Közzététel: 2018. szeptember 12.

6,2%-kal nőtt az ipari termelés

2018 júliusában az ipari termelés volumene 6,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 3,9%-kal emelkedett.

2018 júliusában:

Az ipari termelés volumene 6,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt júliusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

Az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 2,0%-kal csökkent.

Az ipari export volumene 3,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 33%-át képviselő járműgyártás kivitele 6,1%-kal visszaesett, azonban a feldolgozóipari export 15%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 17,2%-kal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 8,3, ezen belül a feldolgozóiparé 12,4%-kal nagyobb volt az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül a döntő súlyt (96%) képviselő feldolgozóipar termelése 6,5, a csekély súlyú bányászaté 62%-kal nőtt. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 2,8%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2016101,4101,4101,8101,375,1
2017104,6104,0102,9104,474,7
2018.január109,0108,9116,8106,575,1
február104,0103,8114,5100,774,8
március98,198,1103,496,374,3
április107,9108,8112,2107,673,4
május100,799,7107,497,172,8
június104,3103,8107,6102,573,8
július106,5106,5112,4104,471,5
2018. évkezdettől104,1104,0110,2101,973,7

A feldolgozóipari termelés egynegyedét képviselő járműgyártás kibocsátása 6,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A közúti járműalkatrész gyártásának volumene 5,7%-kal nőtt, miközben a közúti gépjármű gyártásáé 19,7%-kal visszaesett.

A feldolgozóipari termelés mintegy 12%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 16,8%-kal bővült. A két legjelentősebb alágazat közül a híradástechnikai berendezés gyártása kiugróan, 79%-kal, míg az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 7,3%-kal nőtt.

A feldolgozóipari termelésből 11%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 5,8%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva, mind a belföldi, mind az exportkereslet növekedésének köszönhetően. Az alágazatok közül a legnagyobb súlyt, 25%-ot képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 12,5%-kal emelkedett. Csupán két alágazatban mértünk csökkenést: a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósításban (6,0%) és a tejfeldolgozásban (2,2%).

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 30%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás haladta meg az egy évvel ezelőtti szintjét, amihez az alacsony bázis hatása is hozzájárult.

Jól teljesített a másik két vegyipari alág is: a vegyi anyag, termék gyártása 10,9, a gyógyszergyártás 10,0%-kal nőtt.

Tovább folytatódott a termelés bővülése a közepes súlyú alágakban: a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 18,5, míg a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 12,7%-kal emelkedett az egy évvel ezelőttihez viszonyítva.

Hat hónapja tart a visszaesés a feldolgozóipar 5,7%-át képviselő gép, gépi berendezés gyártásában: a kibocsátás júliusban 9,7%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, elsősorban a legnagyobb szakágazati súlyú motor-, turbinagyártás (kivéve: légi, közútijármű-motor) jelentős csökkenése miatt.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2018. július

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása105,811,2
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása118,59,4
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása112,79,5
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása116,811,5
CKGép, gépi berendezés gyártása90,35,7
CLJárműgyártás93,625,1

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében júliusban – 3,5%-os létszámnövekedés mellett – 2,7%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Az ipari termelés mindössze egy régióban, Közép-Dunántúlon csökkent (3,0%-kal) az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű volumenbővülés Pest régióban (16,3%) volt, a többiben 1,7 és 14,2% közötti növekedést mértünk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 12,0%-kal nagyobb volt a 2017. júliusinál. Az új belföldi rendelések 15,4, az új exportrendelések 11,4%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány július végén 1,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2018. január–júliusban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 3,9%-kal emelkedett. Az összes értékesítés 64%-át adó külpiaci eladások volumene 1,9, a 36%-ot képviselő hazai értékesítésé 6,1%-kal bővült.

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 0,2%-os növekedése a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 3,6%-os létszámbővülés mellett következett be.

Magyarország minden régiójában emelkedett a termelés, a legnagyobb mértékben Pest régióban (9,3%), a legkevésbé Nyugat-Dunántúlon (1,4%).