Közzététel: 2020. július 31.

102 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet májusban

2020. májusban a kivitel volumene 26, a behozatalé 19%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az aktívum 102 millió euró volt, az egyenleg 545 millió euróval romlott a 2019. májusihoz mérten. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 22, a behozatalé 15%-kal csökkent. 2020. január–májusban a termék-külkereskedelmi mérleg többlete 1,4 milliárd eurót tett ki, 1,3 milliárd euróval kevesebbet, mint egy évvel korábban. A vizsgált időszakban a termelőágazatok visszafogott teljesítményével, valamint a globális kereslet folytatódó mérséklődésével összhangban a termék-külkereskedelmi forgalom  szintje továbbra is elmaradt a tavalyi bázistól.

2020. májusban:

A kivitel értéke 6,8 milliárd euró (2387 milliárd forint), a behozatalé 6,7 milliárd euró (2354 milliárd forint) volt.

2020. májusban az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 29, az importé 25%-kal csökkent.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 545 millió euróval romlott. (Az aktívum 54 millió euróval kevesebb az első becslésben közöltnél.)

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala behozatalban 1,5, kivitelben 4,3%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 2,8%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 7,9, a dollárral szemben 11%-kal gyengült.

gépek és szállítóeszközök 2019. májusi áron számított kivitele 34, behozatala 33%-kal csökkent. A közúti járművek importja és exportja is közel felével esett vissza az előző év azonos időszakához képest. A mindkét oldali csökkenés elsősorban a személygépkocsik, valamint a gépjárműalkatrészek forgalomváltozásával függ össze. Az energiafejlesztő gép és berendezés importja több mint harmadával, exportja több mint felével kisebb lett a tavalyi év azonos időszakához képest, amit kivitelben és behozatalban egyaránt a belső égésű motorok alkatrészeinek, ezen kívül exportban még a dízelmotorok és a benzinmotorok forgalomváltozása befolyásolt. Az általános rendeltetésű ipari gép és berendezés importja 40%-kal, exportja közel harmadával visszaesett, amit mindkét oldalon a lég- vagy vákuumszivattyú, a folyadékszivattyú, ezen kívül importban az erő- és nyomatékátviteli berendezések, exportban a csap és csapszerelvények forgalomváltozása eredményezett. A villamos gép, készülék és műszer exportja több mint ötödével, importja közel harmadával mérséklődött. A csökkenés behozatalban és kivitelben is az elektromosan szigetelt huzal és vezeték, ezen kívül importban az elektronikus integrált áramkör és mikroszerkezet, továbbá az áramkör kapcsolására és védelmére szolgáló készülékek, exportban a kapcsolótábla, -panel, -tartó, -asztal, -doboz és -foglalat forgalomváltozásával magyarázható.

feldolgozott termékek exportvolumene 17, importja 2,9%-kal kevesebb lett. Az export volumencsökkenéséhez nagymértékben hozzájárult az autóiparhoz kapcsolódó szakmai, tudományos, ellenőrző műszereknek és készülékeknek, az egyéb fémtermékeknek, valamint a gumigyártmányoknak a koronavírus okozta járvány miatti jelentős forgalom-visszaesése. Az import csökkenésében egyrészt a fémipari termékeknek, másrészt az autóipari alkatrészeknek a forgalomváltozása játszott közre, amit a COVID-19 kezeléséhez szükséges szakmai, tudományos, ellenőrző műszerek és készülékek jelentős beszerzése se tudott ellensúlyozni. Ugyanakkor a gyógyszer, gyógyszerészeti termékek esetében mindkét oldalon volumennövekedés figyelhető meg.

Az energiahordozók exportvolumene 9,1, importvolumene 11%-kal visszaesett, ami mindkét oldal esetében a kőolaj és kőolajtermékek, ezen kívül importban még a természetes és mesterséges gáz, valamint a villamos energia forgalomváltozásával magyarázható.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 0,3, a behozataláé 12%-kal csökkent. A mindkét oldali mérséklődést a hús és húskészítmény forgalomváltozása eredményezte. Az importhoz képest kisebb mértékű volumencsökkenés figyelhető meg az exportoldalon, amihez a gabona és gabonakészítmények exportnövekedése is hozzájárult.

Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 27, az onnan érkező behozatalé 29%-kal csökkent. A termék-külkereskedelmi többlet 127 millió euróval mérséklődött, 868 millió eurót tett ki. Az export 78, az import 66%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 19%-kal kisebb, a behozatalé 10%-kal nagyobb lett. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 418 millió euróval romlott, és 766 millió eurós passzívumot mutatott.

2020. január–májusban:

A kivitel értéke 40,1 milliárd euró (13,7 ezer milliárd forint), a behozatalé 38,7 milliárd euró (13,3 ezer milliárd forint) volt.

2020. január–májusban az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 12, a behozatalé 7,3%-kal csökkent.

A termék-külkereskedelmi mérleg többlete 1,3 milliárd euróval mérséklődött, és 1,4 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala behozatalban 3,0, kivitelben 5,3%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A cserearány 2,2%-kal javult. A forint az euróhoz képest 7,7, a dollárhoz viszonyítva 11%-kal leértékelődött.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2020. január–május

Megnevezés Export Import Egyenleg
érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszakában
Milliárd forint13 74793,113 27795,5470864
Millió euró40 12886,838 73289,01 3962 679