Közzététel: 2019. június 13.

6,3%-kal nőtt az ipari termelés

2019 áprilisában az ipari termelés volumene 6,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 6,0%-kal bővült.

2019. áprilisban:

Az ipari termelés volumene 6,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt áprilisi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 1,1%-kal csökkent.

Az ipari export volumene 4,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 37%-át képviselő járműgyártás kivitele 6,8%-kal emelkedett, míg a 14%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé stagnált.

Az ipar belföldi értékesítése 10,5, ezen belül a feldolgozóiparé 11,2%-kal nagyobb volt az előző év azonos havinál.

Az iparon belül a döntő súlyt (96%) képviselő feldolgozóipar termelése 6,0, a csekély súlyú bányászaté 66%-kal emelkedett. Az energiaipar kibocsátása (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 4,0%-kal nőtt, nagyrészt az előző évinél hidegebb idő hatására (az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint a 2019. áprilisi középhőmérséklet 3,4(C-kal alacsonyabb volt a 2018. áprilisinál).

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2017104,6104,0102,9104,474,7
2018103,7103,4110,6100,972,6
2019.január103,6106,3107,9105,874,7
február106,5107,4107,4107,474,4
március107,8108,1108,5107,973,6
április106,0105,6111,2103,571,5
2019. évkezdettől106,0106,8108,8106,273,5

A feldolgozóipari termelés 30%-át képviselő járműgyártás kibocsátása 9,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A közúti gépjármű gyártás volumene 14,6, míg a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 2,8%-kal emelkedett.

A feldolgozóipari termelés 10,5%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása idén először csökkent (2,0%-kal). A két legjelentősebb alágazat közül az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 13,8%-kal nőtt, ugyanakkor a híradástechnikai berendezés gyártása 10,4%-kal visszaesett.

A feldolgozóipari termelésből több mint 10%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában gyorsult a növekedés üteme: a kibocsátás áprilisban 10,9%-kal bővült az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyt (26%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 7,6%-kal emelkedett. Az alágazatok közül legjobban, 40%-kal az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósítás bővült, de jelentősen, 21%-kal nőtt a második legnagyobb súlyú italgyártás is. Csak egy alágazatban, a csekély súlyú dohánygyártásban esett vissza a termelés (6,8%-kal).

Az alágak közül a leginkább, 14,4%-kal a kisebb súlyú villamos berendezés gyártása nőtt, mindkét értékesítési irányban bővültek az eladások.

Idén először emelkedett a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás kibocsátása (10,5%-kal), elsősorban a belföldi értékesítés kedvező alakulásának köszönhetően.

Tovább bővült a termelés a közepes súlyú alágakban: a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 9,1, míg a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 2,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

Hasonlóan az előző hónaphoz, a legnagyobb mértékben, 16,4%-kal a legkisebb súlyú textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása csökkent; a szakágazatok döntő többségében visszaesést mértünk.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2019. április

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása110,910,3
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása109,19,3
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása102,98,4
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása98,010,5
CKGép, gépi berendezés gyártása104,85,7
CLJárműgyártás109,329,9

A régiók közül az ipari termelés csak Észak-Magyarországon csökkent (1,0%-kal), a többi régióban 3,4 és 13,9% közötti volumennövekedést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt Pest régióban.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 1,3%-kal kisebb volt a 2018. áprilisinál. Az új belföldi rendelések 11,1 nőttek, ugyanakkor az új exportrendelések 3,3%-kal csökkentek. Az összes rendelésállomány április végén 8,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2019. január–áprilisban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 6,2%-kal emelkedett. Az összes értékesítés 63%-át adó külpiaci eladások volumene 6,7, a 37%-ot képviselő hazai értékesítésé 6,4%-kal bővült.

Minden régióban nőtt a termelés, a legnagyobb mértékben Budapest régióban (10,8%), a legkevésbé Észak-Magyarországon (1,8%).