Közzététel: 2022. június 2.

Márciusban 708 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány, februárhoz képest az export kiigazított volumene 6,4, az importé 4,4%-kal csökkent

2022. márciusban a kivitel volumene 4,4%-kal kisebb, a behozatalé 2,2%-kal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. A passzívum 708 millió euró volt, az egyenleg 1,6 milliárd euróval romlott az egy évvel korábbihoz képest. Februárhoz viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 6,4, az importé 4,4%-kal csökkent.

2022. márciusban:

A kivitel értéke 12,1 milliárd euró (4570 milliárd forint), a behozatalé 12,8 milliárd euró (4835 milliárd forint) volt.

2022. márciusban az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 8,8, az importé 25%-kal nőtt.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 5,6%-kal mérséklődött, a behozatalé 0,6%-kal bővült.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 1,6 milliárd euróval romlott (az első becslésben közöltnél 205 millió euróval kedvezőtlenebb).

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 18, a behozatalban 26%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 6,7%-kal romlott. A forint árfolyama az euróhoz mérten 3,1, a dollárral szemben 11%-kal gyengült.

gépek és szállítóeszközök 2021. márciusi áron számított kivitele 8,4, behozatala 3,3%-kal kisebb lett. A közúti jármű exportvolumene negyedével, importvolumene több mint tizedével elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az energiafejlesztő gép és berendezés export- és importvolumene közel azonos mértékben, több mint negyedével esett vissza. A híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék volumene a kivitelben kismértékben, a behozatalban közel hetedével csökkent. Az általános rendeltetésű ipari gép forgalma a kivitelben közel tizedével, a behozatalban pár százalékkal maradt el az előző év azonos időszakitól. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kivitel esetében 4,9 százalékponttal növelte a teljes forgalom exportoldali volumencsökkenését, míg a behozatalnál 1,6 százalékponttal mérsékelte a teljes forgalom importoldali volumennövekedését.

feldolgozott termékek exportvolumene 2,2, importvolumene 9,0%-kal nagyobb lett. A vas és acél, a szakmai tudományos ellenőrző műszer, valamint a gyógyszer, gyógyszerészeti termék forgalma döntően hozzájárult a mindkét oldali volumennövekedéshez. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 0,7 százalékponttal mérsékelte a teljes kivitel csökkenését, az importban pedig 3,4 százalékponttal növelte a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 21, importvolumene 6,2%-kal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. Az exportoldali forgalomváltozás döntően a természetes és mesterséges gáz volumenének változásával, míg az importoldal esetében a villamos energia volumennövekedésével magyarázható. Az energiahordozók a teljes export csökkenésének mértékét 0,4 százalékponttal fékezték, az import növekedését pedig ugyanekkora mértékben támogatták.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 8,3%-kal kisebb, a behozataláé 5,0%-kal nagyobb lett. Mindkét oldali forgalomváltozáshoz döntően a gabona és gabonakészítmény, valamint a hús és húskészítmény járult hozzá, ezeken kívül az exportoldali forgalomcsökkenést az élő állat, az importoldali volumennövekedést az állati takarmány és az ital befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás a teljes export csökkenését 0,6 százalékponttal növelte, az import növekedéséhez pedig 0,3 százalékponttal járult hozzá.

Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 2,1%-kal kisebb, az onnan érkező behozatalé 1,5%-kal nagyobb lett. A termék-külkereskedelmi mérleg 822 millió euróval romlott, 217 millió eurós többlet keletkezett. Az export 78, az import 72%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 12%-kal csökkent, a behozatalé 4,3%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 737 millió euróval romlott, 925 millió eurós passzívumot mutatott.

2022. január–márciusban:

A kivitel értéke 34,0 milliárd euró (12,4 ezer milliárd forint), a behozatalé 35,1 milliárd euró (12,8 ezer milliárd forint) volt.

2022. január–márciusban az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 0,5, a behozatalé 6,2%-kal emelkedett.

A termék-külkereskedelmi mérleg 3,7 milliárd euróval romlott, a hiány 1,1 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 15, a behozatalban 23%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A cserearány 6,6%-kal romlott. A forint az euróhoz képest 0,9, a dollárhoz viszonyítva 8,3%-kal gyengült.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2022. január–március

Megnevezés Export Import Egyenleg
-érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% -érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% értéke, folyó áron az előző év azonos időszakában
Milliárd forint12 435115,812 837130,9–403932
Millió euró34 045114,435 114129,2–1 0692 582