Közzététel: 2022. május 2.

Februárban 117 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány, januárhoz képest az export kiigazított volumene 2,0, az importé 2,7%-kal nőtt

2022. februárban a kivitel volumene 3,7, a behozatalé 5,8%-kal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. A passzívum 117 millió euró volt, az egyenleg 902 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz képest. Januárhoz viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 2,0, az importé 2,7%-kal nőtt.

2022. februárban:

A kivitel értéke 11,5 milliárd euró (4108 milliárd forint), a behozatalé 11,6 milliárd euró (4151 milliárd forint) volt.

2022. februárban az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 19, az importé 31%-kal nőtt.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 3,6, a behozatalé 5,9%-kal bővült.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 902 millió euróval romlott. (Az egyenleg 26 millió euróval elmarad az első becslésben közölttől.)

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 14, a behozatalban 23%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 7,1%-kal romlott. A forint árfolyama az euróhoz mérten 0,3%-kal erősödött, a dollárral szemben 6,3%-kal gyengült.

gépek és szállítóeszközök 2021. februári áron számított kivitele 2,1, behozatala 1,7%-kal nagyobb lett. A villamos gép, készülék és műszer árucsoport volumene a kivitelben közel tizedével, a behozatalban kismértékben bővült. Az energiafejlesztő gép és berendezés exportvolumene több mint tizedével nőtt, importvolumene pár százalékkal mérséklődött. A közúti jármű árucsoport exportvolumene kismértékben elmaradt, importvolumene pár százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. A speciális szakipari gép árucsoport exportvolumene kismértékben, importvolumene több mint háromnegyedével emelkedett. Az általános rendeltetésű ipari gép árucsoport forgalma a kivitelben alig változott, a behozatalban pár százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakihoz képest. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kivitel esetében 1,2, a behozatalnál 0,8 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom volumennövekedéséhez.

feldolgozott termékek exportvolumene 7,7, importvolumene 12%-kal nagyobb lett. A gyógyszer, gyógyszerészeti termék, az egyéb feldolgozott fémtermék, valamint a szakmai tudományos ellenőrző műszer forgalma mindkét oldali növekedést befolyásolta, rajtuk kívül az importoldalon a vas és acél forgalma is meghatározó volt. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 2,3, az importban 4,4 százalékponttal növelte a teljes forgalom volumenváltozását.

Az energiahordozók exportvolumene 37%-kal nagyobb, importvolumene 6,2%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakinál. Mindkét oldali forgalomváltozás döntően a természetes és mesterséges gáz volumenének változásával magyarázható. Ezen túlmenően az exportoldali volumennövekedést a villamos energia, az importoldali forgalomcsökkenést a kőolaj és kőolajtermék befolyásolta. Az energiahordozók a teljes forgalom bővülésének ütemét az exportoldalon 0,6 százalékponttal növelték, az importoldalon 0,4 százalékponttal csökkentették.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 8,5%-kal kisebb, a behozataláé 11%-kal nagyobb lett. Mindkét oldali forgalomváltozáshoz döntően a gabona és gabonakészítmény, valamint a hús és húskészítmény járult hozzá, ezeken kívül az exportoldali forgalomcsökkenést az élő állat, az importoldali volumennövekedést az állati takarmány árucsoport befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás a teljes export növekedését 0,6 százalékponttal mérsékelte, az importét 0,6 százalékponttal növelte.

Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 2,9, az onnan érkező behozatalé 4,4%-kal nagyobb lett. A termék-külkereskedelmi mérleg 330 millió euróval romlott, 648 millió eurós többlet keletkezett. Az export 76, az import 70%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 6,3, a behozatalé 11%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 572 millió euróval romlott, 765 millió eurós passzívumot mutatott.

2022. január–februárban:

A kivitel értéke 21,9 milliárd euró (7,9 ezer milliárd forint), a behozatalé 22,3 milliárd euró (8,0 ezer milliárd forint) volt.

2022. január–februárban az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 3,3, a behozatalé 8,4%-kal emelkedett.

A termék-külkereskedelmi mérleg 2,1 milliárd euróval romlott, a hiány 361 millió eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 14, a behozatalban 22%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A cserearány 6,5%-kal romlott. A forint az euróhoz képest 0,2%-kal erősödött, a dollárhoz viszonyítva 6,9%-kal gyengült.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2022. január–február

Megnevezés Export Import Egyenleg
-érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% -érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% értéke, folyó áron az előző év azonos időszakában
Milliárd forint7 865117,78 002132,0–137620
Millió euró21 914117,722 274131,9–3611 731