Közzététel: 2020. október 2.

207 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet júliusban

2020. júliusban a kivitel volumene 0,5, a behozatalé 0,4%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az aktívum 207 millió euró volt, az egyenleg 129 millió euróval javult a 2019. júliusihoz mérten. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 0,1%-kal emelkedett, a behozatalé 1,2%-kal mérséklődött. 2020. január–júliusban a termék-külkereskedelmi mérleg többlete 2,3 milliárd eurót tett ki, 782 millió euróval kevesebbet, mint egy évvel korábban.

2020. júliusban:

A kivitel értéke 8,6 milliárd euró (3017 milliárd forint), a behozatalé 8,4 milliárd euró (2940 milliárd forint) volt.

2020. júliusban az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 4,3, az importé 5,8%-kal csökkent.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 129 millió euróval javult. (Az aktívum 55 millió euróval kevesebb az első becslésben közöltnél.)

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala behozatalban 1,7, kivitelben 3,5%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 1,8%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 7,9, a dollárral szemben 5,7%-kal gyengült.

gépek és szállítóeszközök 2019. júliusi áron számított kivitele 2,6, behozatala 0,7%-kal kisebb lett. A közúti járművek exportja közel hetedével, importja kismértékben visszaesett az előző év azonos időszakához képest. A mindkét oldali csökkenés elsősorban a személygépkocsik, valamint a gépjárműalkatrészek forgalomváltozásával függ össze. A híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülékek exportja több mint tizedével, importja közel ugyanekkora mértékben emelkedett a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva, amit kivitelben és behozatalban egyaránt a tv-készülékek, ezen kívül importban még a vezetékes távbeszélő és távíró készülékek és ezek alkatrészei, exportban pedig a radarkészülékek, valamint a videófelvevő és -lejátszó készülékek forgalomváltozása befolyásolt. Az általános rendeltetésű ipari gép és berendezés kereskedelme a forgalom mindkét irányában mintegy tizedével esett vissza, amit mindkét oldalon a lég- vagy vákuumszivattyúk, folyadékszivattyúk, ezen kívül importban a csap és csapszerelvények forgalomváltozása okozott. A fémmegmunkáló gép exportja több mint harmadával, importja közel felével csökkent, amit kivitelben az elektromos fény-, elektronsugaras hegesztő vagy forrasztó készülék és ezek alkatrészei, behozatalban a szerszámgépek alkatrészei és tartozékai, valamint a fémipari gépek forgalma befolyásolt. A villamos gép, készülék és műszer exportja közel tizedével nőtt, importja kissé mérséklődött. A mindkét oldali forgalomváltozásban az elektromos akkumulátor és ennek alkatrészei játszottak közre. A csökkenés behozatalban az elektronikus integrált áramkör és mikroszerkezet, továbbá az elektromos gyújtó- vagy indítókészülékek és ezek alkatrészei, a növekedés kivitelben az elektromos transzformátor és ezek alkatrészei, valamint az elektromosan szigetelt huzal és vezeték forgalomváltozásával magyarázható. Az energiafejlesztő gép és berendezés exportja és importja egyaránt közel tizedével elmaradt az előző év azonos időszakához képest. A csökkenést importban és exportban is a belső égésű motorok és alkatrészei, ezen kívül importban még az elektromotor és elektromos generátor, exportban pedig a dízelmotorok, valamint a gázturbinák forgalomváltozása okozta.

feldolgozott termékek exportvolumene 2,6, importja 0,6%-kal több lett. A forgalomváltozást mindkét oldalon a gyógyszer, gyógyszerészeti termékek, valamint a vegyi anyag és termék, ezen kívül exportban még a bútor és bútorelem befolyásolta.

Az energiahordozók exportvolumene 0,7%-kal nőtt, importvolumene 2,1%-kal csökkent. Kivitelben volumennövekedés tapasztalható, értékben azonban visszaesés figyelhető meg, ami a jelentős árcsökkenésnek tulajdonítható. A volumennövekedés exportoldalon a kőolaj és kőolajtermékek, a természetes és mesterséges gáz, az importoldali volumencsökkenés pedig a villamos energia, illetve a szén, koksz és brikett forgalomváltozásával magyarázható.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 4,3, a behozataláé 0,3%-kal emelkedett. Az import- és az exportoldali növekedést a gabona és gabonakészítmények, valamint a dohány és dohányáru, ezen kívül importban még a zöldségféle és gyümölcs, exportban a cukor, cukorkészítmény és méz forgalomváltozása eredményezte.

Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene nem változott, az onnan érkező behozatalé 4,2%-kal csökkent. A termék-külkereskedelmi többlet 281 millió euróval emelkedett, 663 millió eurót tett ki. Az export 77, az import 71%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 2,1%-kal kisebb, a behozatalé 9,8%-kal nagyobb lett. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 153 millió euróval romlott, és 456 millió eurós passzívumot mutatott.

2020. január–júliusban:

A kivitel értéke 57,4 milliárd euró (19,8 ezer milliárd forint), a behozatalé 55,2 milliárd euró (19,0 ezer milliárd forint) volt.

2020. január–júliusban az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 8,3, a behozatalé 5,3%-kal csökkent.

A termék-külkereskedelmi mérleg többlete 782 millió euróval mérséklődött, és 2,3 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala behozatalban 2,4, kivitelben 4,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A cserearány 2,3%-kal javult. A forint az euróhoz képest 7,8, a dollárhoz viszonyítva 9,8%-kal leértékelődött.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2020. január–július

Megnevezés Export Import Egyenleg
érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszakában
Milliárd forint19 78296,119 01197,0771978
Millió euró57 42589,555 17290,32 2533 035