Közzététel: 2022. április 13.

4,5%-kal nőtt az ipari termelés

2022 februárjában az ipari termelés volumene 4,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak döntő többségében éves összehasonlításban bővülést mértünk, viszont a legnagyobb súlyú járműgyártás kismértékben csökkent. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás a 2022. januárinál 1,6%-kal nagyobb volt.

2022. februárban:

Az ipari termelés volumene 4,5%-kal bővült az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt februári adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás februárban az előző hónaphoz képest 1,6%-kal emelkedett.

Az ipari export volumene 7,2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 32%-át képviselő járműgyártás kivitele 1,6%-kal nőtt, míg a 15%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 1,0%-kal mérséklődött.

Az ipar belföldi értékesítése 4,0, a feldolgozóiparé 8,9%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő súlyt (97%) képviselő feldolgozóipar termelése 3,7, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 11,1 a csekély súlyú bányászaté 26%-kal bővült.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak A termelés Az értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
együttes belföldi export-
volumenindexe, az előző év azonos időszaka=100,0
202094,294,292,394,974,0
2021109,1107,7112,0106,172,0
2022.január107,4107,7115,4105,172,6
február103,7103,3108,9101,372,6
2022. évkezdettől105,4105,4111,9103,172,6

Az előző havi növekedéssel szemben a legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25%-át képviselő járműgyártás februárban 0,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A közúti gépjármű gyártása 0,4%-kal emelkedett, míg a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 4,8%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés 11%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 2,0%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A két legnagyobb alágazat közül a jelentősebb elektronikus fogyasztási cikk gyártása 13,4%-kal bővült, ugyanakkor a kisebb súlyú elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 12,8%-kal visszaesett.

A feldolgozóiparból 11%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 10,0%-kal emelkedett, mind a külpiaci, mind a hazai eladások növekedésének eredményeként. Összesen három alágazatban csökkent a termelés, leginkább a legnagyobb súlyt (21%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártásában (2,9%-kal). A legerőteljesebben, 53%-kal a második legjelentősebb növényi, állati olaj gyártása bővült az előző év azonos hónapjához képest.

A legnagyobb mértékben, 14,4%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás emelkedett, elsősorban a belföldi értékesítés felfutása miatt, az export viszont csökkent.

Az ipari átlag felett, 10,7%-kal nőtt a gép, gépi berendezés gyártása is, szinte mindegyik szakágazatában bővülést mértünk.

Gyorsult a növekedés üteme a közepes súlyú villamos berendezés gyártásában: februárban 9,0%-kal emelkedett a kibocsátás. A két legnagyobb alágazat közül az akkumulátor, száraz elem gyártása 53%-kal nőtt, míg a villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készüléké 13,9%-kal visszaesett.

A másik két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 1,6, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 3,2%-kal emelkedett az egy évvel ezelőttihez viszonyítva.

gyógyszergyártás 3,4%-kal visszaesett az egy évvel korábbival összehasonlítva, mindkét értékesítési irányban csökkentek az eladások.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2022. február

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka=100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása110,010,8
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása101,68,2
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása103,28,4
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása102,011,2
CJVillamos berendezés gyártása109,07,8
CLJárműgyártás99,225,5

Az ipari termelés Dél-Dunántúlon (5,6%-kal) és Nyugat-Dunántúlon (1,9%-kal) csökkent. A többi régióban 1,4 és 14,5% közötti volumennövekedést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt Pest régióban.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 4,3%-kal nagyobb volt a 2021. februárinál. Az új belföldi rendelések 4,5, az új exportrendelések 4,2%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány február végén 26%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2021. január–februárban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 6,6%-kal nőtt. Az összes értékesítés 61%-át adó külpiaci eladások volumene 6,9, a 39%-ot képviselő hazai értékesítésé 8,5%-kal emelkedett.

Az ipari termelés a régiók közül csak Dél-Dunántúlon (0,4%-kal) és Nyugat-Dunántúlon (3,0%-kal) csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékben, 17,8%-kal Dél-Alföldön bővült a volumen, a többiben 1,6 és 13,7% közötti növekedést mértünk.