Közzététel: 2021. november 2.

751 millió euró volt augusztusban a termék-külkereskedelmi hiány, júliushoz képest az export kiigazított volumene 5,4, az importé 0,5%-kal csökkent

2021. augusztusban a kivitel volumene 3,6%-kal kisebb, a behozatalé 6,9%-kal nagyobb lett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A 2019. augusztusihoz mérten a külkereskedelem volumene az exportban 1,2%-kal csökkent, az importban 6,9%-kal nőtt. A passzívum 751 millió euró volt, az egyenleg 1,1 milliárd euróval romlott az egy évvel korábbihoz képest. Júliushoz viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 5,4, az importé 0,5%-kal csökkent.

2021. augusztusban:

A kivitel értéke 8,3 milliárd euró (2945 milliárd forint), a behozatalé 9,1 milliárd euró (3215 milliárd forint) volt.

2021. augusztusban az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 4,2, az importé 19%-kal nőtt.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 6,0%-kal kisebb, a behozatalé 4,5%-kal nagyobb lett.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 1,1 milliárd euróval romlott. (A passzívum 284 millió euróval több az első becslésben közöltnél.)

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 9,6, a behozatalban 13%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 2,7%-kal romlott. A forint árfolyama az euróhoz mérten 0,9, a dollárral szemben 1,4%-kal gyengült.

gépek és szállítóeszközök 2020. augusztusi áron számított kivitele 10%-kal kisebb, behozatala 6,4%-kal nagyobb lett. A közúti jármű exportja közel harmadával, importja tizedével csökkent az előző év azonos időszakihoz viszonyítva. A híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék árucsoport forgalma a kivitelben kismértékben mérséklődött, a behozatalban közel hetedével nőtt az előző év azonos időszakihoz képest. Az általános rendeltetésű ipari gép volumene mindkét forgalmi oldalon kismértékben emelkedett. Az energiafejlesztő gép és berendezés exportja és importja egyaránt több mint ötödével visszaesett a 2020. augusztusihoz viszonyítva. A villamos gép, készülék és műszer árucsoport volumene a kivitelben közel tizedével, a behozatalban több mint hetedével nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kivitel esetében 5,7 százalékponttal csökkentette, a behozatalnál viszont 3,1 százalékponttal növelte a teljes forgalom volumenváltozását.

feldolgozott termékek exportvolumene 5,8, importvolumene 9,4%-kal nagyobb lett. A forgalomnövekedést az exportban és az importban döntően a műanyag-alapanyag, valamint a vas és acél, ezenkívül a kivitelben a szerves vegyi termék, a behozatalban a színesfém forgalma is befolyásolta. A feldolgozott termékek az exportban 1,8, az importban 3,6 százalékponttal növelték a teljes volumenváltozást.

Az energiahordozók exportvolumene 8,9, importvolumene 6,6%-kal kisebb lett az előző év azonos időszakinál. A csökkenés az export- és az importoldalon egyaránt döntően a természetes és mesterséges gáz forgalmának drasztikus visszaesésével magyarázható, ezen túlmenően az exportoldalon a kőolaj és kőolajtermék mérséklődése is befolyásolta a forgalomváltozást. A volumencsökkenés ellenére az importoldalon a kőolaj és kőolajtermékek termékcsoportnál növekedés volt tapasztalható. Az energiahordozók a teljes forgalomváltozás ütemét az exportoldalon 0,2, az importoldalon 0,4 százalékponttal mérsékelték.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 0,9, a behozataláé 8,9%-kal nagyobb lett. A mindkét oldali forgalomnövekedéshez leginkább a hús és húskészítmény, valamint az egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény járult hozzá. A forgalomváltozást ezenkívül még az exportoldalon a tejtermék és tojás, az importoldalon a gabona és gabonakészítmény, valamint az állati takarmány árucsoport is befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás a teljes export változását 0,1, az importét 0,5 százalékponttal növelte.

Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 4,6%-kal csökkent, az onnan érkező behozatalé 4,4%-kal nagyobb lett. A termék-külkereskedelmi mérleg 658 millió euróval romlott, és 32 millió eurós hiány keletkezett. Az export 76, az import 70%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 0,4%-kal mérséklődött, a behozatalé 13%-kal bővült. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 437 millió euróval romlott, és 719 millió eurós passzívumot mutatott.

2021. január–augusztusban:

A kivitel értéke 77,5 milliárd euró (27,7 ezer milliárd forint), a behozatalé 74,8 milliárd euró (26,7 ezer milliárd forint) volt.

2021. január–augusztusban az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 15, a behozatalé 14%-kal emelkedett.

A termék-külkereskedelmi mérleg többlete 86 millió euróval nőtt, és 2,7 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 6,1, a behozatalban 8,1%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A cserearány 1,9%-kal romlott. A forint az euróhoz képest 3,1%-kal leértékelődött, a dollárhoz viszonyítva 4,0%-kal erősödött.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2021. január–augusztus

Megnevezés Export Import Egyenleg
érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszakában
Milliárd forint27 693122,426 722123,0971903
Millió euró77 462118,174 752118,72 7102 624