Közzététel: 2022. június 1.

Az I. negyedévben 8,2%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2022 I. negyedévében 8,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez mérten 2,1, az előző év azonos időszakához képest 8,0%-kal emelkedett.

2022 I. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 8,2%-kal emelkedett. A második becslés nyers volumenindexe az első becslésben közölthöz képest nem változott.

Termelési oldal:

Az ipar teljesítménye 4,9, ezen belül a feldolgozóiparé 4,6%-kal bővült az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a fémfeldolgozási termék-, illetve az élelmiszergyártás növekedése járult hozzá az ipar bővüléséhez. Az építőipar hozzáadott értéke 18,3%-kal nőtt, a mezőgazdaságé 3,9%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

1. tábla: A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka=100,0%)

TEÁOR-kódNemzetgazdasági ág

2021. 2022.
I. II. III. IV. I.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat101,2100,496,192,796,1
B–EIpar103,7135,3102,6102,1104,9
C Ebből: feldolgozóipar104,4138,4102,7101,9104,6
FÉpítőipar93,9118,4120,1121,3118,3
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:97,1112,9106,9108,2109,9
G Kereskedelem101,0116,8105,7104,3109,4
H Szállítás, raktározás89,2114,7112,5120,3120,4
I Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás52,6170,9122,7168,7180,8
J Információ, kommunikáció107,7117,1116,7114,1111,6
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység103,2103,6106,4106,9106,3
L Ingatlanügyletek94,7106,2104,9104,5105,4
M–N Szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység92,3117,3108,5109,4113,8
O Közigazgatás, védelem102,3101,6100,1100,2100,9
P Oktatás97,3109,199,4102,2102,9
Q Egészségügyi, szociális ellátás103,8137,1104,3107,5108,9
R–T Művészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás88,1114,1109,2113,7114,8
GDP összesen (piaci beszerzési áron)98,1117,8106,2107,1108,2

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 9,9%-kal lett nagyobb. A legerőteljesebb növekedés azokon a gazdasági területeken történt, amelyek egy évvel korábban – a járvány megfékezésére hozott korlátozásokkal összefüggésben – a leginkább visszaestek: az alacsony bázishoz képest a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás teljesítménye (80,8%), a szállítás, raktározásé (20,4%), a művészet, szórakoztatás, szabadidő, egyéb szolgáltatásé 14,8%-kal emelkedett. Szintén alacsony bázishoz képest nőtt (13,8%-kal) a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység hozzáadott értéke. Olyan szolgáltató ágak is számottevően bővültek, amelyek teljesítménye 2021. I. negyedévében is magas szinten volt: az információ, kommunikációban 11,6, a kereskedelemben 9,4, a pénzügyi, biztosítási tevékenységben 6,3%-os növekedés történt. A közigazgatás hozzáadott értéke 0,9, a humánegészségügyi, szociális ellátásé 8,9, az oktatásé 2,9%-kal volt nagyobb az előző év azonos időszakinál.

A bruttó hazai termék 2022. I. negyedévi, 8,2%-os növekedéséhez a szolgáltatások 5,3, az építőipar 0,6, az ipar 1,2 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül leginkább a kereskedelem, gépjárműjavítás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás növelte a GDP-t (1,4 százalékponttal).

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 11,5%-kal emelkedett az előző év azonos időszakihoz képest. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 14,1%-kal nőtt. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 15,0%-kal nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A hazai fogyasztási kiadások volumene a szolgáltatások körében 23,3 és a féltartós termékek körében 23,2, a tartós termékeknél 14,7, a nem tartósaknál 4,6%-kal növekedett.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,9, a közösségi fogyasztásé 6,4%-kal lett nagyobb. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,5%-kal emelkedett.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 10,6%-kal nőtt.

bruttó állóeszköz-felhalmozás a I. negyedévben 13,2%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. Az építési beruházások volumene nagyobb mértékben nőtt, mint a gép- és berendezésberuházásoké. A beruházásokból legnagyobb arányban részesülő nemzetgazdasági ágak közül a feldolgozóiparban és az ingatlanügyletek esetén jelentősen emelkedett, míg a kereskedelem esetén visszaesett a fejlesztések volumene.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 17,6%-kal nőtt.

A fogyasztási és felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a I. negyedévben összességében 11,5%-kal bővült.

2. tábla: A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka=100,0%)

Felhasználási tételek 2021. 2022.
I. II. III. IV. I.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása94,1109,8106,7108,2114,1
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól102,5107,6101,0102,7101,9
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől103,4103,3101,3103,7101,5
Háztartások tényleges fogyasztása95,9109,1105,6107,1111,5
Közösségi fogyasztás111,599,9105,5100,4106,4
Végső fogyasztás összesen98,2107,6105,6105,9110,6
Bruttó állóeszköz-felhalmozás97,0109,3111,5103,2113,2
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen85,4121,9118,7108,8117,6
Belföldi felhasználás összesen95,0111,4109,6106,8111,5
Export, ebből:105,6136,1102,8102,6105,2
Export, áruk111,5137,499,899,3102,0
Export, szolgáltatások81,2130,5115,7118,6123,1
Import, ebből:102,5126,7107,0102,0108,3
Import, áruk104,5130,0105,399,8107,1
Import, szolgáltatások91,6108,6117,1115,2115,5
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen98,1117,8106,2107,1108,2

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – folyó áron – 474 milliárd forintos passzívum keletkezett. Az import volumene (8,3%) nagyobb mértékben bővült, mint az exporté (5,2%). Az áruforgalomban a behozatal 7,1, a kivitel 2,0%-kal nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 23,1, importja 15,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó hazai termék 2022. I. negyedévi, 8,2%-os növekedéséhez a végső fogyasztás 7,7, a bruttó felhalmozás 3,0 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 2,6 százalékponttal visszafogta a gazdasági teljesítményt.

2022 I. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

A gazdaság teljesítménye 2,1%-kal növekedett.

A termelési oldalon a szolgáltatások hozzáadott értéke 2,5%-kal, az iparé 2,1%-kal, a mezőgazdaságé 2,0%-kal, az építőiparé 0,3%-kal nőtt.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadásának volumene 2,4, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatásoké 0,1, a közösségi fogyasztásé 1,6%-kal emelkedett. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 4,4%-kal nőtt. A külkereskedelemben az export volumene 3,1, az importé 5,3%-kal bővült.