Közzététel: 2022. december 1.

A III. negyedévben 4,0%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2022 III. negyedévében 4,0%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához képest 4,1%-kal emelkedett, míg az előző negyedévhez mérten 0,4%-kal csökkent. 2022 I–III. negyedévében a gazdaság teljesítménye – a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján egyaránt – 6,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.

2022 III. negyedévében:

A GDP volumene 4,0%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A második becslés nyers volumenindexe az első becslésben közölt III. negyedévi adathoz viszonyítva nem változott.

Termelési oldal:

Az ipar teljesítménye 9,6, ezen belül a feldolgozóiparé 10,6%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a közúti jármű, illetve a villamos berendezés gyártása járult hozzá az ipar bővüléséhez. Az építőipar hozzáadott értéke 1,8%-kal nőtt, a mezőgazdaságé a nyári súlyos aszály következtében 39,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten.

A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁORNemzetgazdasági ág

2021 2022
III. IV. I. II. III.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat97,494,995,664,460,7
B–EIpar99,299,7105,0103,9109,6
CEbből: feldolgozóipar101,3101,5104,4104,9110,6
FÉpítőipar113,6115,8116,9100,4101,8
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:109,4110,8110,4110,5105,6
GKereskedelem106,1105,8108,2108,6105,2
HSzállítás, raktározás106,1115,4121,2120,4111,5
ISzálláshely-szolgáltatás és vendéglátás152,1200,2175,3147,9106,4
JInformáció, kommunikáció124,9123,3112,8113,1105,4
KPénzügyi, biztosítási tevékenység111,8112,6106,3106,4105,3
LIngatlanügyletek106,5106,4105,5106,1104,1
M–NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység117,6118,8113,6113,6110,6
OKözigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás100,8101,2101,4100,899,8
POktatás97,1100,0101,1105,1102,8
QHumán-egészségügyi, szociális ellátás97,9101,0110,8113,1106,9
R–TMűvészet, szórakoztatás, szabadidő, egyéb szolgáltatás115,5119,5114,7120,1104,1
GDP összesen (piaci beszerzési áron)106,2107,4108,2106,5104,0

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 5,6%-kal nagyobb lett. A legerőteljesebb növekedés a szállítás, raktározás (11,5%), valamint a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység (10,6%) nemzetgazdasági ágban történt. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke 6,4%-kal, az információ, kommunikációé 5,4%-kal nőtt. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 5,3%-kal emelkedett. A kereskedelem 5,2%-kal bővült az előző év azonos időszakához viszonyítva. A művészet, szórakoztatás, szabadidő, egyéb szolgáltatás, valamint az ingatlanügyletek hozzáadott értéke egyaránt 4,1%-kal növekedett. A humán-egészségügyi, szociális ellátás hozzáadott értéke 6,9%-kal, az oktatásé 2,8%-kal emelkedett. A közigazgatás hozzáadott értéke 0,2%-kal csökkent.

A bruttó hazai termék 2022. III. negyedévi, 4,0%-os növekedéséhez a szolgáltatások 3,4, az ipar 1,7, az építőipar pedig 0,1 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül leginkább a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (0,9 százalékponttal), valamint a szállítás, raktározás (0,7 százalékponttal) növelte a GDP-t. A növekedést 1,8 százalékponttal fékezte a mezőgazdaság teljesítményének csökkenése.

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 4,2%-kal emelkedett az előző év azonos időszakihoz képest. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 4,1%-kal nőtt. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 4,4%-kal nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A hazai fogyasztási kiadások volumene a tartósság szerinti csoportok mindegyikében növekedett, a féltartós termékeké 7,0, a szolgáltatásoké és a tartós termékeké 5,7, a nem tartósaké 1,9%-kal.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 5,0%-kal bővült, míg a közösségi fogyasztásé 0,5%-kal kisebb lett. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 3,8%-kal emelkedett.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 3,5%-kal nőtt.

bruttó állóeszköz-felhalmozás a III. negyedévben 4,1%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. Az építési beruházások volumene nagyobb mértékben nőtt, mint a gép- és berendezésberuházásoké. A beruházásokból legnagyobb arányban részesülő nemzetgazdasági ágak közül a feldolgozóiparban és az ingatlanügyletek esetén továbbra is jelentősen emelkedett, a szállítás, raktározás területén visszaesett a fejlesztések volumene.

bruttó felhalmozás 3,4%-kal csökkent az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

A fogyasztási és a felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a III. negyedévben összességében 1,4%-kal nőtt.

A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2021 2022
III. IV. I. II. III.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása107,2108,3112,6109,8104,1
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól98,3100,1103,9107,2105,0
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől100,1102,497,9105,6103,8
Háztartások tényleges fogyasztása105,5106,7110,6109,2104,2
Közösségi fogyasztás107,195,8105,499,899,5
Végső fogyasztás összesen105,8104,6109,7107,7103,5
Bruttó állóeszköz-felhalmozás111,8100,2110,6106,2104,1
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen119,8113,2120,3102,196,6
Belföldi felhasználás összesen110,1107,1111,7106,0101,4
Export, ebből:102,8102,6105,1107,6114,1
Export, áruk99,999,3102,0104,4113,7
Export, szolgáltatások115,6118,5122,4123,1116,4
Import, ebből:107,7102,1108,4107,0110,6
Import, áruk106,1100,0107,2104,1109,4
Import, szolgáltatások116,8114,4115,6126,4118,0
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen106,2107,4108,2106,5104,0

a) E tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – folyó áron – 999 milliárd forintos passzívum keletkezett. Az export volumene nagyobb mértékben (14,1%-kal) bővült, mint az importé (10,6%). A külkereskedelem mintegy 85%-át kitevő áruforgalomban a kivitel 13,7, míg a behozatal 9,4%-kal nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 16,4, importja 18,0%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó hazai termék 2022. III. negyedévi, 4,0%-os növekedéséhez a végső fogyasztás 2,3 százalékponttal járult hozzá, míg a bruttó felhalmozás 0,8 százalékponttal lassította azt. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 2,5 százalékponttal növelte a gazdasági teljesítményt.

2022 III. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

A gazdaság teljesítménye 0,4%-kal csökkent.

A termelési oldalon az ipar hozzáadott értéke 2,9, az építőiparé 0,1%-kal nőtt. A mezőgazdaság hozzáadott értéke 5,2, a szolgáltatásoké 0,7%-kal csökkent.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadásának volumene 0,5, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatásoké 0,7 és a közösségi fogyasztásé 0,6%-kal emelkedett. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 0,6%-kal nőtt. A külkereskedelemben az export volumene 4,6, az importé 4,0%-kal bővült.