Közzététel: 2020. november 12.

Az ipari termelés 2019 szeptemberéhez mérten 2,2, az előző hónaphoz képest 2,3%-kal nőtt

2020 szeptemberében az ipari termelés volumene 2,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit a nyers adatok szerint. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 1,0%-kal mérséklődött. Az előző hónaphoz képest a bővülés 2,3%-os volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján.

2020. szeptemberben:

Az ipari termelés volumene 2,2%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt szeptemberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás szeptemberben az előző hónaphoz viszonyítva 2,3, áprilishoz képest pedig 61%-kal nőtt.

Az ipari export volumene 3,8%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 38%-át képviselő járműgyártás kivitele 8,8, míg a 18%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 7,5%-kal emelkedett.

Az ipar belföldi értékesítése gyakorlatilag stagnált, a feldolgozóiparé 1,3%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő súlyt (97%) képviselő feldolgozóipar termelése 3,3%-kal nőtt, a csekély súlyú bányászaté 26%-kal visszaesett. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 0,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2018103,5103,2109,2101,172,9
2019105,6106,4106,3106,472,5
2020.január103,6102,997,3104,875,8
február104,4104,5101,0105,675,4
március94,493,399,591,172,8
április61,661,275,556,167,1
május68,370,476,468,271,4
június93,295,290,097,075,4
július92,192,988,894,673,1
augusztus98,597,293,698,573,3
szeptember103,3103,598,7105,175,6
2020. évkezdettől90,891,091,091,173,7

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 32%-át képviselő járműgyártás 7,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A közúti gépjármű gyártásának volumene 5,8, a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 8,8%-kal nőtt.

A feldolgozóipari termelés 14%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 6,0%-kal emelkedett. A két legnagyobb alágazat közül a jelentősebb, az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 27, míg a kisebb súlyú elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 78%-kal bővült. A híradástechnikai berendezés gyártása ugyanakkor 75%-kal visszaesett.

A feldolgozóipari termelésből 11%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék termelése 2,1%-kal emelkedett, mindkét értékesítési irányban növekedést mértünk. Az alágazatok közül az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósítás bővült a legnagyobb mértékben, 79%-kal, de jelentősen, 29%-kal emelkedett a növényi, állati olaj gyártása is. Csupán két alágazatban csökkent a termelés: a legnagyobb súlyt (22%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 5,5, az édesség és készétel gyártását is magába foglaló egyéb élelmiszeré 6,5%-kal mérséklődött.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 24%-kal a kisebb súlyú villamos berendezés gyártása haladta meg az egy évvel korábbit, főként a járműgyártáshoz köthető akkumulátorgyártás felfutása miatt.

Kéthavi csökkenés után a gyógyszergyártás kibocsátása szeptemberben 6,7%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál a hazai eladások növekedésének és a külpiaci eladások visszaesésének az eredőjeként.

Szinte azonos volt a csökkenés mértéke a közepes súlyú alágakban: a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 4,4, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 4,3%-kal mérséklődött az egy évvel ezelőttihez viszonyítva.

A legnagyobb mértékben, 13,9%-kal a legkisebb súlyú textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása csökkent, szinte mindegyik szakágazatban visszaesést mértünk.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2020. szeptember

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása102,111,0
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása95,68,2
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása95,77,2
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása106,013,7
CJVillamos berendezés gyártása123,66,3
CLJárműgyártás107,831,6

Az ipari termelés három régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest, a legnagyobb mértékben, 8,0%-kal Budapesten. A legnagyobb volumenbővülés Észak-Alföldön (14,6%) volt, a többiben 2,5 és 9,7% közötti növekedést mértünk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 8,2%-kal nagyobb volt a 2019. szeptemberinél. Az új belföldi rendelések 7,0, az új exportrendelések 8,4%-kal emelkedtek. Az összes rendelésállomány szeptember végén 6,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

2020. január–szeptemberben az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 9,2%-kal csökkent. Az összes értékesítés 64%-át adó külpiaci eladások volumene 9,5, míg a 36%-ot képviselő hazai értékesítésé 6,6%-kal kisebb volt, mint az előző év azonos időszakában.

Az ipari termelés csak Észak-Alföldön (4,9%-kal) nőtt, míg a többi régióban 1,4 és 15,6% közötti volumencsökkenést mértünk, a legnagyobb mértékűt Nyugat-Dunántúlon.