Közzététel: 2022. augusztus 1.

Májusban 95 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány, áprilishoz képest az export kiigazított volumene 1,1%-kal nőtt, az importé 2,7%-kal csökkent

2022. májusban a kivitel volumene 12, a behozatalé 6,4%-kal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. A passzívum 95 millió euró volt, az egyenleg 166 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz képest. Áprilishoz viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,1%-kal nőtt, az importé 2,7%-kal csökkent.

2022. májusban:

A kivitel értéke 12,3 milliárd euró (4685 milliárd forint), a behozatalé 12,4 milliárd euró (4711 milliárd forint) volt.

2022. májusban az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 29, az importé 31%-kal nőtt.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 4,4, a behozatalé 0,8%-kal bővült.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 166 millió euróval romlott (az első becslésben közöltnél 230 millió euróval kedvezőtlenebb).

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 24, a behozatalban 32%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 5,7%-kal romlott. A forint árfolyama az euróhoz mérten 8,6, a dollárral szemben 25%-kal gyengült.

gépek és szállítóeszközök 2021. májusi áron számított kivitele 16, behozatala 5,1%-kal nagyobb lett. A villamos gép, készülék és műszer exportvolumene több mint ötödével, importvolumene több mint hetedével emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A közúti jármű exportvolumene több mint tizedével, importvolumene kismértékben nőtt. A híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék volumene a kivitelben több mint tizedével bővült, a behozatalban közel hetedével csökkent. Az energiafejlesztő gép és berendezés exportvolumene közel ötödével emelkedett, importvolumene kismértékben visszaesett. Az általános rendeltetésű ipari gép forgalma a kivitelben közel tizedével, behozatalban több mint tizedével nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kivitel esetében 8,9, a behozatalnál 2,5 százalékponttal növelte a teljes forgalom volumennövekedését.

feldolgozott termékek exportvolumene 8,5, importvolumene 11%-kal nagyobb lett. A mindkét oldali volumennövekedést döntően a vas és acél, valamint az egyéb fémtermék, ezenkívül az importban a szakmai tudományos ellenőrző műszer, az exportban a gumigyártmány forgalma befolyásolta. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 2,7, az importban 4,3 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom mindkét oldali volumennövekedéséhez.

Az energiahordozók exportvolumene 9,7%-kal nagyobb, importvolumene 17%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakinál. A mindkét oldali forgalomváltozáshoz döntően a természetes és mesterséges gáz járult hozzá. Az importoldali volumencsökkenés ellenére a villamos energia termékcsoportnál növekedés történt. Az energiahordozók a teljes export bővülésének mértékét 0,2 százalékponttal növelték, a teljes import növekedését viszont 1,1 százalékponttal mérsékelték.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 7,2, a behozataláé 18%-kal nagyobb lett. A mindkét oldali forgalomváltozáshoz döntően az állati takarmány (gabona nélkül) járult hozzá, ezenkívül az exportoldali forgalomnövekedést a zöldségféle és gyümölcs, az importoldalit a gabona és gabonakészítmény befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás a teljes export növekedéséhez 0,5, az importéhoz 0,9 százalékponttal járult hozzá.

Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 12, az onnan érkező behozatalé 7,6%-kal nagyobb lett. A termék-külkereskedelmi mérleg 140 millió euróval javult, 728 millió eurós többlet keletkezett. Az export 76, az import 69%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 12, a behozatalé 3,7%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 306 millió euróval romlott, 824 millió eurós passzívumot mutatott.

2022. január–májusban:

A kivitel értéke 57,4 milliárd euró (21,3 ezer milliárd forint), a behozatalé 59,1 milliárd euró (21,9 ezer milliárd forint) volt.

2022. január–májusban az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 2,2, a behozatalé 5,2%-kal emelkedett.

A termék-külkereskedelmi mérleg 4,7 milliárd euróval romlott, a hiány 1,7 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 18, a behozatalban 25%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A cserearány 6,1%-kal romlott. A forint az euróhoz képest 3,0, a dollárhoz viszonyítva 13%-kal gyengült.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2022. január–május

Megnevezés Export Import Egyenleg
-érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% -érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% értéke, folyó áron az előző év azonos időszakában
Milliárd forint21 283120,321 908131,9–6251 073
Millió euró57 431116,959 118128,2–1 6872 990