Közzététel: 2022. október 12.

14,4%-kal nőtt az ipari termelés

2022 augusztusában az ipari termelés volumene 14,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 9,3%-kal bővült. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy 2022 augusztusában kettővel több munkanap volt, mint az előző év azonos hónapjában. A feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés volumene, a legnagyobb mértékben a járműgyártásban. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás a 2022. júliusinál 0,1%-kal nagyobb volt.

2022. augusztusban:

Az ipari termelés volumene 14,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt augusztusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás augusztusban az előző hónaphoz képest 0,1%-kal emelkedett.

Az ipari export volumene 28%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 29%-át képviselő járműgyártás kivitele 68, a 15%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 28%-kal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 8,0, a feldolgozóiparé 1,6%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő (92%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 14,9, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,8, a csekély súlyú bányászaté 21%-kal bővült 2021 augusztusához viszonyítva.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
202094,294,292,394,974,0
2021109,0107,5111,3106,172,2
2022.január107,6107,7115,3105,172,6
február104,4103,8110,4101,572,5
március103,3102,3113,298,270,0
április103,0100,6108,297,769,8
május109,9110,3108,8110,970,3
június100,8101,8101,7101,870,2
július103,7101,895,9104,570,4
augusztus114,9117,1101,6125,170,5
2022. évkezdettől105,8105,4106,1105,270,7

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 21%-át képviselő járműgyártás - az alágak közül a legnagyobb mértékben - 58%-kal meghaladta az egy évvel korábbi, rendkívül alacsony bázist (2021 augusztusában több jelentős gyárleállás történt). A közúti gépjármű gyártása 114, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 34%-kal nőtt.

A feldolgozóipari termelés 11%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 26%-kal bővült az előző év azonos hónapjához képest. A három legnagyobb alágazat közül az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártásában 19,8, az elektronikus fogyasztási cikk gyártásában 9,7%-kal nőtt a kibocsátás, a számítógép, perifériás egység gyártása pedig az egy évvel korábbi több mint háromszorosára emelkedett.

A feldolgozóiparból 14%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 13,7%-kal emelkedett, mind a hazai, mind a külpiaci eladások növekedésének köszönhetően. A legnagyobb súlyt (22%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A többi, növekedést mutató alágazatban 7,9 és 110% között bővült a termelés, a legnagyobb mértékben az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósításban. Mindössze két alágazatban csökkent a kibocsátás: a malomipari termék, keményítő gyártásában 0,9, a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósításban 6,1%-kal.

villamos berendezés gyártása 52%-kal emelkedett. A két legjelentősebb súlyú alágazat közül az akkumulátor, szárazelem gyártása 92, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártása 57%-kal bővült.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 2,9, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 5,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Folytatódott a visszaesés a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban (14,6%-kal) is, mindkét értékesítési irányban csökkentek az eladások.

A legnagyobb mértékben, 30%-kal a vegyi anyag, termék gyártása elmaradt az egy évvel korábbitól, nagyrészt a műanyagalapanyag-gyártás jelentős visszaesése miatt. A műtrágya, nitrogénvegyület gyártása a 2021. augusztusinak a tizedére zsugorodott.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2022. augusztus

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka=100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása113,714,2
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása97,18,4
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása94,27,7
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása125,611,3
CJVillamos berendezés gyártása152,19,8
CLJárműgyártás158,021,2

Az ipari termelés csak Észak-Alföldön csökkent (0,6%-kal), a többi régióban 2,1 és 27% közötti volumennövekedést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt Dél-Alföldön.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 25%-kal nagyobb volt a 2021. augusztusinál. Az új belföldi rendelések 2,5, az új exportrendelések 30%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány augusztus végén 19,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2022. január–augusztusban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 6,1%-kal nőtt. Az összes értékesítés 60%-át adó külpiaci eladások volumene 7,1, a 40%-ot képviselő hazai értékesítésé 8,3%-kal emelkedett.

Az ipari termelés a régiók közül egyedül Nyugat-Dunántúlon csökkent (1,3%-kal). A legnagyobb mértékben, 13,0%-kal Pest régióban bővült a volumen, a többiben 1,2 és 10,4% között.