Közzététel: 2022. szeptember 14.

4,0%-kal nőtt az ipari termelés

2022 júliusában az ipari termelés volumene 4,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 6,6%-kal bővült. A legnagyobb súlyú alágakban nőtt a termelés volumene, a leginkább a villamos berendezés gyártásában, ugyanakkor a feldolgozóipari alágak többségében csökkenést mértünk. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás a 2022. júniusinál 1,1%-kal nagyobb volt.

2022. júliusban:

Az ipari termelés volumene 4,0%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt júliusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás júliusban az előző hónaphoz képest 1,1%-kal emelkedett.

Az ipari export volumene 4,0%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 31%-át képviselő járműgyártás kivitele 16,1, a 13%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 14,2%-kal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 3,3%-kal emelkedett, a feldolgozóiparé 4,1%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő (95%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 3,7, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 29, a csekély súlyú bányászaté 5,4%-kal bővült 2021 júliusához viszonyítva.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
202094,294,292,394,974,0
2021109,0107,5111,3106,172,2
2022.január107,6107,7115,3105,172,6
február104,4103,8110,4101,572,5
március103,3102,3113,298,270,0
április103,0100,6108,297,769,8
május109,9110,3108,8110,970,3
június100,8101,8101,7101,870,2
július103,7101,895,9104,570,4
2022. évkezdettől104,5103,9106,9102,770,7

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 24%-át képviselő járműgyártás 16,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A közúti gépjármű gyártása 15,8, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 16,3%-kal nőtt.

számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 14,4%-kal bővült az előző év azonos hónapjához képest. A két legnagyobb alágazat közül az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 3,0, az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 29%-kal emelkedett.

A feldolgozóiparból 13%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 7,4%-kal bővült, elsősorban a külpiaci eladások növekedésének köszönhetően, miközben a hazai eladások visszaestek. A legnagyobb súlyt (21%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 8,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ezenkívül még két alágazatban mérséklődött a kibocsátás: a malomipari termék, keményítő gyártásában 1,2, a pékáru, tésztafélék gyártásában 2,2%-kal. A többi alágazatban 3,9 és 91% közötti mértékben nőtt a termelés, a legnagyobb mértékben az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósításban.

Az előző hónapokhoz hasonlóan a legnagyobb mértékben, 26%-kal a villamos berendezés gyártása emelkedett. A két legjelentősebb súlyú alágazat közül az akkumulátor, szárazelem gyártása 54, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártása 31%-kal bővült.

gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 8,9, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 6,9%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Folytatódott a visszaesés a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban (10,4%-kal), valamint a gép, gépi, berendezés gyártásában (3,7%-kal) is.

A legnagyobb mértékben, 15,5%-kal a vegyi anyag, termék gyártása maradt el az egy évvel korábbitól, nagyrészt a műanyagalapanyag-gyártás jelentős visszaesése miatt.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2022. július

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka=100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása107,412,8
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása91,18,1
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása93,18,3
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása114,49,3
CJVillamos berendezés gyártása126,39,3
CLJárműgyártás116,623,8

Az ipari termelés Dél-Dunántúlon (4,5%-kal), Észak-Alföld (2,9%-kal) és Észak-Magyarországon (0,8%-kal) csökkent. A többi régióban 1,1 és 13,6% közötti volumennövekedést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt Közép-Dunántúlon.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 8,5%-kal nagyobb volt a 2021. júliusinál. Az új belföldi rendelések 10,1%-kal visszaestek, ugyanakkor az új exportrendelések 12,3%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány július végén 23%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2022. január–júliusban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 4,9%-kal nőtt. Az összes értékesítés 61%-át adó külpiaci eladások volumene 4,1, a 39%-ot képviselő hazai értékesítésé 8,4%-kal emelkedett.

Az ipari termelés a régiók közül egyedül Nyugat-Dunántúlon csökkent, 3,6%-kal. A legnagyobb mértékben, 11,2%-kal Pest régióban bővült a volumen, a többiben 0,6 és 8,8% között.