Közzététel: 2020. szeptember 1.

13,6%-kal csökkent a GDP

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2020 II. negyedévében 13,6%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához viszonyítva. A koronavírus okozta járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet a legtöbb nemzetgazdasági ág teljesítményére kedvezőtlen hatást gyakorolt. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 13,5, az előző negyedévhez viszonyítva 14,5%-kal csökkent. A nemzetgazdaság teljesítménye az I. félévben 6,1%-kal mérséklődött a nyers adatok szerint.

2020 II. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 13,6%-kal visszaesett. Az első becslésben közölt II. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés nyers volumenindexe nem változott1.

Termelési oldal:

Az ipar teljesítménye 20,1, ezen belül a feldolgozóiparé 21,7%-kal zsugorodott az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóipari ágazatok közül a gyógyszergyártás növekedése mérsékelte a visszaesést, az ipar hozzáadott értékének csökkenéséhez a közútijármű-gyártás járult hozzá a legnagyobb mértékben. Az építőipar hozzáadott értéke 13,2%-kal visszaesett. A mezőgazdaság teljesítménye 2,1%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2019. 2020.
II. III. IV. I. II.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat99,498,0101,099,497,9
B–EIpar103,8107,6103,2101,779,9
CEbből: feldolgozóipar103,3108,1103,0101,378,3
FÉpítőipar127,2118,4111,3103,086,8
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:104,3104,0104,6102,487,8
G+IKereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás107,7109,4110,7105,087,4
HSzállítás, raktározás105,5106,1106,1102,675,4
JInformáció, kommunikáció105,1106,5106,9108,898,2
KPénzügyi, biztosítási tevékenység103,9104,1104,5104,4103,4
LIngatlanügyletek104,6103,9104,3102,593,2
M–NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység107,3106,1105,8105,085,9
O–QKözigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás99,697,698,097,287,0
R–TMűvészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás102,1101,9103,1100,072,9
GDP összesen (piaci beszerzési áron)104,9105,0104,5102,286,4

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 12,2%-kal csökkent. A legnagyobb visszaesés a művészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás (27,1%), illetve a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágakban (24,6%) volt. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység hozzáadott értéke 12,6 és 14,1%-kal csökkent. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 3,4%-kal nőtt. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes hozzáadott értéke 13,0%-kal visszaesett.

A bruttó hazai termék 2020. II. negyedévi, 13,6%-os csökkenéséhez a szolgáltatások 6,8, az ipar 4,3, az építőipar 0,7 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül a visszaeséshez a közigazgatás, oktatás, egészségügy járult hozzá a leginkább (1,9 százalékpont).2

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 8,6%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 8,4%-kal csökkent. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása ennél nagyobb mértékben, 12,8%-kal lett alacsonyabb az egy évvel korábbinál, miután a nem rezidensek (pl. turisták) fogyasztási kiadása jelentős mértékben visszaesett a II. negyedévben. Ezen belül az átlagnál kevésbé mérséklődött a tartós (8,2%), a féltartós (11,3%) és a nem tartós (2,1%) termékekre fordított hazai fogyasztási kiadások volumene, ugyanakkor a szolgáltatások (24,8%) esetében nagyobb mértékű visszaesés történt.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 11,1%-kal csökkent, a közösségi fogyasztásé 5,8%-kal nőtt. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,2%-kal mérséklődött.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 6,6%-kal alacsonyabb lett.

bruttó állóeszköz-felhalmozás a II. negyedévben 13,5%-kal kisebb lett az előző év azonos időszakához képest. Mind az építési beruházás, mind a gép- és berendezésberuházások volumene jelentősen csökkent. A nemzetgazdasági ágak többségénél alacsonyabb lett a beruházási volumen, így a beruházásokon belül a legnagyobb súllyal rendelkező nemzetgazdasági ágakban is.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 5,0%-kal csökkent.

A fogyasztási és felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás az II. negyedévben összességében 6,1%-kal alacsonyabb lett.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2019. 2020.
II. III. IV. I. II.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása 104,8105,0105,4105,091,6
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 103,098,7102,3101,188,9
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 108,8100,6102,9103,799,8
Háztartások tényleges fogyasztása 104,7103,8104,8104,391,4
Közösségi fogyasztás 98,0104,0107,0102,4105,8
Végső fogyasztás összesen 103,7103,8105,1104,093,4
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 117,8116,1107,097,486,5
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen112,3105,9109,7104,395,0
Belföldi felhasználás összesen105,8104,8106,6104,093,9
Export, ebből:103,7110,2103,399,576,0
Export, áruk102,8110,3101,3100,780,1
Export, szolgáltatások107,0109,8110,694,561,9
Import, ebből:104,6110,2105,9101,384,2
Import, áruk104,6110,4105,1102,585,0
Import, szolgáltatások104,6109,2110,295,279,7
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen104,9105,0104,5102,286,4

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – folyó áron – 53 milliárd forintos passzívum keletkezett. Utoljára 2008 IV. negyedévében volt a külkereskedelmi egyenleg negatív. Az export volumene 24,0, az importé 15,8%-kal csökkent. Az áruforgalomban a kivitel 19,9 , a behozatal 15,0%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 38,1, importja 20,3%-kal zuhant.

A bruttó hazai termék 2020. II. negyedévi, 13,6%-os visszaeséséhez a végső fogyasztás 4,5, a bruttó felhalmozás 1,4 százalékponttal, míg a külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 7,7 százalékponttal járult hozzá.

2020 II. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

A gazdaság teljesítménye 14,5%-kal csökkent.

A termelési oldalon az ipar bruttó hozzáadott értéke 20,6, az építőiparé 17,5, a szolgáltatásoké 13,4%-kal visszaesett.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 11,8, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 11,8%-kal csökkent, a közösségi fogyasztás 1,8%-kal nőtt. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 13,8%-kal mérséklődött. A külkereskedelemben az export 24,0, az import 16,9%-kal csökkent.