Közzététel: 2022. július 13.

9,4%-kal nőtt az ipari termelés

2022 májusában az ipari termelés volumene 9,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,4%-kal emelkedett. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy 2022 májusában kettővel több munkanap volt, mint az előző év azonos hónapjában. A feldolgozóipari alágak többségében növekedést mértünk, a legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártása emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás a 2022. áprilisinál 1,4%-kal nagyobb volt.

2022. májusban:

Az ipari termelés volumene 9,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt májusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás májusban az előző hónaphoz képest 1,4%-kal emelkedett.

Az ipari export volumene 11,6%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 30%-át képviselő járműgyártás kivitele 13,0, a 13%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 12,3%-kal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 9,5, a feldolgozóiparé 7,2%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő (96%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 9,8, a csekély súlyú bányászaté 10,0%-kal nőtt 2021 májusához képest, míg az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,9%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
202094,294,292,394,974,0
2021109,1107,7112,0106,172,0
2022.január107,6107,5115,5104,772,5
február104,1103,6109,8101,572,5
március103,0102,1112,498,269,9
április102,8100,4107,097,869,8
május109,8110,0107,2111,270,3
2022. évkezdettől105,4104,6110,1102,570,9

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 23%-át képviselő járműgyártás 8,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A közúti gépjármű gyártása 3,1, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 12,4%-kal nőtt.

A feldolgozóipari termelés 10%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 22%-kal bővült az előző év azonos hónapjához képest. A két legnagyobb alágazat közül az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 5,8, az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 23%-kal emelkedett.

A feldolgozóiparból 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 17,1%-kal bővült, mind a hazai, mind a külpiaci eladások növekedésének köszönhetően. A legnagyobb súlyt (23%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 4,5, a második legjelentősebb növényi, állati olaj gyártása pedig 41%-kal bővült az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Csupán egy alágazatban mérséklődött a kibocsátás: a malomipari termék, keményítő gyártása 0,2%-kal csökkent.

Az előző hónaphoz hasonlóan a legnagyobb mértékben, 37%-kal a közepes súlyú villamos berendezés gyártása emelkedett. A két legjelentősebb súlyú alágazat közül az akkumulátor, száraz elem gyártása 72, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártása 33%-kal nőtt.

A másik két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 7,2, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 6,6%-kal emelkedett az egy évvel ezelőttihez viszonyítva.

Három alágban csökkent a termelés: a vegyi anyag, termék gyártása 3,6, a gyógyszergyártás 4,2%-kal, a legnagyobb mértékben, 20%-kal pedig a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás kibocsátása maradt el az egy évvel korábbi, magas bázistól. Ez utóbbi alágban utoljára 2021 januárjában mértünk csökkenést.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2022. május

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka=100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása117,111,9
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása107,28,9
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása106,68,9
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása121,99,9
CJVillamos berendezés gyártása137,09,0
CLJárműgyártás108,723,0

Az ipari termelés csak Dél-Alföldön csökkent (0,7%-kal). A többi régióban 3,3 és 16,7% közötti volumennövekedést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt Közép-Dunántúlon.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 26%-kal nagyobb volt a 2021. májusinál. Az új belföldi rendelések 9,4, az új exportrendelések 29%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány május végén 30%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2022. január–májusban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 5,9%-kal nőtt. Az összes értékesítés 60%-át adó külpiaci eladások volumene 4,6, a 40%-ot képviselő hazai értékesítésé 9,4%-kal emelkedett.

Az ipari termelés a régiók közül egyedül Nyugat-Dunántúlon csökkent, 4,6%-kal. A legnagyobb mértékben, 14,4%-kal Pest régióban bővült a volumen, a többiben 2,1 és 8,5% között.