Közzététel: 2021. szeptember 1.

Az egy évvel korábbihoz viszonyított nyers adatok szerint 17,9, az előző negyedévhez képest 2,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2021 II. negyedévében 17,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez viszonyítva 2,7, az előző év azonos időszakához képest 17,7%-kal emelkedett. 2021 I. félévében a gazdaság teljesítménye 7,6%-kal (a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 7,2%-kal) meghaladta az előző év azonos időszaki szintet.

2021 II. negyedévében:

A GDP volumene 17,9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A második becslés nyers volumenindexe az első becslésben közölt II. negyedévi adathoz viszonyítva nem változott.1

A GDP a nyers adatok szerint 2,2%-kal nagyobb volt a 2019. II. negyedévinél.

Termelési oldal:

Az ipar teljesítménye 36,9, ezen belül a feldolgozóiparé 39,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a közútijármű-gyártás növekedése járult hozzá az ipar bővüléséhez. Az építőipar hozzáadott értéke 18,4, a mezőgazdaságé 1,1%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁORNemzetgazdasági ág

2020. 2021.
II. III. IV. I. II.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat93,192,294,4102,5101,1
B–EIpar79,897,6102,2103,4136,9
C Ebből: feldolgozóipar78,398,1102,3104,1139,9
FÉpítőipar87,182,196,197,6118,4
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:88,795,994,496,5112,4
G Kereskedelem95,4102,199,999,7116,9
H Szállítás, raktározás76,080,880,588,9115,1
I Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás46,679,148,952,3171,5
J Információ, kommunikáció98,9105,6106,3101,8116,7
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység103,3103,0103,2103,4103,7
L Ingatlanügyletek93,096,092,297,1104,7
M–N Szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység85,090,693,894,6116,4
O Közigazgatás, védelem97,799,499,9102,5101,9
P Oktatás94,397,4102,296,2108,8
Q Egészségügyi, szociális ellátás69,2100,692,997,7123,2
R–T Művészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás77,293,192,490,6117,1
GDP összesen (piaci beszerzési áron)86,795,496,597,9117,9

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 12,4%-kal lett nagyobb. A legerőteljesebb növekedés a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (71,5%), illetve az egészségügyi, szociális ellátás (23,2%) nemzetgazdasági ágban történt. A művészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás teljesítménye 17,1, a kereskedelemé 16,9, az információ, kommunikációé 16,7%-kal emelkedett. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység hozzáadott értéke 16,4%-kal nőtt. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 3,7%-kal bővült. A közigazgatás hozzáadott értéke 1,9, az oktatásé 8,8%-kal emelkedett.

A bruttó hazai termék 2021. II. negyedévi, 17,9%-os növekedéséhez az ipar 7,3, a szolgáltatások 7,0, az építőipar 0,9 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül a leginkább (2,2 százalékponttal) a kereskedelem, gépjárműjavítás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás növelte a GDP-t.

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 9,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakihoz képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 10,6%-kal nőtt. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 12,2%-kal nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A hazai fogyasztási kiadások volumene a tartósság szerinti csoportok mindegyikében emelkedett, a szolgáltatásoké 19,9, a tartós termékeké 19,4, a féltartósaké 13,2, a nem tartósaké 4,3%-kal.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 7,5%-kal nagyobb lett, a közösségi fogyasztásé 0,5%-kal mérséklődött. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 6,1%-kal emelkedett.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 8,1%-kal magasabb lett.

bruttó állóeszköz-felhalmozás a II. negyedévben 8,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az építési beruházások volumene kismértékben, a gép- és berendezésberuházásoké nagymértékben nőtt. A beruházásokon belül a legnagyobb bővülés az építőiparban és a  szolgáltatási ágakban történt, a kereskedelem, az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, valamint a művészet, egyéb szolgáltatás esetében jelentős volt a növekedés.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 19,7%-kal nőtt.

A fogyasztási és felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás az II. negyedévben összességében 11,3%-kal magasabb lett.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2021. 2021.
II. III. IV. I. II.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása92,397,396,395,2110,6
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól86,797,993,7101,3107,5
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől101,099,999,599,5106,1
Háztartások tényleges fogyasztása91,797,596,096,3109,9
Közösségi fogyasztás107,0100,4102,4110,499,5
Végső fogyasztás összesen94,097,997,198,4108,1
Bruttó állóeszköz-felhalmozás89,186,3101,399,9108,3
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen94,490,891,087,6119,7
Belföldi felhasználás összesen94,295,595,395,7111,3
Export, ebből:76,495,2101,1103,3133,0
Export, áruk80,0102,5109,7110,0135,9
Export, szolgáltatások63,772,972,076,0120,3
Import, ebből:84,895,399,6101,1123,4
Import, áruk85,099,4103,7103,5128,6
Import, szolgáltatások83,676,780,787,996,6
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen86,795,496,597,9117,9

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – folyó áron – aktívum keletkezett, 298 milliárd forint értékben. Az export volumene (33,0%) erőteljesebben bővült, mint az importé (23,4%). Az áruforgalomban a kivitel 35,9, a behozatal 28,6%-kal nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 20,3%-kal nőtt, importja 3,4%-kal csökkent.

A bruttó hazai termék 2021. II. negyedévi, 17,9%-os növekedéséhez a végső fogyasztás 6,0, a bruttó felhalmozás 5,4 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 6,5 százalékponttal növelte a gazdasági teljesítményt.

2021 II. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

A gazdaság teljesítménye 2,7%-kal növekedett.

A termelési oldalon az ipar hozzáadott értéke 2,8, az építőiparé 3,6, a szolgáltatásoké 1,8%-kal nőtt, a mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke 1,2%-kal csökkent.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 1,7%-kal emelkedett. A kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,1, a közösségi fogyasztásé 2,3%-kal csökkent. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 3,2%-kal nőtt. A külkereskedelemben az export volumene 0,8%-kal kisebb, az importé 1,1%-kal nagyobb lett.