Közzététel: 2018. november 5.

31 millió euró volt a külkereskedelmi többlet augusztusban

2018 augusztusában a kivitel volumene 0,5, a behozatalé 3,9%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az aktívum 31 millió euró volt, amely 401 millió euróval kevesebb a 2017. augusztusinál. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 4,0, a behozatalé 5,8%-kal emelkedett. 2018. január–augusztusban a külkereskedelmi mérleg többlete 4,6 milliárd euró volt.

2018. augusztus:

A kivitel értéke 7 milliárd 968 millió euró (2575 milliárd forint), a behozatalé 7 milliárd 937 millió euró (2565 milliárd forint) volt.

2018. augusztusban az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 0,8, az importé 6,2%-kal emelkedett.

A külkereskedelmi aktívum 401 millió euróval csökkent. (Az egyenleg 20 millió euróval kevesebb az első becslésben közölt értéknél.)

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala importban 8,4, exportban 6,3%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 1,9%-kal romlott. A forint árfolyama az euróhoz viszonyítva 6,1, a dollárral szemben 8,5%-kal gyengült.

gépek és szállítóeszközök 2017. augusztusi áron számított kereskedelme a kivitelben 0,3, a behozatalban 2,9%-kal növekedett. A közúti járművek exportja közel tizedével, importja ennél kisebb mértékben esett vissza. A csökkenést behozatalban a személygépkocsik alkatrészeinek, kivitelben pedig a személygépkocsik forgalomváltozása eredményezte. Az energiafejlesztő gépek és berendezések exportja és importja egyaránt több mint ötödével mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. A híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülékek exportja több mint tizedével, importja ennél jóval nagyobb mértékben, több mint negyedével emelkedett. Az import növekedése a mobiltelefonok és azok alkatrészei, az export növekedése az autóvezetést segítő radarkészülékek forgalomváltozásával függ össze. A villamos gépek, készülékek és műszerek behozatala és kivitele szinte azonos mértékben, közel tizedével bővült. A növekedést importban az elektronikus integrált áramkör, míg exportban az elektromos vezérléshez szükséges kapcsolótábla forgalomváltozása eredményezte.

feldolgozott termékek exportvolumene 3,0, az importé 7,9%-kal nőtt. A gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek kivitele közel tizedével, behozatala több mint felével növekedett. Az importoldalon történt nagyarányú emelkedést a terápiás és egyéb célokra előkészített emberi és állati vér, valamint immunológiai termékek forgalma eredményezte. A műanyag-alapanyagok exportja kismértékben csökkent, importja viszont közel tizedével emelkedett. A szakmai, tudományos ellenőrző műszerek kivitele és behozatala mintegy tizedével mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. Az exportban az automata szabályozó vagy ellenőrző műszerek és azok alkatrészeinek, importban pedig az ellenőrző és mérő műszerek és azok alkatrészeinek forgalomváltozása dominált. A vas és acél exportjában kismértékű visszaesés mutatkozott, importjában pedig pár százalékos növekedés volt megfigyelhető; mind a csökkenés, mind a növekedés a síkhengerelt vastermékek forgalomváltozásával függ össze. A színesfém kivitele és behozatala egyaránt kismértékben emelkedett, mindkét irányban a megmunkálatlan alumínium, valamint az alumíniumlap, -lemez és -szalag dominált, de exportban még az alumíniumrúd és -profil forgalma is jelentős volt. Az egyéb fémtermékek forgalma mindkét irányban csupán pár százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának a szintjét.

Az energiahordozók importvolumene 8,8, exportvolumene 2,9%-kal csökkent. A kőolaj és kőolajtermékek behozatala kismértékben, kivitele közel tizedével nőtt. A természetes és mesterséges gáz importja több mint negyedével mérséklődött, exportja több mint harmadával emelkedett. A villamos energia behozatala több mint negyedével, exportja több mint harmadával csökkent.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 7,7%-kal csökkent, az importé 1,1%-kal bővült. A gabona és gabonakészítmények exportja több mint negyedével visszaesett, importja viszont kismértékben nőtt. Kivitelben a nem vetési célú kukorica forgalomcsökkenése, behozatalban a kenyér és más pékáru, valamint a búza forgalomnövekedése dominált. A hús és húskészítmények exportja és importja egyaránt kismértékben változott, exportban csökkenés, importban viszont növekedés volt megfigyelhető. E folyamatok kivitelben a sertéshús, behozatalban pedig az elkészített és konzervált hús, valamint a húsból és egyéb melléktermékből készült élelmiszerek forgalomváltozásának tulajdoníthatóak. Az ital exportja közel tizedével, importja kismértékben nőtt. A növekedés kivitelben a bor és az ásványvíz, behozatalban az ásványvíz, valamint a malátából készült sör forgalomváltozásának köszönhető. A dohány és dohányáru exportja több mint felével, importja közel ötödével emelkedett, amit importban a feldolgozatlan dohány, exportban a szivar és cigaretta forgalma befolyásolt.

Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 1,4, az onnan érkező behozatalé 0,5%-kal emelkedett. A külkereskedelmi többlet 12 millió euróval növekedett, és 588 millió eurót tett ki. Az export 80, az import 73%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 2,7%-kal csökkent, a behozatalé viszont 14%-kal emelkedett. A külkereskedelmi mérleg ebben a viszonylatban 413 millió euróval romlott, és 557 millió eurós passzívumot mutatott.

Külkereskedelmi termékforgalom országcsoportok szerint, 2018. augusztus*

Országcsoport Érték, folyó áron Értékindex Volumen­index
forint- euró-
milliárd forint millió euró adatokból számítva
előző év azonos időszaka=100,0%
Behozatal
Európai Unió (EU-28)1 8675 780107,7101,5100,5
EU-n kívüli országok6992 157128,0121,1113,8
Összesen2 5657 937112,6106,2103,9
Kivitel
Európai Unió (EU-28)2 0566 368107,8101,6101,4
EU-n kívüli országok5181 600103,397,797,3
Összesen2 5757 968106,8100,8100,5

*Nyers (kiigazítatlan) adatok alapján.

2018. január–augusztusban:

A kivitel értéke 69,8  milliárd euró (22 068 milliárd forint), a behozatalé 65,2 milliárd euró (20 611 milliárd forint) volt.

2018. január–augusztusban az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 5,3, a behozatalé 6,3%-kal emelkedett.

A külkereskedelmi mérleg többlete 719 millió euróval csökkent, és 4,6 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala importban 2,8, exportban 2,3%-kal nőtt az előző év első nyolc hónapjához viszonyítva. A cserearány 0,5%-kal romlott. A forint az euróhoz képest 2,6%-kal le-, a dollárhoz viszonyítva 5,6%-kal felértékelődött.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2018. január–augusztus

Megnevezés Export Import Egyenleg
érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszakában
Milliárd forint22 068107,720 611109,31 4571 647
Millió euró69 786105,165 173106,74 6135 332