Közzététel: 2021. március 4.

398 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet decemberben, novemberhez képest az export volumene 2,6, az importé 2,7%-kal mérséklődött

2020. decemberben a kivitel volumene 14, a behozatalé 12%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az aktívum 398 millió euró volt, az egyenleg 299 millió euróval javult a 2019. decemberihez mérten. Novemberhez képest az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 2,6, az importé 2,7%-kal mérséklődött. 2020-ban a termék-külkereskedelmi mérleg többlete 5,8 milliárd eurót tett ki, 1,5 milliárd euróval többet, mint egy évvel korábban.

2020. decemberben:

A kivitel értéke 8,3 milliárd euró (3002 milliárd forint), a behozatalé 8,0 milliárd euró (2860 milliárd forint) volt.

2020. decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 11, az importé 7,1%-kal nőtt.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 6,1, a behozatalé 6,0%-kal bővült.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 299 millió euróval javult. (Az aktívum 88 millió euróval nagyobb az első becslésben közöltnél.)

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a behozatalban 4,2, a kivitelben 5,5%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 1,2%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 8,5%-kal gyengült, a dollárral szemben 0,9%-kal erősödött.

gépek és szállítóeszközök 2019. decemberi áron számított kivitele és behozatala egyaránt 15%-kal nőtt. A közúti jármű exportja közel tizedével nagyobb lett, importja alig változott az előző év azonos időszakához képest. A híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék exportja hatodával, importja több mint hatodával növekedett a 2019. decemberihez viszonyítva. A villamos gép, készülék és műszer exportja közel harmadával, importja több mint hetedével bővült. Az energiafejlesztő gép és berendezés exportforgalma több mint negyedével, importforgalma közel ötödével emelkedett. Az általános rendeltetésű ipari gép exportja közel hetedével nőtt, importja kismértékben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A speciális szakipari gép exportja tizedével mérséklődött, importja viszont közel negyedével bővült a 2019. decemberi forgalomhoz viszonyítva. Az egyéb szállítóeszköz tekintetében mindkét oldalon növekedés figyelhető meg: az export esetében harmadával, az import esetében nyolcszorosára emelkedett a forgalom az előző év azonos időszakihoz mérten.

feldolgozott termékek exportvolumene 16, importvolumene 18%-kal nagyobb lett. A forgalomnövekedést mindkét oldalon a szakmai, tudományos, ellenőrző műszer és készülék, a gyógyszer, gyógyszerészeti termék, illetve az egyéb vegyi anyag és vegyi termék forgalma befolyásolta. Ezenkívül az exportban az egyéb, különféle feldolgozott termék, a műanyag-alapanyag és az egyéb, nemfémes ásványból készült termék, az importban pedig az egyéb fémtermék forgalma volt meghatározó.

Az energiahordozók exportvolumene 5,3, importvolumene 20%-kal kisebb lett az előző év azonos időszakinál. A volumencsökkenés a kivitelben és a behozatalban egyaránt a kőolaj és kőolajtermék forgalomváltozásával magyarázható.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 9,1, a behozataláé 0,4%-kal emelkedett. A mindkét oldali növekedést az állati takarmány (gabona nélkül), a gabona és gabonakészítmény, valamint a tejtermék és tojás forgalomváltozása eredményezte, ezenkívül az exportban az egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény forgalmának növekedése is befolyásolta.

Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 15, az onnan érkező behozatalé 6,3%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi többlet 471 millió euróval emelkedett, 742 millió eurót tett ki. Az export 75, az import 69%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 13, a behozatalé 25%-kal nagyobb lett. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 172 millió euróval romlott, és 344 millió eurós passzívumot mutatott.

2020. január–decemberben:

A kivitel értéke 104,5 milliárd euró (36,7 ezer milliárd forint), a behozatalé 98,7 milliárd euró (34,6 ezer milliárd forint) volt.

2020. január–decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 1,3, a behozatalé 1,0%-kal csökkent.

A termék-külkereskedelmi mérleg többlete 1,5 milliárd euróval nőtt, és 5,8 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a behozatalban 2,6, a kivitelben 4,7%-kal emelkedett. A cserearány 2,0%-kal javult. A forint az euróhoz képest 7,9, a dollárhoz viszonyítva 5,9%-kal leértékelődött.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2020. január–december

Megnevezés Export Import Egyenleg
érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszakában
Milliárd forint36 656103,334 610101,62 0461 413
Millió euró104 49095,898 69594,25 7954 334