Közzététel: 2021. szeptember 1.

629 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet júniusban, májushoz képest az export kiigazított volumene 1,6, az importé 1,8%-kal csökkent

2021. júniusban a kivitel és a behozatal volumene egyaránt 16%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A 2019. júniusihoz mérten a külkereskedelem volumene az exportban 17, az importban 16%-kal bővült. Az aktívum 629 millió euró volt, az egyenleg 98 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz képest. Májushoz viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,6, az importé 1,8%-kal csökkent.

2021. júniusban:

A kivitel értéke 10,5 milliárd euró (3676 milliárd forint), a behozatalé 9,9 milliárd euró (3456 milliárd forint) volt.

2021. júniusban az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 22, az importé 25%-kal nőtt.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 12, a behozatalé 13%-kal nagyobb lett.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 98 millió euróval romlott. (Az aktívum 51 millió euróval kevesebb az első becslésben közöltnél.)

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 5,2, a behozatalban 8,4%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 3,0%-kal romlott. A forint árfolyama az euróhoz mérten 0,6%-kal gyengült, a dollárral szemben 5,9%-kal erősödött.

gépek és szállítóeszközök 2020. júniusi áron számított kivitele 21, behozatala 24%-kal bővült. A közúti jármű exportja közel negyedével, importja több mint negyedével nőtt az előző év azonos időszakihoz viszonyítva. A villamos gép, készülék és műszer árucsoport volumene az exportoldalon több mint harmadával, az importoldalon közel harmadával emelkedett. A növekedésben nagy szerepe volt a híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék árucsoportnak is, amelynek forgalma a kivitelben több mint hetedével, a behozatalban közel hetedével lett nagyobb az előző év azonos időszakihoz képest. Az általános rendeltetésű ipari gép export- és importforgalma egyaránt több mint negyedével nőtt. Az energiafejlesztő gép és berendezés exportja hetedével, importja több mint harmadával bővült a 2020. júniusihoz viszonyítva. Valamennyi árufőcsoport közül a gépek és szállítóeszközök járult hozzá a legnagyobb mértékben a teljes forgalom volumenváltozásához, a kivitel és a behozatal esetében is 12 százalékponttal.

feldolgozott termékek exportvolumene 16, importvolumene 13%-kal nagyobb lett. A forgalomnövekedést az exportban és az importban döntően a gyógyszer, gyógyszerészeti termék, ezen túlmenően a kivitelben a szakmai, tudományos, ellenőrző műszer és készülék, a műanyag-alapanyag, a behozatalban pedig a vas és acél forgalma is befolyásolta. A feldolgozott termékek a teljes volumenváltozást az exportban 4,9, az importban 5,1 százalékponttal növelték.

Az energiahordozók exportvolumene 16, importvolumene 18%-kal kisebb lett az előző év azonos időszakinál. A csökkenés az export- és az importoldalon egyaránt döntően a természetes és mesterséges gáz drasztikus visszaesésével magyarázható, ezen túlmenően az importoldalon a kőolaj és kőolajtermék, valamint a villamos energia kismértékű mérséklődése is befolyásolta a forgalomváltozást. A volumencsökkenés ellenére az egyes termékcsoportok értékadataiban növekedés tapasztalható, összefüggésben az árszínvonal emelkedésével. Az energiahordozók a teljes forgalomnövekedés ütemét az exportoldalon 0,4, az importoldalon 0,9 százalékponttal mérsékelték.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 1,4, a behozataláé 9,7%-kal nőtt. A forgalomnövekedéshez mindkét oldalon döntően az állati takarmány (gabona nélkül), valamint az egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény árucsoport járult hozzá, ezenkívül a behozatal esetében a zöldségféle és gyümölcs, a kivitelnél pedig a hús és húskészítmény forgalomváltozása is befolyásolta. A teljes árufőcsoport által realizált volumenváltozás az összes forgalom exportoldali növekedéséhez 0,1, az importoldalihoz 0,5 százalékponttal járult hozzá.

Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 15, az onnan érkező behozatalé 22%-kal nagyobb lett. A termék-külkereskedelmi többlet 361 millió euróval csökkent, 965 millió eurót tett ki. Az export 77, az import 72%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 23, a behozatalé 2,2%-kal bővült. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 263 millió euróval javult, és 336 millió eurós passzívumot mutatott.

2021. január–júniusban:

A kivitel értéke 59,6 milliárd euró (21,4 ezer milliárd forint), a behozatalé 55,9 milliárd euró (20,0 ezer milliárd forint) volt.

2021. január–júniusban az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 21, a behozatalé 16%-kal emelkedett.

A termék-külkereskedelmi mérleg többlete 1,6 milliárd euróval nőtt, és 3,7 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 5,2, a behozatalban 6,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A cserearány 1,6%-kal romlott. A forint az euróhoz képest 3,7%-kal leértékelődött, a dollárhoz viszonyítva 5,2%-kal erősödött.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2021. január–június

Megnevezés Export Import Egyenleg
érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszakában
Milliárd forint21 354126,920 043124,41 311715
Millió euró59 591121,755 920119,33 6702 095

***

A 2020. évi adatok revíziója

A végleges adatok szerint 2020-ban a kivitel értéke 105,0 milliárd eurót (36 833 milliárd forintot), a behozatalé 99,4 milliárd eurót (34 849 milliárd forintot) tett ki. A termék-külkereskedelmi mérleg aktívuma 5,6 milliárd euró (1984 milliárd forint) volt. Az export szintje 496,2 millió euróval (176,8 milliárd forinttal), az importé 672,9 millió euróval (238,8 milliárd forinttal) magasabb, az aktívum pedig 176,7 millió euróval (62,0 milliárd forinttal) alacsonyabb a 2021. március 4-én közzétett második becsléshez képest.