Közzététel: 2021. július 14.

39,1%-kal nőtt az ipari termelés

2021 májusában az ipari termelés volumene 39,1%-kal meghaladta az előző év májusának alacsony bázisszintjét, amely a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedésekkel volt összefüggésben. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 40,2%-kal emelkedett. A jelentős bővüléshez a feldolgozóipar minden alága hozzájárult. Átlagon felüli volt a járműgyártás, valamint a villamosberendezés-gyártás növekedése, míg a legkevésbé a gyógyszergyártás emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2021 áprilisához képest 3,4%-kal nőtt.

2021. májusban:

Az ipari termelés volumene 39,1%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt májusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás májusban az előző hónaphoz viszonyítva 3,4%-kal nőtt.

Az ipari export volumene 37%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 32%-át képviselő járműgyártás kivitele 68, a 14%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 22%-kal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 25, a feldolgozóiparé 28%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő súlyt (96%) képviselő feldolgozóipar termelése 41%-kal nőtt, ugyanakkor a csekély súlyú bányászaté 4,3%-kal csökkent. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 10,8%-kal emelkedett.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2019105,6106,4106,3106,472,5
202094,094,192,394,773,9
2021.január92,992,091,992,076,6
február101,8100,899,1101,476,3
március116,8117,8108,3121,475,0
április163,0165,7127,3185,474,0
május140,6135,2128,3138,071,9
2021. évkezdettől118,8118,1110,5120,974,7

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 26%-át képviselő járműgyártás kiugróan, 81%-kal bővült, ami elsősorban az előző év májusi gyárleállások, illetve az egyműszakos munkarend okozta alacsony bázisérték eredménye. A közúti gépjármű gyártásának volumene 95, a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 76%-kal emelkedett.

A feldolgozóipari termelés 10%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 24%-kal nőtt. A két legnagyobb alágazat közül az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 23, az elektronikus fogyasztási cikké pedig 37%-kal bővült.

A feldolgozóiparból mintegy 11%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 14,7%-kal emelkedett, mind a külpiaci, mind a hazai eladások növekedésének köszönhetően. Mindegyik alágazatban nőtt a termelés volumene: a legnagyobb mértékben, 46%-kal az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósítás bővült, ugyanakkor a legkevésbé, 1,4%-kal a második legjelentősebb italgyártás nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyt (24%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 24%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az előző hónaphoz hasonlóan jelentősen, 73%-kal bővült a közepes súlyú villamos berendezés gyártása is, főleg a villamosmotor-, áramfejlesztő-, valamint az akkumulátorgyártás felfutása miatt.

A másik két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 36, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 35%-kal nőtt az egy évvel ezelőttihez viszonyítva.

Gyorsult a növekedés üteme a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban: májusban 60%-kal emelkedett a kibocsátás, és mindkét értékesítési irányban bővültek az eladások.

Legkevésbé, 1,1%-kal a gyógyszergyártás nőtt az egy évvel korábbival összehasonlítva, ebben szerepet játszott a viszonylag magas bázis hatása is.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2021. május

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása114,710,7
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása135,89,4
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása134,88,4
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása123,810,4
CJVillamos berendezés gyártása173,37,8
CLJárműgyártás181,126,0

Magyarország minden régiójában nőtt a termelés, a legnagyobb mértékben, 56%-kal Észak-Magyarországon, a legkevésbé, 16,7%-kal Dél-Dunántúlon.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 53%-kal nagyobb volt a 2020. májusinál. Az új belföldi rendelések 41, az új exportrendelések 56%-kal emelkedtek. Az összes rendelésállomány május végén 11,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2021. január–májusban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 18,1%-kal nőtt. Az összes értékesítés 65%-át adó külpiaci eladások volumene 22, a 35%-ot képviselő hazai értékesítésé 11,0%-kal emelkedett.

régiókban 7,6 és 28% közötti volumennövekedést mértünk, a legnagyobb mértékűt Észak-Magyarországon.