Közzététel: 2020. május 29.

2,2%-kal emelkedett a GDP

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2020 I. negyedévében 2,2%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet a legtöbb nemzetgazdasági ág teljesítményére kedvezőtlen hatást gyakorolt, de a piaci szolgáltatások és kisebb mértékben az ipar továbbra is a növekedés húzóerejét adták az I. negyedév egészét tekintve. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 2,0%-kal nőtt, az előző negyedévhez viszonyítva 0,4%-kal csökkent.

2020 I. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 2,2%-kal nőtt. Az első becslésben közölt I. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés nyers volumenindexe nem változott.1

Termelési oldal:

Az ipar teljesítménye 1,7, ezen belül a feldolgozóiparé 1,3%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóipari ágazatok közül a villamos berendezés gyártása és a számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása járult hozzá a legnagyobb mértékben az ipar bővüléséhez. Az építőipar hozzáadott értéke 3,0%-kal nőtt. A mezőgazdaság teljesítménye 0,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2019. 2020.
I. II. III. IV. I.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat102,299,498,0101,099,4
B–EIpar105,8103,8107,6103,2101,7
CEbből: feldolgozóipar106,0103,3108,1103,0101,3
FÉpítőipar144,5127,2118,4111,3103,0
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:103,8104,3104,0104,6102,4
G+IKereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás106,5107,7109,4110,7105,0
HSzállítás, raktározás103,3105,5106,1106,1102,6
JInformáció, kommunikáció106,5105,1106,5106,9108,8
KPénzügyi, biztosítási tevékenység103,1103,9104,1104,5104,4
LIngatlanügyletek104,6104,6103,9104,3102,5
M–NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység107,8107,3106,1105,8105,0
O–QKözigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás99,299,697,698,097,2
R–TMűvészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás102,8102,1101,9103,1100,0
GDP összesen (piaci beszerzési áron)105,3104,9105,0104,5102,2

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 2,4%-kal nőtt, a legnagyobb bővülést az információ és kommunikáció (8,8%) érte el. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, illetve a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység hozzáadott értéke egyaránt 5,0%-kal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 4,4%-kal nőtt. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes hozzáadott értéke 2,8%-kal csökkent.

A bruttó hazai termék 2020. I. negyedévi, 2,2%-os emelkedéséhez a szolgáltatások 1,2, az ipar 0,4, az építőipar 0,1 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzájárulása volt a legjelentősebb (0,5 százalékpont). Ezen nemzetgazdasági ágon belül a kereskedelem és gépjárműjavítás súlya 85,1% volt a 2019. évi adatok alapján. A kereskedelem és gépjárműjavítás jelentős súlya és dinamikus növekedése ellensúlyozta az I. negyedévben a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatnak a koronavírus-járvány miatt bekövetkezett visszaesését.

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 4,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 5,0%-kal emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 4,4%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Ezen belül az átlagot meghaladó mértékben növekedett a tartós (pl. személygépjármű, bútor, nagyobb elektromos fogyasztási cikkek: 12%) és a nem tartós (pl. élelmiszerek, szeszes italok, dohányáru, háztartási energia, vízellátás, gyógyszerek: 6,7%) termékekre fordított hazai fogyasztási kiadások volumene, ugyanakkor a szolgáltatások (1,6%) és a féltartós termékek (pl. ruházat, kisebb gépek, járműalkatrész: 0,2%) esetében átlag alatti volt az emelkedés.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,1 , a közösségi fogyasztásé 2,4%-kal bővült. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 3,7%-kal emelkedett.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 4,0%-kal nagyobb lett.

bruttó állóeszköz-felhalmozás 2017 I. negyedéve óta tartó jelentős növekedése megtört, az I. negyedévben 2,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az építési beruházások volumene nőtt, a gép- és berendezésberuházásoké csökkent. A nemzetgazdasági ágak többségénél mérséklődött a beruházási volumen. A beruházásokon belül a legnagyobb súllyal rendelkező nemzetgazdasági ágakban, a feldolgozóipar és az ingatlanügyletek esetén emelkedett, a szállítás, raktározás ágban csökkent a beruházási volumen.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 4,3%-kal nőtt.

A fogyasztási és felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás az I. negyedévben összességében 4,0%-kal lett nagyobb.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2019. 2020.
I. II. III. IV. I.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása 104,9104,8105,0105,4105,0
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 101,9103,098,7102,3101,1
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 109,4108,8100,6102,9103,7
Háztartások tényleges fogyasztása 104,5104,7103,8104,8104,3
Közösségi fogyasztás 98,598,0104,0107,0102,4
Végső fogyasztás összesen 103,7103,7103,8105,1104,0
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 124,9117,8116,1107,097,4
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen111,6112,3105,9109,7104,3
Belföldi felhasználás összesen105,2105,8104,8106,6104,0
Export, ebből:107,3103,7110,2103,399,5
Export, áruk106,8102,8110,3101,3100,7
Export, szolgáltatások109,0107,0109,8110,694,5
Import, ebből:107,1104,6110,2105,9101,3
Import, áruk107,4104,6110,4105,1102,5
Import, szolgáltatások105,7104,6109,2110,295,2
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen105,3104,9105,0104,5102,2

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – folyó áron – az egy évvel korábbinál kisebb, 430 milliárd forintos aktívum keletkezett. Az import volumene 1,3%-kal növekedett, az exporté 0,5%-kal csökkent. Az áruforgalomban a kivitel 0,7 , a behozatal 2,5%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 5,5, importja 4,8%-kal alacsonyabb lett az egy évvel korábbihoz képest.

A bruttó hazai termék 2020. I. negyedévi, 2,2%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 2,8, a bruttó felhalmozás 0,9 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 1,6 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítmény bővülését.

2020 I. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

A gazdaság teljesítménye 0,4%-kal csökkent.

A termelési oldalon az ipar bruttó hozzáadott értéke 0,3, az építőiparé 4,3%-kal nagyobb, a szolgáltatásoké 0,6%-kal kisebb lett.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 1,2, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,2%-kal nőtt, a közösségi fogyasztás 0,9%-kal csökkent. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 0,9%-kal mérséklődött. A külkereskedelemben az export 0,7%-kal, az import 1,0%-kal csökkent.