Közzététel: 2022. szeptember 1.

A II. negyedévben 6,5%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2022 II. negyedévében 6,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez mérten 1,0, az előző év azonos időszakához képest 6,5%-kal emelkedett. 2022 I. félévében a gazdaság teljesítménye 7,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.

2022 II. negyedévében:

A GDP volumene 6,5%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A második becslés nyers volumenindexe az első becslésben közölt II. negyedévi adathoz viszonyítva nem változott.

Termelési oldal:

Az ipar teljesítménye 3,9, ezen belül a feldolgozóiparé 4,5%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártása, illetve az élelmiszeripar növekedése járult hozzá az ipar bővüléséhez. Az építőipar hozzáadott értéke 0,4%-kal nőtt, a mezőgazdaságé a súlyos aszály következtében 35,5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten.

A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁORNemzetgazdasági ág

2021 2022
II. III. IV. I. II.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat100,496,192,796,164,5
B–EIpar135,3102,6102,1104,9103,9
C Ebből: feldolgozóipar138,4102,7101,9104,6104,5
FÉpítőipar118,4120,1121,3118,3100,4
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:112,9106,9108,2109,9110,5
G Kereskedelem116,8105,7104,3109,4109,1
H Szállítás, raktározás114,7112,5120,3120,4120,9
I Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás170,9122,7168,7180,8146,2
J Információ, kommunikáció117,1116,7114,1111,6113,4
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység103,6106,4106,9106,3106,4
L Ingatlanügyletek106,2104,9104,5105,4106,4
M–N Szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység117,3108,5109,4113,8113,4
O Közigazgatás, védelem101,6100,1100,2100,9100,5
P Oktatás109,199,4102,2102,9105,4
Q Egészségügyi, szociális ellátás137,1104,3107,5108,9113,6
R–T Művészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás114,1109,2113,7114,8120,8
GDP összesen (piaci beszerzési áron)117,8106,2107,1108,2106,5

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 10,5%-kal nagyobb lett. A legerőteljesebb növekedés a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (46,2%), a szállítás, raktározás (20,9%), valamint a művészet, szórakoztatás, szabadidő, egyéb szolgáltatás (20,8%) nemzetgazdasági ágban történt. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység, illetve az információ, kommunikáció hozzáadott értéke egyaránt 13,4%-kal nőtt. A kereskedelem hozzáadott értéke 9,1%-kal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 6,4%-kal bővült. A közigazgatás hozzáadott értéke 0,5, a humánegészségügyi, szociális ellátásé 13,6%-kal növekedett. Az oktatás teljesítménye 5,4%-kal emelkedett.

A bruttó hazai termék 2022. II. negyedévi, 6,5%-os növekedéséhez a szolgáltatások 5,7, az ipar 0,9 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül leginkább a kereskedelem, gépjárműjavítás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás növelte a GDP-t (1,3 százalékponttal). A növekedést 1,1 százalékponttal fékezte a mezőgazdaság teljesítményének csökkenése, az építőiparnak pedig ezúttal nem volt érdemi hatása a GDP volumenváltozására.

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 9,4%-kal emelkedett az előző év azonos időszakihoz képest. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 10,1%-kal nőtt. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 11,4%-kal nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A hazai fogyasztási kiadások volumene a tartósság szerinti csoportok mindegyikében növekedett, a szolgáltatásoké 15,6, a féltartós termékeké 13,7, a tartósaké 11,6, a nem tartósaké 6,7%-kal.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 6,2, a közösségi fogyasztásé 0,3%-kal nagyobb lett. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 6,1%-kal emelkedett.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 7,9%-kal nőtt.

bruttó állóeszköz-felhalmozás a II. negyedévben 6,1%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. A gép- és berendezésberuházások volumene nagyobb mértékben nőtt, mint az építési beruházásoké. A beruházásokból legnagyobb arányban részesülő nemzetgazdasági ágak közül a feldolgozóiparban és az ingatlanügyletek esetén jelentősen emelkedett, a szállítás, raktározás területén visszaesett a fejlesztések volumene.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbinál 2,4%-kal nagyobb lett.

A fogyasztási és a felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a II. negyedévben összességében 6,2%-kal bővült.

A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2021. 2022.
II. III. IV. I. II
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása109,8106,7108,2114,1110,1
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól107,6101,0102,7101,9106,2
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől103,3101,3103,7101,5106,1
Háztartások tényleges fogyasztása109,1105,6107,1111,5109,4
Közösségi fogyasztás99,9105,5100,4106,4100,3
Végső fogyasztás összesen107,6105,6105,9110,6107,9
Bruttó állóeszköz-felhalmozás109,3111,5103,2113,2106,1
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen121,9118,7108,8117,6102,4
Belföldi felhasználás összesen111,4109,6106,8111,5106,2
Export, ebből:136,1102,8102,6105,2107,6
Export, áruk137,499,899,3102,0104,4
Export, szolgáltatások130,5115,7118,6123,1123,4
Import, ebből:126,7107,0102,0108,3107,3
Import, áruk130,0105,399,8107,1104,4
Import, szolgáltatások108,6117,1115,2115,5126,9
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen117,8106,2107,1108,2106,5

a) E tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – folyó áron – 333 milliárd forintos passzívum keletkezett. Az export volumene nagyobb mértékben (7,6%-kal) bővült, mint az importé (7,3%). A külkereskedelem mintegy 85%-át kitevő áruforgalomban mind a kivitel, mind a behozatal 4,4%-kal nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 23,4, importja 26,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó hazai termék 2022. II. negyedévi, 6,5%-os növekedéséhez a végső fogyasztás 5,4, a bruttó felhalmozás 0,7 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,3 százalékponttal növelte a gazdasági teljesítményt.

2022 II. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

A gazdaság teljesítménye 1,0%-kal növekedett.

A termelési oldalon a szolgáltatások hozzáadott értéke 2,4, az iparé 1,0%-kal nőtt, a mezőgazdaságé 33,6, az építőiparé 2,8%-kal csökkent.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadásának volumene 1,8, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatásoké 1,1, a közösségi fogyasztásé 0,3%-kal emelkedett. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 0,2%-kal nőtt. A külkereskedelemben az export volumene 1,5, az importé 0,5%-kal bővült.