Közzététel: 2020. szeptember 11.

8,1%-kal csökkent az ipari termelés

2020 júliusában az ipari termelés volumene 8,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A visszaesés mértéke 28,8 százalékponttal kisebb volt az áprilisi mélyponthoz képest. Munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 7,7%-kal csökkent. A koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági folyamatok hatása még ebben az időszakban is érezhető volt.

2020. júliusban:

Az ipari termelés volumene 8,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt júliusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás júliusban az előző hónaphoz viszonyítva 7,2, áprilishoz képest pedig 46%-kal nőtt.

Az ipari export volumene 6,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari exportértékesítés 35%-át képviselő járműgyártás kivitele 11,7%-kal visszaesett, míg a 15%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 5,5%-kal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 8,3, ezen belül a feldolgozóiparé 11,4%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő súlyt (96%) képviselő feldolgozóipar termelése 8,0, a csekély súlyú bányászaté 31%-kal esett vissza. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 4,1%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2018103,5103,2109,2101,172,9
2019105,6106,4106,3106,472,5
2020.január103,7102,897,6104,775,7
február104,5104,5101,3105,675,3
március94,393,299,891,072,7
április61,661,275,456,067,1
május68,270,376,568,071,4
június92,794,790,396,275,2
július92,092,888,694,573,1
2020. évkezdettől87,788,289,687,773,3

A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene. A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés mintegy 29%-át képviselő járműgyártás 13,2%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A közúti gépjármű gyártásának volumene 16,9, a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 10,8%-kal visszaesett.

A feldolgozóipari termelés 12%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 2,3%-kal nőtt. A két legnagyobb alágazat közül a jelentősebb, az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 52, míg a kisebb súlyú elektronikus fogyasztási cikk gyártása 14,1%-kal bővült. A híradástechnikai berendezés gyártása ugyanakkor 68%-kal visszaesett.

A feldolgozóipari termelésből több mint 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék 0,3%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva, a külpiaci eladások növekedésének és a hazai eladások mérséklődésének az eredőjeként. A legnagyobb súlyt (23%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 8,7, míg a második legjelentősebb italgyártás 7,7%-kal csökkent. Az igen csekély súlyú alágazatok termelése nőtt a legnagyobb mértékben: a halfeldolgozás, -tartósítás 82, a dohánytermék gyártása 37%-kal bővült. Jelentősen, 26%-kal emelkedett a növényi, állati olaj gyártása is.

A kisebb súlyú villamos berendezés gyártása 1,6%-kal nőtt, elsősorban a járműgyártáshoz köthető akkumulátorgyártás felfutása miatt.

vegyi anyag, termék gyártásában tizenkilenc havi csökkenés után növekedést mértünk. Júliusban a kibocsátás 6,7%-kal emelkedett, főleg a műanyag-alapanyag gyártásának köszönhetően.

A közepes súlyú alágak közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 10,6, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 23%-kal (az alágak közül a legnagyobb mértékben) csökkent az egy évvel ezelőttihez viszonyítva.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2020. július

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása99,712,3
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása89,49,1
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása77,27,3
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása102,311,8
CJVillamos berendezés gyártása101,65,9
CLJárműgyártás86,828,7

Az ipari termelés a régiók közül csak Észak-Alföldön nőtt (5,2%-kal) az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékben, 12,9%-kal Nyugat-Dunántúlon csökkent a volumen, a többi régióban 2,0 és 11,9% közötti visszaesést mértünk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes, új rendelésének volumene 5,9%-kal kisebb volt a 2019. júliusinál. Az új belföldi rendelések 4,7, az új exportrendelések 6,1%-kal csökkentek. Az összes rendelésállomány július végén 0,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

2020. január–júliusban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 12,1%-kal visszaesett. Az összes értékesítés 63%-át adó külpiaci eladások volumene 12,6, míg a 37%-ot képviselő hazai értékesítésé 7,8%-kal csökkent.

Az ipari termelés csak Észak-Alföldön (1,5%-kal) nőtt. A többi régióban 3,8 és 20,2% közötti volumencsökkenést mértünk, a legnagyobb mértékűt Nyugat-Dunántúlon.