Közzététel: 2022. december 14.

5,9%-kal nőtt az ipari termelés

2022 októberében az ipari termelés volumene 5,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 5,1%-kal bővült. A feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés volumene, a legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártásában. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás a 2022. szeptemberinél 3,5%-kal kisebb volt.

2022. októberben:

Az ipari termelés volumene 5,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt októberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás októberben az előző hónaphoz képest 3,5%-kal csökkent.

Az ipari export volumene 13,9%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 32%-át képviselő járműgyártás kivitele 37, a 15%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 16,1%-kal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 3,3, a feldolgozóiparé 9,1%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő (95%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 6,4, a csekély súlyú bányászaté 3,3%-kal nőtt, ugyanakkor az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 3,7%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
202094,294,292,394,974,0
2021109,0107,5111,3106,172,2
2022.január107,6107,7115,2105,272,6
február104,5103,8110,3101,672,6
március103,2102,2113,098,270,0
április103,0100,6108,197,769,8
május109,9110,3108,6111,170,3
június100,9101,7101,2102,070,4
július103,6101,695,8104,270,4
augusztus114,9117,2101,7125,170,4
szeptember111,5110,197,0115,873,1
október106,4108,490,9117,072,3
2022. évkezdettől106,5106,3103,1107,671,2

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25%-át képviselő járműgyártás 32%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A közúti gépjármű gyártása és a közúti jármű alkatrészeinek gyártása egyaránt 33%-kal nőtt.

A feldolgozóipari termelés 11%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 20%-kal bővült az előző év azonos hónapjához képest. A két legnagyobb alágazat közül az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 18,9, az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 10,6%-kal emelkedett.

A feldolgozóiparból 13%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,1%-kal mérséklődött, mind a hazai, mind a külpiaci eladások csökkenése következtében. Ebben az alágban 2021 februárjában mértünk legutóbb visszaesést. A legnagyobb súlyt (23%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 7,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ezenkívül még négy alágazatban csökkent a kibocsátás, a leginkább, 19,2%-kal a malomipari termék, keményítő gyártásában. A többi alágazatban 0,1és 17,9% közötti mértékben nőtt a termelés, a legnagyobb mértékben a cukorgyártást is magába foglaló egyéb élelmiszer gyártásában.

villamos berendezés gyártása az alágak közül a legnagyobb mértékben, 57%-kal emelkedett. A két legjelentősebb súlyú alágazat közül az akkumulátor, szárazelem gyártása 128, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártása 60%-kal bővült.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 6,6, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 16,3%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Folytatódott a növekedés a kisebb súlyú gyógyszergyártásban, a termelés volumene 12,5%-kal nagyobb volt a 2021. októberinél, mindkét értékesítési irányban bővültek az eladások.

Az előző hónaphoz hasonlóan a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás kibocsátása októberben is jelentősen, 28%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

A legnagyobb mértékben, 31%-kal a vegyi anyag, termék gyártása maradt el az egy évvel korábbitól, nagyrészt a műanyagalapanyag- és a műtrágya-, nitrogénvegyület-gyártás számottevő visszaesése miatt.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2022. október

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka=100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása98,912,7
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása93,48,0
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása83,77,4
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása120,111,4
CJVillamos berendezés gyártása157,010,0
CLJárműgyártás132,124,7

Az ipari termelés négy régióban nőtt, négyben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 19,3%-os volumenbővülést Pest régióban, a legjelentősebb, 4,3%-os visszaesést Budapesten regisztráltuk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 18,9%-kal nagyobb volt a 2021. októberinél. Az új belföldi rendelések 9,7%-kal visszaestek, az új exportrendelések 25%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány október végén 19,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2022. január–októberben az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 6,6%-kal nőtt. Az összes értékesítés 60%-át adó külpiaci eladások volumene 8,5, a 40%-ot képviselő hazai értékesítésé 6,4%-kal emelkedett.

Magyarország minden régiójában nőtt a termelés, a legnagyobb mértékben, 13,6%-kal Pest régióban, a legkevésbé, 0,2%-kal Dél-Dunántúlon.