Közzététel: 2022. november 25.

4 millió 705 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma

2022 októberében a 15–74 éves foglalkoztatottak1 átlagos létszáma 4 millió 705 ezer fő volt2, 17 ezerrel több, mint egy éve.

2022. augusztus–októberben az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 37 ezer fővel több, 4 millió 714 ezer fő volt. Míg a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 35 ezerrel és a külföldön dolgozóké 16 ezerrel nőtt, addig a közfoglalkoztatottaké 14 ezerrel csökkent.

A 15–64 évesek közül 4 millió 601 ezren minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportra jellemző foglalkoztatási ráta 74,7% volt. A férfiaknál a foglalkoztatottak létszáma lényegében nem változott, 2 millió 435 ezer főt tett ki, foglalkoztatási rátájuk 79,0% volt. A nők esetében a foglalkoztatottak létszáma 25 ezerrel, 2 millió 166 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 1,2 százalékponttal, 70,3%-ra emelkedett.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2022. augusztus–október

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4545,034,70,8
Közfoglalkoztatottb)72,8–13,9–16,0
Magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagja96,516,220,1
Összesen4714,336,90,8
Ebből: gyed, gyes miatt tartósan távol lévő136,0–4,4–3,2

a)Az előző év azonos időszakához képest.
b)A válaszadó önbesorolása alapján.

A fiatalok (15–24 éves) korcsoportjában a foglalkoztatottak száma 278 ezer fő volt, foglalkoztatási rátájuk 0,6 százalékponttal, 28,3%-ra emelkedett. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves) népesség körében a foglalkoztatási ráta 0,5 százalékponttal, 88,3%-ra, míg az idősebb (55–64 éves) korosztályban 2,4 százalékponttal, 66,3%-ra emelkedett.

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 2022. augusztus–október

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24278,25,628,30,6
25–543 572,82,188,30,5
55–64750,321,166,32,4
Összesen4 601,428,874,70,8

a)Az előző év azonos időszakához képest.