Közzététel: 2022. január 27.

4 millió 687 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma

2021 decemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak1 átlagos havi létszáma 4 millió 687 ezer fő volt2. A 2021. október–decemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 688 ezer főt tett ki, ami 65 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában. A hazai elsődleges munkaerőpiacon nőtt a foglalkoztatottság, míg a külföldön dolgozók száma csökkent. 2021-ben – az év egészét tekintve – a foglalkoztatottak átlagos száma 31 ezer fővel, 4 millió 635 ezer főre emelkedett, a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája pedig 73,1% volt, 1,2 százalékponttal magasabb, mint egy évvel ezelőtt.

2021. október–decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 65 ezer fővel több, 4 millió 688 ezer fő volt. Míg a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 84 ezerrel nőtt, addig a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjaié 10 ezerrel csökkent.

A 15–64 évesek közül 4 millió 580 ezren minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportra jellemző foglalkoztatási ráta 74,1% volt. A férfiak esetében a foglalkoztatottak létszáma 2 millió 429 ezer fő volt, foglalkoztatási rátájuk – demográfiai okokból – 0,9 százalékponttal, 78,6%-ra nőtt. A nők esetében a foglalkoztatottak létszáma 45 ezerrel, 2 millió 151 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 2,3 százalékponttal, 69,5%-ra emelkedett.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2021. október–december

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4 517,783,71,9
Közfoglalkoztatottb)83,4–8,8–9,5
Magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagja86,8–9,6–9,9
Összesen4 687,965,41,4
Ebből: gyed, gyese miatt tartósan távol lévő141,51,20,9

a)Az előző év azonos időszakához képest.
b)A válaszadó önbesorolása alapján.

A fiatalok (15–24 éves) korcsoportjában a foglalkoztatottak száma 275 ezer fő volt, foglalkoztatási rátájuk 0,4 százalékponttal, 28,0%-ra nőtt. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves) népesség körében a foglalkoztatási ráta 1,4 százalékponttal, 88,0%-ra, míg az idősebb (55–64 éves) korosztályban 3,2 százalékponttal, 64,1%-ra emelkedett.

A foglalkoztatást tekintve Budapesten volt a legkedvezőbb a helyzet a 15–64 évesek körében, ahol a ráta értéke 79,6% volt, míg a legalacsonyabb érték (67,7%) Észak-Magyarországot jellemezte. Az előző év azonos időszakához képest minden régióban nőtt a foglalkoztatási ráta, a legjelentősebben Budapesten (2,2 százalékponttal), míg a legkevésbé (0,4 százalékponttal) Észak-Magyarországon.

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 2021. október–december

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24274,91,428,00,4
25–543 576,625,188,01,4
55–64728,615,664,13,2
Összesen4 580,042,174,11,6

a)Az előző év azonos időszakához képest.

2021-ben az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 31 ezer fővel, 4 millió 635 ezerre nőtt. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 58 ezer fővel emelkedett, míg a magukat közfoglalkoztatottnak vallók létszáma 6 ezerrel, a külföldi telephelyen munkát vállalóké pedig 21 ezer fővel csökkent.

A foglalkoztatottak közül 4 millió 535 ezren tartoztak a 15–64 évesek körébe, a korcsoport foglalkoztatási rátája 1,2 százalékponttal, 73,1%-ra nőtt. A férfiak körében 0,9 százalékponttal, a nők esetében 1,4 százalékponttal nőtt a ráta értéke, a férfiaké 77,9, a nőké 68,2%-ra emelkedett.

A 15–24 évesek kivételével – akik körében 0,5 százalékpontos csökkenés volt tapasztalható – a fő korcsoportok mindegyikét a foglalkoztatási ráta növekedése jellemezte. Legjelentősebb emelkedés az 55–64 éves korcsoportban volt megfigyelhető, foglalkoztatási rátájuk 3,2 százalékponttal, 62,8%-ra nőtt, míg a 25–54 éves népesség rátája 0,7 százalékponttal, 87,0%-ra emelkedett.