Közzététel: 2019. március 4.

393 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet decemberben

2018 decemberében a kivitel volumene 1,7, a behozatalé 3,9%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Az aktívum 393 millió euró volt, 178 millió euróval kevesebb a 2017. decemberinél. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 3,7, a behozatalé 5,3%-kal emelkedett. 2018-ban a termék-külkereskedelmi mérleg többlete 5,6 milliárd euró volt.

2018. decemberben:

A kivitel értéke 7,7 milliárd euró (2471 milliárd forint), a behozatalé 7,3 milliárd euró (2344 milliárd forint) volt.

2018. decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 2,5, az importé 5,3%-kal emelkedett.

A termék-külkereskedelem aktívuma 178 millió euróval csökkent. (Az egyenleg 5 millió euróval kevesebb az első becslésben közölt értéknél.)

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala importban 4,3, exportban 3,8%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 0,5%-kal romlott. A forint árfolyama az euróhoz viszonyítva 3,1, a dollárral szemben 7,2%-kal gyengült.

gépek és szállítóeszközök 2017. decemberi áron számított kereskedelme a kivitelben 2,6, a behozatalban 6,4%-kal növekedett. A közúti járművek exportja közel tizedével, míg importja több mint tizedével emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A kivitel és a behozatal növekedésében a személygépkocsik és azok alkatrészeinek forgalomváltozása dominált. Az energiafejlesztő gépek és berendezések exportja több mint tizedével, importja kismértékben csökkent. A híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülékek exportja több mint negyedével, importja közel tizedével emelkedett. Az import növekedése a mobiltelefonok, illetve a hang, képek vagy más adatok vételére, átalakítására és továbbítására vagy helyreállítására szolgáló gépek forgalomváltozásával függ össze. A kivitelben a tévékészülékek forgalomváltozása volt jelentős. A villamos gépek, készülékek és műszerek exportja kismértékben visszaesett, importja valamelyest bővült. A növekedést importban az elektronikus integrált áramkörök, míg a csökkenést exportoldalon az elektromosan szigetelt huzal és vezeték forgalomváltozása eredményezte.

feldolgozott termékek exportvolumene nem változott, az importja 3,0%-kal nőtt. A gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek kivitele és behozatala is kismértékben növekedett. Az emelkedést importban a terápiás és egyéb célokra előkészített emberi és állati vér, exportban pedig a gyógyszerek forgalma eredményezte. A műanyag-alapanyagok exportja pár százalékkal, importja közel tizedével emelkedett. A szakmai, tudományos ellenőrző műszerek forgalma exportban több mint tizedével mérséklődött, importban hasonló mértékben növekedett az előző év azonos időszakához képest. A kereskedelemben az automata szabályozó vagy ellenőrző műszerek és azok alkatrészeinek forgalomváltozása dominált. A vas- és acélexport közel tizedével, míg importja pár százalékkal esett vissza. A színesfém kivitele és behozatala egyaránt kismértékben bővült 2017 decemberéhez képest. Importban az alumíniumlap, -lemez és -szalag, exportban az alumíniumrúd és -profil forgalomváltozása dominált. Az egyéb fémtermékek forgalma kivitelben pár százalékkal, behozatalban közel tizedével meghaladta az előző év azonos időszakának a szintjét.

Az energiahordozók exportvolumene 5,0%-kal nőtt, míg az importvolumene 4,0%-kal csökkent. A kőolaj és kőolajtermékek kivitele több mint hetedével növekedett, behozatala pedig csupán pár százalékkal maradt el az előző év azonos hónapjától. A természetes és mesterséges gáz exportja mintegy ötödével emelkedett, míg importja ugyanekkora mértékben csökkent. A villamos energia kivitele több mint tizedével mérséklődött, behozatala megközelítőleg ekkora mértékben nőtt.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 1,3, az importé 0,8%-kal bővült. A gabona és gabonakészítmények exportja és importja is közel tizedével növekedett. Kivitelben a kukorica, behozatalban a kenyér és más pékáru forgalmának a növekedése dominált. A hús és húskészítmények exportja kismértékben visszaesett, importja viszont nőtt. A növekedés behozatalban az elkészített és konzervált hús, a csökkenés kivitelben pedig a sertéshús forgalomváltozásának tulajdonítható. Az ital exportja kismértékben csökkent, importja több mint tizedével nőtt. A növekedés behozatalban az ásványvíz, a csökkenés kivitelben a bor forgalomváltozásával függ össze. A dohány és dohányáru exportja közel tizedével mérséklődött, míg importja pár százalékkal maradt el az előző időszak azonos időszakának szintjétől. Behozatalban a feldolgozatlan dohány, kivitelben a nem rúddá formázott feldolgozott dohány és dohánypótló forgalma dominált.

Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 4,3, az onnan érkező behozatalé 1,2%-kal emelkedett. A termék-külkereskedelmi többlet 196 millió euróval nőtt, és 717 millió eurót tett ki. Az export 80, az import 74%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 7,5%-kal csökkent, a behozatalé viszont 13%-kal emelkedett. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 374 millió euróval romlott, és 324 millió eurós passzívumot mutatott.

Külkereskedelmi termékforgalom országcsoportok szerint, 2018. december*

Országcsoport Érték, folyó áron Értékindex Volumen­index
forint- euró-
milliárd forint millió euró adatokból számítva
előző év azonos időszaka=100,0%
Behozatal
Európai Unió (EU-28)1 7395 387105,4102,2101,2
EU-n kívüli országok6041 879118,4115,3112,8
Összesen2 3447 265108,4105,3103,9
Kivitel
Európai Unió (EU-28)1 9716 104108,6105,4104,3
EU-n kívüli országok5001 55495,092,692,5
Összesen2 4717 658105,6102,5101,7

*Nyers (kiigazítatlan) adatok alapján.

2018-ban:

A kivitel értéke 104,9  milliárd euró (33 419 milliárd forint), a behozatalé 99,3 milliárd euró (31 654 milliárd forint) volt.

2018-ban az előző évhez képest:

A kivitel volumene 4,2, a behozatalé 6,3%-kal emelkedett.

A termék-külkereskedelmi mérleg többlete 2,5 milliárd euróval csökkent, és 5,6 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala importban 4,0, exportban 3,0%-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. A cserearány 1,0%-kal romlott. A forint az euróhoz képest 3,1%-kal le-, a dollárhoz viszonyítva 1,5%-kal felértékelődött.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2018

Megnevezés Export Import Egyenleg
érték, folyó áron előző év = 100,0% érték, folyó áron előző év = 100,0% érték, folyó áron az előző évben
Milliárd forint33 419107,331 654110,61 7642 500
Millió euró104 885104,299 327107,35 5578 078