Közzététel: 2015. október 1.

2015 I. félévében 1,1% volt a GDP-arányos hiány

A kormányzati szektor 2015. I. féléves hiánya az előzetes adatok szerint 184,0 milliárd forint, a GDP 1,1%-a volt, ami 2014 azonos időszakához képest 324,4 milliárd forinttal, GDP-arányosan 2,1 százalékponttal alacsonyabb volt. A bázisidőszakinál alacsonyabb hiány a bevételeknek a kiadásoknál nagyobb mértékű növekedéséből adódott. 2015 II. negyedévében a kormányzati szektor hiánya 23,1 milliárd forint, a GDP 0,3%-a volt.

2015. I. félév 2014 I. félévéhez képest:

A kormányzati szektor 184,0 milliárd forintos hiánya (a GDP 1,1%-a) 324,4 milliárd forinttal, GDP-arányosan 2,1 százalékponttal alacsonyabb volt.

A kormányzati szektor bevétele 7 708,9 milliárd, kiadása 7 893,0 milliárd forint volt.

A bevételek 8,5%-kal növekedtek. Bővültek a társadalombiztosítási hozzájárulások (5,3%), a termelési és importadók (4,0%) – ezen belül az áfabefizetések 7,5%-kal nőttek –, valamint a jövedelemadó-bevételek (3,5%). Az egyéb bevételek – elsősorban az EU-alapoktól kapott támogatások növekedése miatt – 29,0%-kal emelkedtek.

A kiadások 3,6%-kal növekedtek, ezen belül a legnagyobb növekedés (26,8%) az uniós támogatásokból megvalósuló beruházásoknak tulajdoníthatóan a felhalmozási kiadásokban következett be. A munkavállalói jövedelem 8,5%-kal emelkedett. A kamatok 7,2, a folyó termelőfelhasználás 3,7%-kal csökkentek, a pénzbeni társadalmi juttatások pedig lényegében változatlanok (0,1%) maradtak.

2015 II. negyedévében 2014 azonos időszakához képest:

A kormányzati szektor hiánya 23,1 milliárd forint, a GDP 0,3%-a volt, ez 280,3 milliárd forinttal, illetve 3,5 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

A bevételek 9,2%-kal nőttek: a társadalombiztosítási hozzájárulások (4,4%), a termelési és importadók (4,1%) – ezen belül az áfabefizetések 8,2%-kal emelkedtek –, valamint a jövedelemadó-bevételek 2,9%-kal bővültek.

A kiadások 1,4%-kal növekedtek. A felhalmozási kiadások 34,5, a munkavállalói jövedelmek pedig 8,1%-kal emelkedtek. A kamatok 8,8, a folyó termelőfelhasználás 3,2, a pénzbeni társadalmi juttatások 1,2%-kal csökkentek.

2014. év egészében:

A kormányzati szektor hiánya 2014-ben – a nemzeti számlák 2. előzetes adatai alapján – 812,2 milliárd forint volt, a GDP 2,5 %-a. Az adatokat a KSH a túlzotthiány-eljárásról (Excessive Deficit Procedure – EDP) szóló jogszabály alapján, a nemzeti számlák európai rendszerében (ESA 2010) foglalt módszertani előírásoknak megfelelően jelentette az EU statisztikai hivatalának, az Eurostatnak. A kormányzati szektor adóssága – az MNB adatai alapján – 2014 végén 24 514 milliárd forint volt, a GDP 76,2%-a.

Magyarország teljes EDP-jelentése