Közzététel: 2021. június 1.

876 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet márciusban, februárhoz képest az export kiigazított volumene 0,4%-kal csökkent, az importé 1,7%-kal nőtt

2021. márciusban a kivitel volumene 23, a behozatalé 16%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az aktívum 876 millió euró volt, az egyenleg 548 millió euróval javult a 2020. márciusihoz mérten. Februárhoz képest az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,4%-kal csökkent, az importé 1,7%-kal nőtt.

2021. márciusban:

A kivitel értéke 11,1 milliárd euró (4038 milliárd forint), a behozatalé 10,2 milliárd euró (3716 milliárd forint) volt.

2021. márciusban az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 23, az importé 17%-kal nőtt.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 23, a behozatalé 17%-kal nagyobb lett.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 548 millió euróval javult. (Az aktívum 137 millió euróval kevesebb az első becslésben közöltnél.)

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 6,0, a behozatalban 7,2%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 1,1%-kal romlott. A forint árfolyama az euróhoz mérten 5,9%-kal gyengült, a dollárral szemben 1,6%-kal erősödött.

gépek és szállítóeszközök 2020. márciusi áron számított kivitele 35, behozatala 24%-kal bővült. A közúti jármű exportja közel felével, importja majdnem harmadával nőtt az előző év azonos időszakihoz viszonyítva. A villamos gép, készülék és műszer árucsoport az exportoldalon több mint harmadával, az importoldalon több mint ötödével nőtt. A forgalomnövekedésben szintén nagy szerepe volt a híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék árucsoportnak, amely kivitelben több mint negyedével, behozatalban több mint ötödével bővült az előző év azonos időszakához képest. Az irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés exportforgalma kismértékben, importforgalma közel ötödével nőtt. Az energiafejlesztő gép és berendezés exportja több mint harmadával, importja közel harmadával növekedett 2020 márciusához viszonyítva. Valamennyi árufőcsoport közül a gépek és szállítóeszközök járult hozzá a legnagyobb mértékben a teljes forgalom volumenváltozásához, a kivitel esetében 20, a behozatal esetében 12 százalékponttal.

feldolgozott termékek exportvolumene 12, importvolumene 14%-kal nagyobb lett. A forgalomnövekedést a kivitelben döntően a különféle feldolgozott termék, m.f.n.t.1, a behozatalban pedig az egyéb fémtermék, m.f.n.t. forgalma befolyásolta. A feldolgozott termékek a teljes volumenváltozást az importban 5,2, az exportban 3,5 százalékponttal növelték.

Az energiahordozók exportvolumene 15, importvolumene 5,1%-kal kisebb lett az előző év azonos időszakinál. A volumencsökkenés a kivitelben és a behozatalban egyaránt a kőolaj és kőolajtermék forgalomváltozásával függ össze, ezen kívül exportban még a természetes és mesterséges gáz, behozatalban pedig a szén, koksz és brikett forgalmának változásával magyarázható. Az energiahordozók a teljes forgalomnövekedés ütemét mindkét oldalon egyaránt 0,3 százalékponttal csökkentették.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 2,3%-kal nőtt, a behozataláé 1,9%-kal csökkent. A forgalomváltozáshoz mindkét oldalon döntően a hús és húskészítmény árucsoport járult hozzá. Ezenkívül az exportoldali növekedést az állati takarmány, a gabona és gabonakészítmény, az importoldali csökkenést a zöldségféle és gyümölcs forgalomváltozása is befolyásolta. A teljes árufőcsoport által realizált volumenváltozás az összes forgalom exportoldali növekedéséhez 0,2 százalékponttal járult hozzá, miközben az importoldalit 0,1 százalékponttal mérsékelte.

Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 23, az onnan érkező behozatalé 14%-kal nagyobb lett. A termék-külkereskedelmi többlet 635 millió euróval nőtt, 1,1 milliárd eurót tett ki. Az export 77, az import 72%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 22, a behozatalé 23%-kal nagyobb lett. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 87 millió euróval romlott, és 231 millió eurós passzívumot mutatott.

2021. január–márciusban:

A kivitel értéke 29,6 milliárd euró (10,7 ezer milliárd forint), a behozatalé 27 milliárd euró (9,7 ezer milliárd forint) volt.

2021. január–márciusban az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 7,6, a behozatalé 5,2%-kal emelkedett.

A termék-külkereskedelmi mérleg többlete 729 millió euróval nőtt, és 2,6 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a behozatalban és a kivitelben egyaránt 5,5%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A cserearány nem változott. A forint az euróhoz képest 6,5%-kal leértékelődött, a dollárhoz viszonyítva 2,5%-kal erősödött.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2021. január–március

Megnevezés Export Import Egyenleg
érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszakában
Milliárd forint10 666113,59 734111,0932631
Millió euró29 563106,326 983103,92 5801 851