Közzététel: 2021. december 1.

Az egy évvel korábbihoz viszonyítva 6,1, az előző negyedévhez képest 0,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2021 III. negyedévében 6,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez mérten 0,7, az előző év azonos időszakához képest 6,1%-kal emelkedett. 2021 I–III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 7,1%-kal (a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 6,8%-kal) meghaladta az előző év azonos időszaki szintet.

2021 III. negyedévében:

A GDP volumene 6,1%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A második becslés nyers volumenindexe az első becslésben közölt III. negyedévi adathoz viszonyítva nem változott.1

A GDP a nyers adatok szerint 1,5%-kal nagyobb volt a járvány előtti 2019. III. negyedévinél.

Termelési oldal:

Az ipar teljesítménye 2,5, ezen belül a feldolgozóiparé 2,6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a villamos berendezés, illetve a fémfeldolgozási termék gyártásának növekedése járult hozzá az ipar bővüléséhez. Az építőipar hozzáadott értéke 20,1%-kal bővült, a mezőgazdaságé 3,8%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁORNemzetgazdasági ág

2020. 2021.
III. IV. I. II. III.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat90,593,0102,6101,396,2
B–EIpar95,9100,4103,4136,6102,5
C Ebből: feldolgozóipar96,2100,5104,0139,8102,6
FÉpítőipar80,695,593,7118,4120,1
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:96,995,997,0112,6106,8
G Kereskedelem100,5100,299,6117,2105,9
H Szállítás, raktározás86,987,389,0115,5112,4
I Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás66,739,052,4171,1121,6
J Információ, kommunikáció105,1106,6101,8116,9115,2
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység103,8104,0103,4103,6106,3
L Ingatlanügyletek102,297,496,5105,3105,4
M–N Szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység92,796,394,9117,2108,7
O Közigazgatás, védelem102,4102,8102,2101,6100,2
P Oktatás100,1104,897,9110,499,0
Q Egészségügyi, szociális ellátás94,387,8102,1127,7105,8
R–T Művészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás87,786,489,2117,5106,5
GDP összesen (piaci beszerzési áron)95,797,098,0117,8106,1

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 6,8%-kal lett nagyobb. A legerőteljesebb növekedés a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (21,6%), az információ, kommunikáció (15,2%), illetve a szállítás, raktározás (12,4%) nemzetgazdasági ágban történt. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység hozzáadott értéke 8,7%-kal nőtt. A művészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás teljesítménye 6,5, a kereskedelemé 5,9%-kal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 6,3%-kal bővült. A közigazgatás hozzáadott értéke 0,2, a humán-egészségügyi, szociális ellátásé 5,8%-kal növekedett, elsősorban a magán- (nem pénzügyi vállalatok és a háztartások szektorába tartozó) egészségügyi szolgáltatók teljesítményének köszönhetően. Az oktatás teljesítménye 1,0%-kal csökkent.

A bruttó hazai termék 2021. III. negyedévi, 6,1%-os növekedéséhez a szolgáltatások 3,8, az építőipar 1,0, az ipar 0,5 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül leginkább (0,8 százalékponttal) a kereskedelem, gépjárműjavítás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás növelte a GDP-t.

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 5,0%-kal emelkedett az előző év azonos időszakihoz képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 5,2%-kal nőtt. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 5,6%-kal nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A hazai fogyasztási kiadások volumene a tartósság szerinti csoportok mindegyikében növekedett, a szolgáltatásoké 10,4, a féltartósaké 5,2, a tartós termékeké 3,1, a nem tartósaké 0,3%-kal.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 3,5%-kal, a közösségi fogyasztásé 5,0%-kal nagyobb lett. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 5,2%-kal nőtt.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 5,0%-kal magasabb lett.

bruttó állóeszköz-felhalmozás a III. negyedévben 9,6%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. Az építési beruházások volumene nagyobb mértékben nőtt, mint a gép- és berendezésberuházásoké. A beruházásokon belül majd minden ágazatban bővülés volt megfigyelhető. Nagymértékű volt a növekedés a feldolgozóipar, a szállítás, raktározás, a mezőgazdaság, a kereskedelem, gépjárműjavítás és az üzleti szolgáltatások területén.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 20,1%-kal magasabb lett.

A fogyasztási és felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a III. negyedévben összességében 9,6%-kal bővült.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2020. 2021.
III. IV. I. II. III.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása98,197,193,7108,5105,2
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól98,793,4102,6108,1103,5
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől103,4103,4107,3106,9105,2
Háztartások tényleges fogyasztása98,496,795,7108,3105,0
Közösségi fogyasztás104,8101,3107,5100,6105,0
Végső fogyasztás összesen99,497,597,4107,0105,0
Bruttó állóeszköz-felhalmozás86,7101,7103,0111,7109,6
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen86,895,388,4122,5120,1
Belföldi felhasználás összesen95,196,895,3111,1109,6
Export, ebből:96,4102,5103,4134,2101,4
Export, áruk103,7111,5110,1135,798,8
Export, szolgáltatások73,872,175,8126,9113,0
Import, ebből:95,7102,3100,5124,3105,6
Import, áruk99,9106,9102,8128,7104,3
Import, szolgáltatások76,381,487,7100,5113,3
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen95,797,098,0117,8106,1

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – folyó áron – passzívum keletkezett, 292 milliárd forint értékben. Az import volumene (5,6%) nagyobb mértékben bővült, mint az exporté (1,4%). Az áruforgalomban a kivitel 1,2%-kal kisebb lett az egy évvel korábbinál, míg a behozatal 4,3%-kal növekedett. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 13,0, importja 13,3%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó hazai termék 2021. III. negyedévi, 6,1%-os növekedéséhez a végső fogyasztás 3,3, a bruttó felhalmozás 6,0 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 3,2 százalékponttal visszafogta a gazdasági teljesítményt.

2021 III. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

A gazdaság teljesítménye 0,7%-kal növekedett.

A termelési oldalon a szolgáltatások hozzáadott értéke 2,2%-kal nőtt, a mezőgazdaságé 4,8, az iparé 2,7, az építőiparé 0,3%-kal csökkent.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása és a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,7, a közösségi fogyasztásé 2,6%-kal emelkedett. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 1,3%-kal bővült. A külkereskedelemben az export volumene 0,8%-kal kisebb, az importé 1,2%-kal nagyobb lett.