átlagos havi létszáma 4 millió 692 ezer fő volt, ami az előző hónapnál 85 ezerrel, a tavaly júniusinál 98 ezer fővel több.

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 74,1% volt, ami a májusi értéknél 1,5 százalékponttal, az előző év júniusinál 2,5 százalékponttal magasabb.

2021. április-júniusban3 az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 63 ezer fővel több, 4 millió 619 ezer fő volt. Míg a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 76 ezer fővel nőtt, addig a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjaié 18 ezerrel csökkent.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2021. április – június

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4 451,375,81,7
Közfoglalkoztatottb)86,05,36,6
Magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagja82,0–18,2–18,2
Összesen4 619,262,91,4
Ebből: gyed, gyese miatt tartósan távol lévő139,0–9,1–6,2

a)Az előző év azonos időszakához képest.
b)A válaszadó önbesorolása alapján.

A 15–64 évesek közül 4 millió 524 ezren minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportra jellemző foglalkoztatási ráta 72,8% volt. A férfiak esetében a foglalkoztatottak létszáma 25 ezerrel, 2 millió 410 ezer főre, a foglalkoztatási rátájuk 1,6 százalékponttal, 77,6%-ra nőtt. A nők esetében a foglalkoztatottak létszáma 36 ezer fővel, 2 millió 115 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 2,0 százalékponttal, 68,0%-ra emelkedett.

A fiatal (15–24 éves) korcsoportban a foglalkoztatottak száma 267 ezer fő volt, foglalkoztatási rátájuk 0,7 százalékponttal, 27,1%-ra nőtt. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves) népesség körében a foglalkoztatási ráta 1,4 százalékponttal, 86,9%-ra, míg az idősebb (55–64 éves) korosztályban 3,4 százalékponttal, 62,2%-ra emelkedett.

A foglalkoztatást tekintve Budapesten volt a legkedvezőbb a helyzet a 15–64 évesek körében, ahol a ráta értéke 78,0% volt, míg a legalacsonyabb érték Észak-Magyarországot jellemezte, 67,1%-kal. Az előző év azonos időszakához képest minden régióban nőtt a foglalkoztatás, a legjelentősebb rátanövekedés Dél-Alföldön történt (3,8 százalékpont), míg a legkisebb mértékben Észak-Magyarországon nőtt a foglalkoztatottak aránya.

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 2021. április–június

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24266,83,727,10,7
25–543 542,041,986,91,4
55–64715,514,662,23,4
Összesen4 524,460,172,81,8

a)Az előző év azonos időszakához képest.