Közzététel: 2023. január 13.

0,5%-kal nőtt az ipari termelés

2022 novemberében az ipari termelés volumene 0,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 0,8%-kal emelkedett. A feldolgozóipari alágak többségében mérséklődött a termelés volumene, azok közül viszont, amelyekben nőtt, a villamos berendezés gyártásáé bővült a legnagyobb mértékben. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás a 2022. októberinél 0,7%-kal kisebb volt.

2022. novemberben:

Az ipari termelés volumene 0,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt novemberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás novemberben az előző hónaphoz képest 0,7%-kal csökkent.

Az ipari export volumene 5,1%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 32%-át képviselő járműgyártás kivitele 25%-kal bővült, a 13%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 4,9%-kal csökkent.

Az ipar belföldi értékesítése 3,2%-kal nagyobb, a feldolgozóiparé 7,7%-kal kisebb lett az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő (95%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 1,3%-kal nőtt, ugyanakkor a csekély súlyú bányászat kibocsátása 1,2, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 19,6%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
202094,294,292,394,974,0
2021109,0107,5111,3106,172,2
2022.január107,6107,7115,2105,272,6
február104,5103,8110,3101,672,6
március103,2102,2113,098,270,0
április103,0100,6108,197,769,8
május109,9110,3108,6111,170,3
június100,9101,7101,2102,070,4
július103,6101,695,8104,270,4
augusztus114,9117,2101,7125,170,4
szeptember111,5110,197,0115,873,1
október106,4108,490,9117,072,3
november101,3104,392,3109,872,2
2022. évkezdettől105,9106,1101,9107,871,3

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 26%-át képviselő járműgyártás 23%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A közúti gépjármű gyártása 19,9, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 26%-kal nőtt.

A feldolgozóipari termelés 10%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 3,7%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A két legnagyobb alágazat közül az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 22%-kal bővült, az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 30%-kal visszaesett.

A feldolgozóiparból 13%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 2,0%-kal mérséklődött, elsősorban a hazai eladások csökkenése miatt, miközben a külpiaci eladások nőttek. A legnagyobb (24%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 5,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ezenkívül még hat alágazatban csökkent a kibocsátás, a leginkább, 27%-kal a malomipari termék, keményítő gyártásában. A többi alágazatban 3,6 és 26% közötti mértékben nőtt a termelés, a legnagyobb mértékben a cukorgyártást is magában foglaló egyéb élelmiszer gyártásában.

Az alágak közül a 11%-os súlyt képviselő villamos berendezés gyártása emelkedett a leginkább, 55%-kal. A két legjelentősebb súlyú alágazat közül az akkumulátor, szárazelem gyártása 97, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártása 62%-kal bővült.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 12,4, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 16,4%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Öt hónapja tart a növekedés a kis súlyú gyógyszergyártásban, a termelés volumene 13,9%-kal nagyobb volt a 2021. novemberinél, főleg az exportértékesítés bővülésének köszönhetően.

Folytatódott a csökkenés a vegyi anyag, termék gyártásában (33%-kal), nagyrészt a műanyagalapanyag-, illetve a műtrágya-, nitrogénvegyület-gyártás számottevő visszaesése miatt.

A legnagyobb mértékben, 50%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás kibocsátása maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban csökkentek az eladások.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2022. november

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka=100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása98,013,0
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása87,67,7
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása83,67,3
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása96,39,9
CJVillamos berendezés gyártása154,510,9
CLJárműgyártás123,326,3

Az ipari termelés három régióban nőtt, egyben stagnált, négyben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 12,4%-os volumenbővülést Közép-Dunántúlon, a legjelentősebb, 15,6%-os visszaesést Észak-Alföldön regisztráltuk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 5,8%-kal nagyobb volt a 2021. novemberinél. Az új belföldi rendelések 1,9%-kal csökkentek, az új exportrendelések 7,2%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány november végén 19,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2022. január–novemberben az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 6,0%-kal nőtt. Az összes értékesítés 59%-át adó külpiaci eladások volumene 8,2, a 41%-ot képviselő hazai értékesítésé 6,0%-kal emelkedett.

Az ipari termelés csak Dél-Dunántúlon csökkent (0,5%-kal). A többi régióban 0,7 és 12,9% közötti volumennövekedést mértünk, a legnagyobb mértékűt Pest régióban.