Közzététel: 2020. február 12.

1,2%-kal csökkent az ipari termelés

2019 decemberében az ipari termelés volumene 1,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 3,7%-kal visszaesett. 2019-ben a termelés volumene 5,4%-kal nagyobb volt, mint 2018-ban.

2019. decemberben:

Az ipari termelés volumene 1,2%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt decemberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 3,8%-kal mérséklődött.

Az ipari export volumene 1,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari exportértékesítés 32%-át képviselő járműgyártás kivitele 10,1%-kal visszaesett, ugyanakkor a 18%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 4,9%-kal emelkedett.

Az ipar belföldi értékesítése 1,6, ezen belül a feldolgozóiparé 3,0%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest.

Az ipar mindhárom ágában csökkent a termelés: a döntő súlyt (94%) képviselő feldolgozóiparban 1,4, az energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,9, míg a csekély súlyú bányászatban 4,8%-kal.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2017104,6104,0102,9104,474,7
2018103,5103,2109,2101,172,9
2019.január103,8106,0108,0105,474,7
február106,9107,4108,0107,274,4
március108,0108,2109,1107,973,6
április106,1105,7111,4103,671,5
május109,2108,2108,1108,372,4
június98,099,6100,799,273,0
július112,2113,2116,3112,070,9
augusztus100,2101,9100,2102,671,2
szeptember111,8114,4110,5115,973,4
október106,1108,1105,2109,373,0
november104,0102,3101,6102,572,0
december98,6100,6103,099,568,2
2019. évkezdettől105,5106,3106,7106,272,4

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25%-át képviselő járműgyártásban tizennégy hónap növekedés után következett be visszaesés: a kibocsátás decemberben 10,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól (ez volt a legnagyobb mértékű csökkenés az alágak közt). A közúti gépjármű gyártásának volumene 19,5, míg a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 0,7%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés 13%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 1,4%-kal nőtt. A két legjelentősebb alágazat közül az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 0,4, a híradástechnikai berendezés gyártása 1,7%-kal emelkedett.

A feldolgozóipari termelésből 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 3,3%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva a kivitel bővülésének köszönhetően, a hazai eladások mérséklődtek. Az alágazatok közül a legnagyobb súlyt (28%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 6,1%-kal emelkedett, míg a legnagyobb mértékben, 24%-kal a csekély súlyú dohánytermék gyártása bővült. Mindössze két alágazatban csökkent a termelés: az italgyártásban 3,6, a takarmány gyártásában 1,4%-kal.

A két közepes súlyú alág teljesítménye elmaradt az egy évvel korábbitól: a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 1,9, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 10,2%-kal csökkent.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 28%-kal a kisebb súlyú villamos berendezés gyártása bővült, mind a hazai, mind a külpiaci eladások kedvező alakulásának köszönhetően.

kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 14,7%-kal nőtt, amihez az alacsony bázis hatása is hozzájárult.

Közel azonos mértékű volt a visszaesés a textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártásában (7,3%), illetve a gép, gépi berendezés gyártásában (7,1%), ez utóbbinál mindegyik szakágazatban csökkenést mértünk.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2019. december

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása103,312,2
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása98,17,8
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása89,87,5
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása101,412,8
CKGép, gépi berendezés gyártása92,95,7
CLJárműgyártás89,625,3

Az ipari termelés Pest régióban (9,5%), Észak-Alföldön (6,6%), valamint Budapesten (4,0%) nőtt. A többi régióban 1,0 és 8,4% közötti volumencsökkenést mértünk, a legnagyobb mértékűt Nyugat-Dunántúlon.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 6,7%-kal nagyobb volt a 2018. decemberinél. Az új belföldi rendelések 10,1, az új exportrendelések 6,4%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány december végén 1,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2019-ben az előző évhez képest:

Az ipari termelés 5,4%-kal emelkedett az egy évvel korábbi, 3,5%-os növekedést követően. Ezen belül a három nemzetgazdasági ág közül a feldolgozóipar kibocsátása 5,5, az energiaiparé 1,1, a kis súlyú bányászaté pedig 20,1%-kal nőtt 2018-hoz viszonyítva.

feldolgozóiparban folyó áron közel 33 ezer milliárd forint termelési értéket állítottak elő 2019-ben. A termelés volumene csupán két hónapban nem haladta meg az egy évvel korábbit. A legnagyobb mértékű növekedés júliusban volt (12,2%). A feldolgozóipar tizenhárom alága közül háromban csökkent a termelés volumene, a többiben 1,4 és 14,3% közötti volumenbővülést regisztráltunk. A három legnagyobb alág közül a legjelentősebb járműgyártás kibocsátása 9,8, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 6,8, míg az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásáé 5,2%-kal nőtt.

Az ipari export 6,3%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál (2018-ban 1,6%-os volumennövekedést mértünk). A teljes ipari értékesítés 63, a feldolgozóipari értékesítés 72%-a származott külpiaci eladásokból. A feldolgozóipari export 6,2%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. Az exportértékesítés több mint felét a feldolgozóipar két alága adta. A feldolgozóipari export 36%-át képviselő járműgyártás exportvolumene 11,4%-kal bővült (bár az év utolsó két hónapjában már csökkenést mértünk), a második legnagyobb, 16%-ot kitevő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásé 8,4%-kal emelkedett.

Az ipar belföldi értékesítése 5,3, ezen belül a feldolgozóiparé 6,7%-kal nőtt. A feldolgozóipar belföldi értékesítésének legnagyobb részét, 23%-át adó élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásának hazai eladásai 2,8%-kal emelkedtek. A második legnagyobb (13%-os) súlyú gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártásának a belföldi eladásai 2019-ben 6,7%-kal bővültek.

Magyarország minden régiójában nőtt a termelés, a legnagyobb mértékben Pest régióban (10,1%), a legkevésbé Észak-Magyarországon (0,1%).