Közzététel: 2021. január 13.

3,5%-kal nőtt az ipari termelés

2020 novemberében az ipari termelés volumene 3,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit a nyers adatok szerint. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 1,6%-kal emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az előző hónaphoz képest 1,2%-os csökkenés történt.

2020. novemberben:

Az ipari termelés volumene 3,5%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt novemberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás novemberben az előző hónaphoz viszonyítva 1,2%-kal mérséklődött, de az áprilisi mélyponthoz képest 63%-kal nőtt.

Az ipari export volumene 8,9%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 37%-át képviselő járműgyártás kivitele 14,3, míg a 17%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 6,1%-kal emelkedett.

Az ipar belföldi értékesítése 1,1%-kal nőtt, míg a feldolgozóiparé 3,1%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő súlyt (96%) képviselő feldolgozóipar termelése 3,7%-kal nőtt, ugyanakkor a csekély súlyú bányászaté 16,8%-kal visszaesett. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 13,6%-kal emelkedett, nagyrészt az előző évinél hidegebb idő hatására (az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint a 2020. novemberi átlagos középhőmérséklet 3,5°C-kal alacsonyabb volt a 2019. novemberinél).

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2018103,5103,2109,2101,172,9
2019105,6106,4106,3106,472,5
2020.január103,6102,997,3104,875,8
február104,4104,5101,0105,675,4
március94,493,399,591,172,8
április61,661,275,556,167,1
május68,370,476,468,271,4
június93,295,290,097,075,4
július92,192,988,894,673,1
augusztus98,597,293,698,573,3
szeptember103,3103,598,7105,175,6
október101,298,993,6100,875,8
november103,7105,696,9108,875,7
2020. évkezdettől93,193,391,893,874,1

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 30%-át képviselő járműgyártás 7,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A közúti gépjármű gyártásának volumene 5,7, a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 9,9%-kal nőtt.

A feldolgozóipari termelés 13%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 5,7%-kal emelkedett. A két legnagyobb alágazat közül a jelentősebb, az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 37, míg a kisebb súlyú elektronikai alkatrész, áramköri kártyáé 62%-kal bővült. A híradástechnikai berendezés gyártása ugyanakkor 80%-kal visszaesett.

A feldolgozóiparból 10%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék termelése 1,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban mérséklődtek az eladások. A legnagyobb súlyt (24%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 4,1%-kal csökkent, a legnagyobb mértékben, 15,2%-kal pedig a második legjelentősebb italgyártás esett vissza. Az alágazatok közül az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósítás nőtt a leginkább, az egy évvel korábbi közel háromszorosára, de jelentősen, 26%-kal emelkedett a növényi, állati olaj gyártása is.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 27%-kal a villamos berendezés gyártása bővült, nagyrészt a járműgyártáshoz köthető akkumulátorgyártás felfutásának köszönhetően.

Négyhavi csökkenés után 7,3%-kal nőtt a gép, gépi berendezés gyártása, főleg a legnagyobb szakágazati súlyú motor-, turbinagyártás (kivéve: légi-, közútijármű-motor) számottevő növekedése folytán.

Tovább folytatódott a visszaesés a közepes súlyú alágakban: a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 2,9, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 6,8%-kal csökkent az egy évvel ezelőttihez viszonyítva.

A legnagyobb mértékben, 8,9%-kal a legkisebb súlyú textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása csökkent, elsősorban a bőr és bőrtermék gyártásának visszaesése miatt.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2020. november

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása99,010,1
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása97,18,3
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása93,27,3
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása105,713,4
CJVillamos berendezés gyártása127,47,1
CLJárműgyártás107,430,0

Az ipari termelés csak Dél-Dunántúlon (8,4%-kal), Budapesten (7,8%-kal) és Közép-Dunántúlon (2,6%-kal) csökkent. A többi régióban 2,1 és 16,3% közötti volumennövekedést mértünk, a legnagyobb mértékűt Észak-Alföldön.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 10,0%-kal nagyobb volt a 2019. novemberinél. Az új belföldi rendelések 7,7, az új exportrendelések 10,4%-kal emelkedtek. Az összes rendelésállomány november végén 6,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

2020. január–novemberben az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 7,0%-kal csökkent. Az összes értékesítés 65%-át adó külpiaci eladások volumene 6,6, míg a 35%-ot képviselő hazai értékesítésé 5,5%-kal kisebb volt, mint az előző év azonos időszakában.

Az ipari termelés csak Észak-Alföldön (6,7%-kal) és Pest régióban (0,3%-kal) nőtt, mialatt a többi régióban 4,5 és 12,2% közötti volumencsökkenést mértünk, a legnagyobb mértékűt Nyugat-Dunántúlon.