Közzététel: 2020. július 14.

30,7%-kal csökkent az ipari termelés

2020 májusában az ipari termelés volumene 30,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbi, magas bázistól. Munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 27,6%-kal csökkent. A koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági folyamatok hatása ebben az időszakban is jelentős volt. Kiugró visszaesés volt a legnagyobb súlyú járműgyártásban, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kisebb mértékben csökkent.

2020. májusban:

Az ipari termelés volumene 30,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt májusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás májusban 15,6%-kal nőtt.

Az ipari export volumene 32%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari exportértékesítés 27%-át képviselő járműgyártás kivitele kiugróan, 51%-kal, míg a 17%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 18,3%-kal esett vissza.

Az ipar belföldi értékesítése 19,7, ezen belül a feldolgozóiparé 24%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő súlyt (95%) képviselő feldolgozóipar termelése 32, a csekély súlyú bányászaté 18,5%-kal visszaesett. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 6,2%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2018103,5103,2109,2101,172,9
2019105,5106,3106,7106,272,4
2020.január103,5102,795,7105,175,9
február104,1104,299,9105,675,6
március94,393,298,191,673,1
április61,861,374,756,367,3
május68,470,276,168,171,5
2020. évkezdettől85,885,988,584,973,2

A feldolgozóipari alágak mindegyikében csökkent a termelés volumene. A legnagyobb mértékben, 53%-kal a feldolgozóipari termelés 21%-át képviselő (a legnagyobb súlyú) járműgyártás maradt el az egy évvel korábbitól. A közúti gépjármű gyártásának volumene 55, a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 54%-kal esett vissza.

A feldolgozóipari termelés 13%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 21%-kal csökkent. A két legnagyobb alágazat közül a jelentősebb, az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 22%-kal nőtt, ugyanakkor a kisebb súlyú elektronikus fogyasztási cikk gyártása 25%-kal visszaesett.

A feldolgozóipari termelésből 13%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártását kevésbé érintette a járvány. A termelés volumene 12,0%-kal kisebb volt, mint az előző év azonos hónapjában, mindkét értékesítési irányban visszaestek az eladások. A legnagyobb súlyt (23%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 19,5 a második legjelentősebb italgyártás 10,1%-kal csökkent. Mindössze három alágazatban nőtt a termelés. A két legkisebb súlyú közül, a halfeldolgozás, -tartósítás 12,9, a dohánytermék gyártása 5,6%-kal emelkedett, míg a nagyobb súlyú növényi, állati olaj gyártása 9,8%-kal bővült.

A közepes súlyú alágak közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 27, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 33%-kal csökkent az egy évvel ezelőttihez viszonyítva.

A legkisebb mértékben, 3,4%-kal a gyógyszergyártás csökkent, itt az előző hónapban még növekedést mértünk.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2020. május

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása88,013,3
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása72,59,9
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása66,68,5
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása78,812,7
CJVillamos berendezés gyártása94,96,5
CLJárműgyártás46,721,4

Az ipari termelés minden régióban visszaesett az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb mértékben, 44%-kal Nyugat-Dunántúlon, a többiben 10,8 és 36% között csökkent a volumen.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes, új rendelésének volumene 38%-kal kisebb volt a 2019. májusinál. Az új belföldi rendelések 30, az új exportrendelések 39%-kal visszaestek. Az összes rendelésállomány május végén 8,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2020. január–májusban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 13,8%-kal visszaesett. Az összes értékesítés 63%-át adó külpiaci eladások volumene 15,0, míg a 37%-ot képviselő hazai értékesítésé 8,7%-kal csökkent.

Az ipari termelés minden régióban 0,1 és 24% közötti mértékben csökkent. A legnagyobb visszaesés Nyugat-Dunántúlon volt.