Közzététel: 2018. november 30.

248 millió euró volt a külkereskedelmi többlet szeptemberben

2018 szeptemberében a kivitel volumene 2,2%-kal mérséklődött, a behozatalé 4,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az aktívum 248 millió euró volt, amely 720 millió euróval kevesebb a 2017. szeptemberinél. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 0,5, a behozatalé 6,7%-kal emelkedett. 2018. január–szeptemberben a külkereskedelmi mérleg többlete 4,9 milliárd euró volt.

2018. szeptemberben:

A kivitel értéke 8 milliárd 657 millió euró (2809 milliárd forint), a behozatalé 8 milliárd 409 millió euró (2728 milliárd forint) volt.

2018. szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 2,4%-kal csökkent, az importé 6,4%-kal emelkedett.

A külkereskedelmi aktívum 720 millió euróval csökkent. (Az egyenleg 20 millió euróval kevesebb az első becslésben közölt értéknél.)

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala importban 7,8, exportban 5,3%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 2,3%-kal romlott. A forint árfolyama az euróhoz viszonyítva 5,3, a dollárral szemben 7,6%-kal gyengült.

gépek és szállítóeszközök 2017. szeptemberi áron számított kereskedelme a kivitelben 3,7%-kal csökkent, a behozatalban 4,1%-kal növekedett. A közúti járművek exportja közel ötödével, importja pár százalékkal maradt el az előző év azonos időszakához képest. A csökkenést behozatalban és kivitelben is a személygépkocsik forgalomváltozása eredményezte. Az energiafejlesztő gépek és berendezések exportja több mint tizedével, importja több mint hetedével mérséklődött. A híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülékek exportja közel tizedével, importja ennél jóval nagyobb mértékben, közel negyedével emelkedett. Az export növekedése a televíziókészülékek, valamint az autóvezetést segítő radarkészülékek, az import növekedése a mobiltelefonok és azok alkatrészeinek, valamint a rádióhullám elvén működő készülékek alkatrészeinek forgalomváltozásával függ össze. A villamos gépek, készülékek és műszerek kivitele kismértékben, behozatala közel tizedével bővült. A növekedést importban az elektronikus integrált áramkör, míg exportban az elektromos vezérléshez szükséges kapcsolótábla forgalomváltozása eredményezte.

feldolgozott termékek exportvolumene 3,8, az importé 9,6%-kal nőtt. A gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek kivitele több mint negyedével, behozatala több mint felével növekedett. A mindkét oldalon történt nagyarányú emelkedést a gyógyszerek, illetve a terápiás és egyéb célokra előkészített emberi és állati vér forgalma eredményezte. A műanyag-alapanyagok exportja közel tizedével csökkent, importja viszont több mint tizedével emelkedett. A szakmai, tudományos ellenőrző műszerek kivitele több mint hetedével visszaesett, behozatala ugyanakkor kismértékben nőtt az előző év azonos időszakához képest. Exportban és importban is az automata szabályozó vagy ellenőrző műszerek és azok alkatrészeinek forgalomváltozása dominált. A vas- és acélexport kismértékben csökkent, importja pedig pár százalékkal növekedett: a csökkenés és a növekedés egyaránt a síkhengerelt vastermékek forgalomváltozásával függ össze. A színesfém kivitele közel tizedével, behozatala pedig több mint tizedével emelkedett, mindkét irányban a megmunkálatlan alumínium, importban az alumíniumlap, -lemez és -szalag dominált, exportban pedig az alumíniumrúd és -profil forgalma is jelentős volt. Az egyéb fémtermékek forgalma kivitelben kismértékben csökkent, behozatalban viszont pár százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakának a szintjét.

Az energiahordozók importvolumene 13, exportvolumene 10%-kal csökkent. A kőolaj és kőolajtermékek behozatala hetedével, kivitele közel tizedével visszaesett. A természetes és mesterséges gáz importja közel tizedével mérséklődött, exportja több mint negyedével emelkedett. A villamos energia behozatala közel ötödével, exportja közel harmadával csökkent.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 8,9%-kal csökkent, az importé 4,1%-kal bővült. A gabona és gabonakészítmények exportja több mint ötödével visszaesett, importja viszont hatodával nőtt. Kivitelben a nem vetési célú kukorica forgalomcsökkenése, behozatalban a kenyér és más pékáru forgalomnövekedése dominált. A hús és húskészítmények importja kismértékben nőtt, exportja ezzel szemben csökkent. E folyamatok kivitelben a sertéshús, behozatalban pedig az elkészített és konzervált hús, a húsból és egyéb melléktermékből készült élelmiszerek, valamint az élelmezési célú baromfi forgalomváltozásának tulajdoníthatóak. Az ital exportja kismértékben visszaesett, importja több mint ötödével nőtt. Az exportcsökkenés a bor, míg az importnövekedés az ásványvíz, valamint a szeszes ital forgalomváltozásával függ össze. A dohány és dohányáru importja pár százalékkal maradt csak el az előző év azonos időszakitól, exportja viszont több mint 40%-kal emelkedett, mindkét oldalon a szivar és cigaretta forgalma miatt.

Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 1,2%-kal csökkent, az onnan érkező behozatalé ezzel szemben 2,2%-kal emelkedett. A külkereskedelmi többlet 285 millió euróval csökkent, és 757 millió eurót tett ki. Az export 82, az import 75%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 5,7%-kal csökkent, a behozatalé viszont 11%-kal emelkedett. A külkereskedelmi mérleg ebben a viszonylatban 435 millió euróval romlott, és 509 millió eurós passzívumot mutatott.

Külkereskedelmi termékforgalom országcsoportok szerint, 2018. szeptember*

Országcsoport Érték, folyó áron Értékindex Volumen­index
forint- euró-
milliárd forint millió euró adatokból számítva
előző év azonos időszaka=100,0%
Behozatal
Európai Unió (EU-28)2 0496 309108,7103,2102,2
EU-n kívüli országok6782 100125,2117,6111,4
Összesen2 7288 409112,4106,4104,3
Kivitel
Európai Unió (EU-28)2 2957 065104,098,798,8
EU-n kívüli országok5141 59199,093,094,3
Összesen2 8098 657103,097,697,8

*Nyers (kiigazítatlan) adatok alapján.

2018. január–szeptemberben:

A kivitel értéke 78,4  milliárd euró (24 877 milliárd forint), a behozatalé 73,6 milliárd euró (23 339 milliárd forint) volt.

2018. január–szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 4,4, a behozatalé 6,2%-kal emelkedett.

A külkereskedelmi mérleg többlete 1439 millió euróval csökkent, és 4,9 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala importban 3,3, exportban 2,6%-kal nőtt az előző év első kilenc hónapjához viszonyítva. A cserearány 0,7%-kal romlott. A forint az euróhoz képest 2,9%-kal le-, a dollárhoz viszonyítva 4,3%-kal felértékelődött.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2018. január–szeptember

Megnevezés Export Import Egyenleg
érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszakában
Milliárd forint24 877107,123 339109,71 5391 945
Millió euró78 442104,273 581106,74 8616 300