Közzététel: 2020. május 13.

5,6%-kal csökkent az ipari termelés

2020 márciusában az ipari termelés volumene 5,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 10,0%-kal csökkent. A koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági folyamatok hatása ebben az időszakban már jelentős volt.

2020. márciusban:

Az ipari termelés volumene 5,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt márciusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás márciusban 10,4%-kal visszaesett.

Az ipari export volumene 8,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari exportértékesítés 32%-át képviselő járműgyártás kivitele 22, a 17%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 1,8%-kal csökkent.

Az ipar belföldi értékesítése 0,8, ezen belül a feldolgozóiparé 1,9%-kal mérséklődött az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül a döntő súlyt (95%) képviselő feldolgozóipar termelése 5,7, míg a csekély súlyú bányászaté 27%-kal visszaesett. Az energiaipar kibocsátása (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 5,4%-kal emelkedett.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2018103,5103,2109,2101,172,9
2019105,5106,3106,7106,272,4
2020.január103,5102,795,7105,175,9
február104,1104,299,9105,675,6
március94,393,298,191,673,1
2020. évkezdettől100,499,897,9100,474,9

Az előző havi növekedéssel szemben a legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 26%-át képviselő járműgyártás 19,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbi termelési szinttől. A közúti gépjármű gyártásának volumene 28, míg a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 13,1%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés 13%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 1,7%-kal emelkedett. A két legnagyobb alágazat közül a jelentősebb, az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 91%-kal nőtt, ugyanakkor a kisebb súlyú elektronikus fogyasztási cikk gyártása 2,2%-kal mérséklődött.

A feldolgozóipari termelésből 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása számottevően, 12,7%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva, mindkét értékesítési irányban nőttek az eladások. A legnagyobb súlyt (25%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 4,7, míg a második legjelentősebb italgyártás 8,2%-kal bővült. Kimagaslóan, 52%-kal nőtt a növényi, állati olaj gyártása. Mindössze egy alágazatban, a csekély súlyú dohánygyártásban esett vissza a termelés, 19,2%-kal.

A közepes súlyú alágak közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 1,3, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 6,7%-kal csökkent az egy évvel ezelőttihez viszonyítva.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 31%-kal a kisebb súlyú villamos berendezés gyártása bővült, elsősorban a járműgyártáshoz köthető akkumulátorgyártás felfutása miatt.

Folytatódott a csökkenő tendencia a vegyi anyag, termék gyártásában: a kibocsátás márciusban 5,4%-kal csökkent, nagyrészt a meghatározó súlyú műanyag-alapanyag gyártásának visszaesése következtében.

Hasonlóan az előző hónaphoz, a legnagyobb mértékben, 38%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, mind a hazai, mind a külpiaci kereslet visszaesése miatt.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2020. március

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása112,712,1
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása98,79,0
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása93,38,2
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása101,713,0
CJVillamos berendezés gyártása130,76,5
CLJárműgyártás80,226,4

Az ipari termelés csak Pest régióban (10,1%-kal), Dél-Dunántúlon (5,0%-kal) és Észak-Alföldön (3,3%-kal) nőtt. A többi régióban 3,0 és 16,5% közötti volumencsökkenést mértünk, a legnagyobb mértékűt Nyugat-Dunántúlon.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 10,1%-kal kisebb volt a 2019. márciusinál. Az új belföldi rendelések 1,6%-kal nőttek, ugyanakkor az új exportrendelések 11,9%-kal visszaestek. Az összes rendelésállomány március végén 6,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2020. január–márciusban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 0,1%-kal emelkedett. Az összes értékesítés 64%-át adó külpiaci eladások volumene 0,4%-kal bővült, míg a 36%-ot képviselő hazai értékesítésé 2,0%-kal csökkent.

Az ipari termelés három régióban csökkent, a legnagyobb mértékben, 7,9%-kal Budapesten. A legnagyobb volumenbővülés Pest régióban (11,4%) volt, a többiben 0,8 és 7,4% közötti növekedést mértünk.