Közzététel: 2022. november 24.

504 100 forint volt a bruttó átlagkereset

2022 szeptemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 504 100 forint, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 347 500 forint volt. A bruttó átlagkereset 17,8%-kal, a nettó átlagkereset 18,4%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban. Az átlagkereset növekedéséhez főként a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a már előre ütemezett és a pótlólagos béremelések járultak hozzá.

2022. szeptember:

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 504 100, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 513 200 forint volt.

nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 335 200, a kedvezményeket is figyelembe véve 347 500 forintot ért el.

bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 17,8%-kal nőtt. A kedvezmények (valamint az adó- és járulékmentességek) figyelembevételével számított nettó kereset 18,4%-kal növekedett az előző év azonos időszakához viszonyítva.

rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 480 900 forintra becsülhető, ez 18,2 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban.

reálkereset 1,9%-kal csökkent a fogyasztói árak előző évhez mért, 20,1%-os növekedése mellett.

bruttó kereset mediánértéke 409 200 forintot ért el, amely 17,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset mediánértéke 284 900 forint volt, 19,2%-kal felülmúlta az előző év szeptemberit.

2022. január–szeptember:

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 503 600, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 514 300 forint volt.

nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 334 900, a kedvezményeket is figyelembe véve 347 000 forintot tett ki.

bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 17,5, a kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset 18,2%-kal nőtt az előző évhez képest. A jelentős mértékű növekedést elsősorban a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatásának februári kifizetése (ún. fegyverpénz), az egyes előmeneteli rendszerekben előre ütemezett béremelések, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelése magyarázzák.

A bruttó átlagkereset a pénzügyi és biztosítási tevékenységet végző ágban volt a legmagasabb (839 600 forint), a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén a legalacsonyabb (315 700 forint).

A bruttó átlagkereset a teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfiaknál 551 700, a nők esetében 456 900 forint volt, ez a férfiaknál 18,1, a nőknél 16,5%-os növekedést jelent egy év alatt.

rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 462 400 forintra becsülhető, 15,4%-kal magasabb az egy évvel korábbinál.

rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 465 800, a költségvetésben 443 700, a nonprofit szektorban 492 500 forintot ért el, ami 14,0, 15,7, illetve 30,0%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. A nonprofit szektor átlagot meghaladó rendszereskereset-növekedéséhez hozzájárult, hogy 2021. augusztus elejétől számos oktatási intézmény, fenntartójának változása miatt, a költségvetési szektorból ebbe a szektorba sorolódott, így az év első felében még jelentős bázishatás érvényesült.

reálkereset 5,1 %-kal nőtt a fogyasztói árak előző évhez mért, 11,8%-os növekedése mellett.

bruttó kereset mediánértéke 396 200 forint volt, ez 15,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset mediánértéke 274 900 forintot tett ki, 16,7%-kal emelkedett az előző évhez képest.

A keresetek alakulása, 2022. január–szeptember

Szektor Összesen Közfoglalkoztatottak nélkül
havi átlagkereset, forint/fő változás az előző év azonos időszakához képest, % havi átlagkereset, forint/fő változás az előző év azonos időszakához képest, %
Bruttó
Vállalkozás505 80014,7506 20014,7
Költségvetés496 10023,1538 90022,4
Nonprofit 507 20029,6522 10028,4
Nemzetgazdaság összesen503 60017,5514 30017,1
Ebből:
közfoglalkoztatottak99 70018,7xx
Nettó
Vállalkozás336 40014,7336 60014,7
Költségvetés329 90023,1358 30022,4
Nonprofit337 30029,6347 20028,4
Nemzetgazdaság összesen334 90017,5342 00017,1
Ebből:
közfoglalkoztatottak66 30018,7xx