Közzététel: 2019. február 13.

5,4%-kal nőtt az ipari termelés

2018 decemberében az ipari termelés volumene 5,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 5,7%-kal bővült. 2018-ban a termelés volumene 3,6%-kal nagyobb volt, mint 2017-ben.

2018 decemberében:

Az ipari termelés volumene 5,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt decemberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 2,5%-kal emelkedett.

Az ipari export volumene 4,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 35%-át képviselő járműgyártás kivitele 10,2, a feldolgozóipari export 17%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé pedig 12,9%-kal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 7,2, ezen belül a feldolgozóiparé 10,6%-kal nagyobb volt az előző év azonos havinál.

Az iparon belül a döntő súlyt (93%) képviselő feldolgozóipar termelése 5,0, a csekély súlyú bányászaté 38%-kal emelkedett. Az energiaipar kibocsátása (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 3,6%-kal nőtt, nagyrészt az előző évinél hidegebb idő hatására (az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint a 2018. decemberi átlagos középhőmérséklet 1,4(C-kal alacsonyabb volt a 2017. decemberinél).

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2016101,4101,4101,8101,375,1
2017104,6104,0102,9104,474,7
2018.január109,1109,0116,8106,675,1
február104,1103,9114,6100,874,8
március98,198,1103,496,474,3
április107,8108,7112,3107,573,4
május100,799,7107,397,272,8
június104,4103,9107,7102,673,8
július106,4106,5112,3104,371,5
augusztus101,6100,1108,497,070,4
szeptember98,696,4106,992,871,8
október105,9106,4116,5103,071,8
november104,1104,6113,0101,671,7
december105,0105,3110,6103,169,1
2018. évkezdettől103,7103,4110,6100,972,6

A feldolgozóipari termelés 27%-át képviselő járműgyártás kibocsátása 9,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A közútigépjármű-gyártás volumene 26%-kal nőtt, ugyanakkor a közútijármű-alkatrész gyártásáé 4,7%-kal csökkent. A járműipar magasabb teljesítményszintje a rendelésmutatókban is tükröződik.

A feldolgozóipari termelés 13%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása az alágak közül a legnagyobb mértékben, 17,9%-kal nőtt. A két legjelentősebb alágazat közül a híradástechnikai berendezés gyártása 35, az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 67%-kal bővült.

A feldolgozóipari termelésből mintegy 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 3,0%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az alágazatok közül a legnagyobb súlyt (25%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1,1%-kal nőtt, a legerőteljesebben pedig, 13,1%-kal a második legjelentősebb (súlyú) italgyártás bővült. Négy alágazatban csökkent a termelés, közülük a legkisebb súlyú dohánygyártás esett vissza a legnagyobb mértékben (9,2%-kal).

Az előző hónapokhoz képest lassult a növekedés üteme a közepes súlyú gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártásában: a kibocsátás decemberben 7,6%-kal emelkedett. A másik hasonló súlyt képviselő fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása az év során először csökkent (0,4%-kal).

Tíz havi visszaesés után a gép, gépi berendezés gyártása 1,1%-kal nőtt, főként a hazai eladások emelkedésének köszönhetően. Az exportkereslet mérséklődött.

Öt hónapja tart a visszaesés a legkisebb súlyú textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártásában: decemberben 8,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban csökkenést mértünk.

A legnagyobb mértékben, 10,8%-kal a kis súlyú gyógyszergyártás volumene esett vissza, elsősorban a kivitel kedvezőtlen alakulása következtében.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2018. december

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása103,011,5
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása107,67,9
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása99,68,3
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása117,912,7
CKGép, gépi berendezés gyártása101,16,2
CLJárműgyártás109,927,1

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében decemberben – 3,3%-os létszámnövekedés mellett – 1,6%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Csak Észak-Magyarországon csökkent a termelés (3,0%-kal), a többi régióban 1,1 és 10,8% közötti növekedést regisztráltunk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 1,3%-kal nagyobb volt a 2017. decemberinél. Az új belföldi rendelések 3,9, az új exportrendelések 1,1%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány december végén 7,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2018-ban az előző évhez képest:

Az ipari termelés 3,6%-kal emelkedett az egy évvel korábbi, 4,6%-os növekedést követően. Ezen belül a három nemzetgazdasági ág közül a feldolgozóipar kibocsátása 3,7%-kal nagyobb, az energiaiparé 3,3%-kal kisebb lett, a kis súlyú bányászaté pedig 54%-kal nőtt 2017-hez viszonyítva.

feldolgozóiparban folyó áron közel 31 ezer milliárd forint termelési értéket állítottak elő 2018-ban. A termelés volumene csupán két hónapban nem haladta meg az egy évvel korábbit. A legnagyobb mértékű növekedés januárban volt (9,1%). A feldolgozóipar tizenhárom alága közül ötben csökkent a termelés volumene, a többiben 4,9 és 14,9% közötti volumenbővülést regisztráltunk. A három legnagyobb alág közül a legjelentősebb járműgyártás kibocsátása gyakorlatilag stagnált (99,9%), ugyanakkor a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 6,8, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásáé 4,9%-kal nőtt.

Az ipari export 1,4%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál (2017-ben 5,1%-os volumennövekedést mértünk). A teljes ipari értékesítés 63, a feldolgozóipari értékesítés 73%-a származott külpiaci eladásokból. A feldolgozóipari export 0,9%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. Az exportértékesítés több mint felét a feldolgozóipar két alága adta. A feldolgozóipari export 35%-át képviselő járműgyártás exportvolumene 2,2%-kal csökkent, ellenben a második legnagyobb – 16%-ot kitevő – számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásé 6,6%-kal bővült (itt csak márciusban mérséklődtek a külpiaci eladások).

Az ipar belföldi értékesítése 6,8, ezen belül a feldolgozóiparé 10,6%-kal nőtt. A feldolgozóipar belföldi értékesítésének legnagyobb részét, 24%-át adó élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásának hazai eladásai 6,2%-kal emelkedtek. A második legnagyobb (13,5%-os) súlyú kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás belföldi eladásai 2018-ban 14,2%-kal bővültek (2017-ben 1,9%-kal csökkentek).

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 0,1%-os növekedése a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 3,4%-os létszámbővülés mellett következett be.

Az ipari termelés minden régióban nőtt az előző évhez képest. A volumen a legnagyobb mértékben, 9,5%-kal Pest régióban emelkedett, a többi régióban 0,5 és 7,7% közötti növekedést mértünk.