Közzététel: 2021. október 28.

4 millió 687 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma

2021 szeptemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak1 átlagos havi létszáma 4 millió 687 ezer fő volt2. A 2021. július–szeptemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 663 ezer főt tett ki, ami 36 ezer fővel több, mint az előző év azonos időszakában. A hazai elsődleges munkaerőpiacon nőtt a foglalkoztatottság, míg a külföldön dolgozók száma csökkent.

2021. július–szeptember az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 36 ezer fővel több, 4 millió 663 ezer fő volt. Míg a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 58 ezer fővel nőtt, addig a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjaié 19 ezerrel csökkent.

A 15–64 évesek közül 4 millió 561 ezren minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportra jellemző foglalkoztatási ráta 73,6% volt. A férfiak esetében a foglalkoztatottak létszáma 9 ezer fővel, 2 millió 422 ezer főre mérséklődött, míg foglalkoztatási rátájuk – demográfiai okokból – 0,7 százalékponttal, 78,3%-ra nőtt. A nők esetében a foglalkoztatottak létszáma 25 ezerrel, 2 millió 139 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 1,7 százalékponttal, 68,9%-ra emelkedett.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2021. július–szeptember

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4 494,657,81,3
Közfoglalkoztatottb)89,0–2,8–3,1
Magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagja79,9–18,8–19,1
Összesen4 663,436,20,8
Ebből: gyed, gyese miatt tartósan távol lévő143,41,71,2

a)Az előző év azonos időszakához képest.
b)A válaszadó önbesorolása alapján.

A fiatal (15–24 éves) korcsoportban a foglalkoztatottak száma 274 ezer fő volt, foglalkoztatási rátájuk 1,1 százalékponttal, 27,9%-ra csökkent. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves) népesség körében a foglalkoztatási ráta 0,9 százalékponttal, 87,4%-ra, míg az idősebb (55–64 éves) korosztályban 3,4 százalékponttal, 63,7%-ra emelkedett.

A foglalkoztatást tekintve Budapesten volt a legkedvezőbb a helyzet a 15–64 évesek körében, ahol a ráta értéke 78,6% volt, míg a legalacsonyabb érték Dél-Dunántúlt jellemezte (68,0%). Az előző év azonos időszakához képest minden régióban nőtt a foglalkoztatás, a legjelentősebben Pest régióban és Észak-Alföldön (egyaránt 1,6 százalékpont), míg a legkevésbé Budapesten és Dél-Dunántúlon (0,8–0,8 százalékpont).

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 2021. július – szeptember

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24274,2–14,127,9–1,1
25–543 558,013,387,40,9
55–64728,616,863,73,4
Összesen4 560,816,073,61,2

a)Az előző év azonos időszakához képest.