Közzététel: 2018. március 6.

4,4%-kal emelkedett a GDP

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2017 IV. negyedévében 4,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A növekedéshez elsősorban a piaci alapú szolgáltatások és az építőipar járultak hozzá. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 4,9, az előző negyedévhez viszonyítva 1,3%-kal nőtt. 2017-ben a GDP volumene 4,0%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

2017 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 4,4%-kal nőtt. Az első becslésben közölt IV. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.

A revíziós politikánknak megfelelően a 2017. I–III. negyedév revíziójára is sor került. A GDP nyers volumenindexei nem változtak az előző publikációhoz képest, de a termelés és a felhasználási oldal belső szerkezete kismértékben módosult. Ennek eredményeként a szezonálisan és naptárhatással kiigazított volumenindexek megváltoztak.

Termelési oldal:

Az ipar hozzáadott értéke 2,9, ezen belül a feldolgozóiparé 3,6%-kal növekedett az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóiparon belül a gép és gépi berendezés gyártás ágazat kivételével a jelentősebb súlyú ágazatok mindegyike bővült.

Az építőipar teljesítménye 36%-kal emelkedett. Az ágazaton belül leginkább az egyéb építmények építése nőtt.

mezőgazdaság hozzáadott értéke 11%-kal csökkent az egy évvel korábbi, magas bázishoz képest.

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 3,6%-kal nőtt. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes hozzáadott értéke 7,1%-kal bővült, ezen belül a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység növekedése volt jelentős. Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 7,1, a szállítás, raktározásé 6,8, a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátásé 6,6%-kal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 0,2%-kal nőtt, amit a biztosítás és az egyéb pénzügyi tevékenységet végzők javuló teljesítménye magyaráz. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes hozzáadott értéke 2,5%-kal csökkent.

A bruttó hazai termék 2017. IV. negyedévi, 4,4%-os növekedéséhez a szolgáltatások 2,0, az építőipar 1,4, az ipar 0,6 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes hozzájárulása (0,7, illetve 0,5 százalékpont) volt a legjelentősebb. A mezőgazdaság és a közigazgatás, oktatás, egészségügy egyaránt 0,4 százalékponttal mérsékelte a GDP növekedési ütemét.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2016 2017
IV. I.R II.R III.R IV.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat111,296,189,791,388,5
B–EIpar99,4106,7102,8103,6102,9
CEbből: feldolgozóipar99,0107,9103,9104,8103,6
FÉpítőipar94,3126,9130,6130,2135,5
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:103,4103,0102,8103,6103,6
G+IKereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás100,2105,1105,9106,9106,6
HSzállítás, raktározás106,0101,9102,8105,7106,8
JInformáció, kommunikáció105,7102,4106,8107,7107,1
KPénzügyi, biztosítási tevékenység100,3100,5101,4100,6100,2
LIngatlanügyletek103,4101,5101,1102,5104,2
M–NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység107,5106,7106,8108,1107,1
O–QKözigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás102,9101,198,497,897,5
R–TMűvészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás102,5103,9104,2106,3105,3
GDP összesen (piaci beszerzési áron)101,9104,3103,3103,9104,4

R: Revideált adatok.

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 5,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 5,6%-kal bővült, ezen belül minden kiadási csoportban volumennövekedést mértünk. A kiadási csoportok közül a lakberendezés, lakásfelszerelés, az élelmiszerek, a vendéglátás, szálláshelyszolgáltatás, valamint az egyéb termékek és szolgáltatások esetében a volumen az átlagot meghaladóan emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 5,4%-kal nőtt.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 3,4, a közösségi fogyasztásé 8,8%-kal bővült. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 6,7%-kal nagyobb lett.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 5,7%-kal emelkedett.

bruttó állóeszköz-felhalmozás továbbra is jelentősen növekedett, a IV. negyedévben 13%-kal haladta meg az előző év azonos időszaki bázist. Mind az építési beruházások volumene, mind a gép- és berendezésberuházásoké jelentősen emelkedett, az építési nagyobb mértékben. A nagyobb súlyú ágak többségében megfigyelhető volt a beruházási aktivitás növekedése.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 4,4%-kal nőtt.

belföldi felhasználás a IV. negyedévben összességében 5,3%-kal emelkedett.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2016. 2017.
IV. I. II. III. IV.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása 104,3103,4104,8104,7105,6
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 99,498,0 R98,4 R103,6 R103,4
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 108,7104,7101,5114,9106,7
Háztartások tényleges fogyasztása 103,6102,5 R103,6 R104,8105,2
Közösségi fogyasztás 95,790,4 R97,2 R101,8 R108,8
Végső fogyasztás összesen 102,5100,8 R102,7 R104,4105,7
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 85,0121,6121,0 R114,4 R113,1
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen100,7130,0 R114,4 R117,7 R104,4
Belföldi felhasználás összesen102,0105,9105,1 R107,6 R105,3
Export, ebből:99,8110,2 R105,4 R104,7 R108,3
Export, áruk98,6110,2 R106,0 R104,0 R107,1
Export, szolgáltatások104,5110,5 R103,0 R107,2 R112,5
Import, ebből:99,8112,7 R107,6 R109,1 R109,7
Import, áruk101,6113,1 R107,7 R108,7 R110,6
Import, szolgáltatások91,7110,9 R107,0 R110,7 R105,2
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen101,9104,3103,3103,9104,4

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.
R: Revideált adatok.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 652 milliárd forint aktívum keletkezett. Az export 8,3, az import 9,7%-kal emelkedett. Az áruforgalomban a kivitel 7,1, a behozatal 11%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 13, importja 5,2%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A bruttó hazai termék 2017. IV. negyedévi 4,4%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 4,0 , a bruttó felhalmozás 0,9 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,5 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítmény bővülését.

2017 IV. negyedévében az előző negyedévhez képest:

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye 1,3%-kal nőtt. (Az előző negyedévivel történő összehasonlítás mindig a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján történik.)

A termelési oldalon az építőipar bruttó hozzáadott értéke 6,3, az iparé 1,8, a szolgáltatásoké 0,9%-kal bővült, a mezőgazdaságé 1,8%-kal mérséklődött.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 1,3, a közösségi fogyasztás 2,6%-kal emelkedett, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások pedig 0,7%-kal növekedtek. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 3,4%-kal nagyobb lett. A külkereskedelemben az export 2,5, az import 0,4%-kal nőtt.

2017-ben az előző évhez képest:

A bruttó hazai termék volumene 4,0%-kal bővült. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző évhez képest 4,2%-kal emelkedett. A GDP értéke folyó áron 38 183 milliárd forint volt 2017-ben.

A termelési oldalon az építőipar hozzáadott értéke 32, az iparé 3,9, a szolgáltatásoké 3,3%-kal nőtt, a mezőgazdaságé 9,0%-kal visszaesett.

A GDP bővüléséhez a szolgáltatások 1,8, az építőipar 1,0, az ipar 0,9 százalékponttal járultak hozzá, a mezőgazdaság ugyanakkor 0,3 százalékponttal mérsékelte a növekedést.

A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 4,1%-kal nőtt, a közösségi fogyasztás 0,4%-kal csökkent. E két tétel eredményeként a végső fogyasztás 3,4%-kal emelkedett. A bruttó felhalmozás 15, ezen belül a bruttó állóeszköz-felhalmozás 17%-kal magasabb lett. Az export 7,1, az import 9,7%-kal bővült.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás 2,4, a bruttó felhalmozás 3,0 százalékponttal emelte a GDP növekedési ütemét. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 1,4 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítmény bővülését.