Közzététel: 2019. november 13.

11,1%-kal nőtt az ipari termelés

2019 szeptemberében az ipari termelés volumene 11,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 9,0%-kal emelkedett.

2019. szeptemberben:

Az ipari termelés volumene 11,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt szeptemberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 3,1%-kal emelkedett.

Az ipari export volumene 16,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 36%-át képviselő járműgyártás kivitele 29, a 18%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 26%-kal emelkedett.

Az ipar belföldi értékesítése 7,0, ezen belül a feldolgozóiparé 10,2%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül a döntő súlyt (96%) képviselő feldolgozóipar termelése 11,7, míg a csekély súlyú bányászaté 9,0%-kal emelkedett. Az energiaipar kibocsátása (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 4,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2017104,6104,0102,9104,474,7
2018103,5103,2109,2101,172,9
2019.január103,8106,0108,0105,474,6
február106,8107,4108,0107,274,4
március108,0108,2109,2107,873,6
április106,1105,7111,4103,671,5
május109,2108,2108,1108,372,4
június97,999,6100,899,173,0
július112,1113,2116,2112,070,9
augusztus100,2101,9100,2102,571,2
szeptember111,7114,3110,2115,873,5
2019. évkezdettől106,2107,1108,0106,872,8

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 29%-át képviselő járműgyártásban jelentősen gyorsult a növekedés üteme, szeptemberben a kibocsátás 22%-kal haladta meg az egy évvel korábbi viszonylag alacsony termelési szintet. A közúti gépjármű gyártásának volumene 32, míg a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 13,0%-kal emelkedett.

A feldolgozóipari termelés mintegy 14%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása az alágak közül a legnagyobb mértékben, 26%-kal bővült. A két legjelentősebb alágazat közül az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 50, a híradástechnikai berendezés gyártása 27%-kal nőtt.

A feldolgozóipari termelésből 11%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 10,0%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva, mindkét értékesítési irányban bővültek az eladások. Az alágazatok közül a legnagyobb súlyt (25%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 12,3%-kal nőtt, míg a második legjelentősebb italgyártás 5,8%-kal emelkedett. Csak egy alágazatban, a csekély súlyú dohánygyártásban esett vissza a termelés (9,0%-kal).

A két közepes súlyú alág teljesítménye eltérően alakult: a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 4,0%-kal emelkedett, ugyanakkor a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 1,4%-kal csökkent.

Az előző havi csökkenést követően a gép, gépi berendezés gyártása 5,3%-kal nőtt, főként a legnagyobb szakágazati súlyú motor-, turbinagyártás (kivéve: légi-, közútijármű-motor) számottevő bővülése folytán.

Gyorsult a növekedés üteme két kisebb súlyú alágban is: a villamos berendezés gyártása 17,6, míg az egyéb feldolgozóipar 10,6%-kal bővült.

A legnagyobb mértékben, 9,8%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás esett vissza az export kedvezőtlen alakulása miatt.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2019. szeptember

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása110,011,0
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása104,08,8
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása98,67,7
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása126,113,7
CKGép, gépi berendezés gyártása105,35,4
CLJárműgyártás122,029,3

Az ipari termelés minden régióban nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb mértékben, 25%-kal Nyugat-Dunántúlon, a többiben 0,9 és 15,7% között emelkedett a volumen.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 25%-kal nagyobb volt a 2018. szeptemberinél. Az új belföldi rendelések 8,0, az új exportrendelések 28%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány szeptember végén 6,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2019. január–szeptemberben az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 6,3%-kal emelkedett. Az összes értékesítés 64%-át adó külpiaci eladások volumene 7,3, a 36%-ot képviselő hazai értékesítésé 6,5%-kal bővült.

Magyarország minden régiójában nőtt a termelés, a legnagyobb mértékben Nyugat-Dunántúlon (9,4%), a legkevésbé Észak-Magyarországon (0,4%).