Közzététel: 2020. június 12.

36,8%-kal csökkent az ipari termelés

2020 áprilisában az ipari termelés volumene 36,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 36,6%-kal csökkent. A koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági folyamatok hatása ebben az időszakban jelentős volt. A gyártás átmeneti, teljes vagy részleges leállása miatt a járműgyártás termelése kiugró mértékben, ötödére esett. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása csak kisebb mértékben szűkült, a gyógyszergyártás termelése pedig közel ötödével bővült.

2020. áprilisban:

Az ipari termelés volumene 36,8%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt áprilisi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás áprilisban 30,5%-kal visszaesett.

Az ipari export volumene 43%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari exportértékesítés 15%-át képviselő járműgyártás kivitele kiugróan, 77%-kal, míg a 19%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 23%-kal esett vissza.

Az ipar belföldi értékesítése 18,6, ezen belül a feldolgozóiparé 25%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő súlyt (94%) képviselő feldolgozóipar termelése 38, a csekély súlyú bányászaté 39%-kal visszaesett. Az energiaipar kibocsátása (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 4,4%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2018103,5103,2109,2101,172,9
2019105,5106,3106,7106,272,4
2020.január103,5102,795,7105,175,9
február104,1104,299,9105,675,6
március94,393,298,191,673,1
április61,861,374,756,367,3
2020. évkezdettől90,690,091,889,473,6

A legnagyobb mértékben, 80%-kal a feldolgozóipari termelés 10%-át képviselő járműgyártás maradt el az egy évvel korábbitól. Az eddig legnagyobb súlyú alág aránya a feldolgozóiparon belül 16 százalékponttal csökkent a márciusihoz képest. A közúti gépjármű gyártásának volumene 94, a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 69%-kal esett vissza.

A feldolgozóipari termelés 13%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 21%-kal csökkent. A két legnagyobb alágazat közül a jelentősebb, az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 6,9%-kal nőtt, ugyanakkor a kisebb súlyú elektronikus fogyasztási cikk gyártása 28%-kal visszaesett.

A feldolgozóipari termelésből 16%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártását kevésbé érintette a járvány. A termelés volumene 7,9%-kal kisebb volt, mint az előző év azonos hónapjában, mindkét értékesítési irányban csökkentek az eladások. A legnagyobb súlyt (24%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 17,2%-kal visszaesett, míg a második legjelentősebb takarmánygyártás 8,6%-kal emelkedett. Összesen öt alágazatban csökkent a termelés, a legnagyobb mértékben, 31%-kal az italgyártásban.

Az alágak közül egyedül a gyógyszergyártásban mértünk növekedést: a kibocsátás áprilisban 19,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbi, alacsony bázist; mind a hazai, mind a külpiaci kereslet kedvezően alakult.

A közepes súlyú alágak közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 25, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 28%-kal csökkent az egy évvel ezelőttihez viszonyítva.

A legkisebb mértékben, 5,2%-kal a villamos berendezés gyártása csökkent.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2020. április

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása92,115,8
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása74,911,5
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása71,710,1
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása79,213,4
CJVillamos berendezés gyártása94,87,5
CLJárműgyártás20,510,3

Az ipari termelés minden régióban visszaesett az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb mértékben, 62%-kal Nyugat-Dunántúlon (nagyrészt a járműgyártás leállása miatt), a többiben 11,7 és 44% között csökkent a volumen.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes, új rendelésének volumene 42%-kal kisebb volt a 2019. áprilisinál. Az új belföldi rendelések 34, az új exportrendelések 43%-kal visszaestek. Az összes rendelésállomány április végén 4,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2020. január–áprilisban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 9,2%-kal visszaesett. Az összes értékesítés 63%-át adó külpiaci eladások volumene 10,6, míg a 37%-ot képviselő hazai értékesítésé 5,9%-kal csökkent.

Az ipari termelés csak Pest régióban (3,4%-kal) és Észak-Alföldön (2,7%-kal) nőtt. A többi régióban 3,8 és 17,9% közötti volumencsökkenést mértünk, a legnagyobb mértékűt Nyugat-Dunántúlon.