Közzététel: 2020. december 1.

Az előző negyedévhez képest 11,4%-kal nőtt, az egy évvel korábbihoz viszonyítva 4,6%-kal csökkent a gazdaság teljesítménye

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2020 III. negyedévében 4,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző negyedévinél 11,4%-kal nagyobb, az előző év azonos időszakinál 4,6%-kal kisebb volt. A nemzetgazdaság teljesítménye az I–III. negyedévben 5,5%-kal visszaesett a nyers adatok szerint.

2020 III. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 4,6%-kal csökkent. Az első becslésben közölt III. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés nyers volumenindexe nem változott1.

Termelési oldal:

Az ipar teljesítménye 2,4, ezen belül a feldolgozóiparé 1,9%-kal zsugorodott az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóipari ágazatok közül a villamos berendezés gyártása és az egyéb (nem közúti) jármű gyártása ágazatok növekedése mérsékelte a visszaesést. Az építőipar hozzáadott értéke 17,6, a mezőgazdaságé 3,8%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2019. 2020.
III. IV. I. II. III.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat99,0101,399,698,096,2
B–EIpar106,4101,9101,979,997,6
CEbből: feldolgozóipar105,7100,5101,378,398,1
FÉpítőipar110,5103,4102,086,982,4
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:104,6105,2102,388,096,0
GKereskedelem111,7112,2107,895,8101,8
HSzállítás, raktározás106,7105,9101,374,180,1
ISzálláshely-szolgáltatás és vendéglátás106,1109,790,740,579,1
JInformáció, kommunikáció109,4108,9109,099,1105,3
KPénzügyi, biztosítási tevékenység108,4108,7104,4103,5102,9
LIngatlanügyletek98,499,1102,893,897,4
M–NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység105,8105,8104,485,290,4
OKözigazgatás, védelem99,999,197,297,299,2
POktatás97,8102,5100,192,998,3
QEgészségügyi, szociális ellátás100,9102,793,564,3101,4
R–TMűvészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás106,1106,0102,073,192,1
GDP összesen (piaci beszerzési áron)104,7104,2102,286,495,4

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 4,0%-kal csökkent. A legnagyobb visszaesés a szálláshelyszolgáltatás és vendéglátás (20,9%), illetve a szállítás, raktározás (19,9%) nemzetgazdasági ágban volt. A kereskedelem teljesítménye 1,8%-kal nőtt. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység, valamint a művészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás hozzáadott értéke 9,6, illetve 7,9%-kal csökkent. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 2,9%-kal emelkedett. A közigazgatás és az oktatás hozzáadott értéke 0,8, illetve 1,7%-kal mérséklődött. Az egészségügy hozzáadott értéke 1,4%-kal nőtt.

A bruttó hazai termék 2020. III. negyedévi, 4,6%-os visszaesésében a szolgáltatások 2,2, az ipar 0,4, az építőipar 1,0 százalékpontos csökkenést okoztak. A szolgáltatásokon belül a szállítás, raktározás fogta vissza leginkább (1,0 százalékponttal) a gazdaság teljesítményét.

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 2,2%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 2,7%-kal csökkent. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása ennél nagyobb mértékben, 6,6%-kal lett alacsonyabb az egy évvel korábbinál, miután a nem rezidensek (pl. turisták) fogyasztási kiadása jelentős mértékben visszaesett a III. negyedévben. Ezen belül a tartós termékekre fordított hazai fogyasztási kiadások volumene növekedett (3,4%), ellenben a többi csoporté visszaesett: a féltartós termékeké 4,7, a nem tartós cikkeké 2,1, a szolgáltatásoké 11,9%-kal.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,2%-kal nagyobb, a közösségi fogyasztásé 4,8%-kal kisebb lett. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,8%-kal emelkedett.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 2,5%-kal alacsonyabb lett.

bruttó állóeszköz-felhalmozás a III. negyedévben 13,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Mind az építési, mind a gép- és berendezésberuházások volumene jelentősen visszaesett. A nemzetgazdasági ágak többségénél alacsonyabb lett a beruházási volumen.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 8,7%-kal csökkent.

A fogyasztási és felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a III. negyedévben összességében 4,6%-kal alacsonyabb lett.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2019 2020.
III. IV. I. II. III.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása104,7104,9104,691,797,3
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 97,5110,198,989,8100,2
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 96,2105,4102,698,3100,8
Háztartások tényleges fogyasztása 103,2105,8103,691,697,8
Közösségi fogyasztás 108,7106,699,6103,595,2
Végső fogyasztás összesen 104,0105,9103,093,397,5
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 114,2104,095,989,186,3
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen106,5109,5106,793,991,3
Belföldi felhasználás összesen105,1107,1103,993,595,4
Export, ebből:110,2102,399,775,894,8
Export, áruk110,5101,3101,179,9102,7
Export, szolgáltatások109,3105,993,861,770,8
Import, ebből:111,0106,0101,483,694,8
Import, áruk110,9105,4102,784,699,4
Import, szolgáltatások111,4109,394,578,273,6
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen104,7104,2102,286,495,4

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – folyó áron – újra aktívum keletkezett, 509 milliárd forint értékben. Az export és az import volumene azonos mértékben, 5,2%-kal csökkent. Az áruforgalomban a kivitel 2,7%-kal magasabb, a behozatal 0,6%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 29,2 , importja 26,4%-kal zuhant.

A bruttó hazai termék 2020. III. negyedévi, 4,6%-os visszaesésében a végső fogyasztás 1,7, a bruttó felhalmozás 2,8, a külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,1 százalékpontos csökkenést okozott.

2020 III. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

A gazdaság teljesítménye 11,4%-kal növekedett.

A termelési oldalon az ipar bruttó hozzáadott értéke 24,2, a szolgáltatásoké 10,0%-kal nőtt, míg a mezőgazdaság és az építőipar hozzáadott értéke 1,3, illetve 4,1%-kal csökkent.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 7,4, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 13,1%-kal emelkedett. A közösségi fogyasztás 2,0%-kal alacsonyabb lett. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 1,3%-kal nőtt. A külkereskedelemben az export volumene 28,9 , az importé 18,7%-kal megugrott.

A jövőre kivetített dinamikára építő, az amerikai tájékoztatási gyakorlatban régóta közölt ún. évesített index 53,9%-os növekedést jelez a III. negyedévben, az előző negyedévben mért 46,8%-os visszaesés után. Az évesített index azt mutatja meg, hogy mekkora lenne az éves változás, ha az aktuális negyedéves – az előző negyedévhez viszonyított – volumenváltozás négy negyedévig folytatódna.

3. tábla A GDP szezonálisan és naptárhatással igazított negyedéves és évesített* volumenindexei

(%)

Év I. II. III. IV. I. II. III. IV.
az előző negyedév = 100,0 évesített index
2017101,5101,2100,9101,4105,9105,0103,5105,8
2018101,8101,1101,3101,0107,5104,5105,1104,2
2019101,6100,8101,0100,6106,6103,0103,9102,6
202099,685,4111,498,653,2153,9

* A számítás azt feltételezi, hogy az előző negyedévhez viszonyított változás négy negyedévig állandó marad. Az évesített index váratlan visszaesés hatására hamarabb csökken, de a kilábalás folyamatát jobban követi, mint az előző év azonos időszakához viszonyított, szezonálisan és naptári hatással kiigazított és kiegyensúlyozott volumenindex.