Közzététel: 2022. november 2.

Augusztusban 1,6 milliárd euró volt a termék-külkereskedelmi hiány, júliushoz képest az export kiigazított volumene 3,0, az importé 1,7%-kal nőtt

2022. augusztusban a kivitel volumene 18, a behozatalé 14%-kal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. A passzívum 1,6 milliárd euró volt, az egyenleg 863 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz képest. Júliushoz viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 3,0, az importé 1,7%-kal nőtt.

2022. augusztusban:

A kivitel értéke 11,4 milliárd euró (4589 milliárd forint), a behozatalé 13,0 milliárd euró (5219 milliárd forint) volt.

2022. augusztusban az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 37, az importé 43%-kal nőtt.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 11, a behozatalé 6,1%-kal bővült.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 863 millió euróval romlott (az első becslésben közöltnél 280 millió euróval kedvezőtlenebb).

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 31, a behozatalban 42%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 7,9%-kal romlott. A forint árfolyama az euróhoz mérten 14, a dollárral szemben 33%-kal gyengült.

gépek és szállítóeszközök 2021. augusztusi áron számított kivitele 41, behozatala 26%-kal nagyobb lett. A közúti jármű exportvolumene közel háromnegyedével, importvolumene közel harmadával nőtt. A villamos gép, készülék és műszer exportvolumene több mint harmadával, importvolumene közel harmadával emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az energiafejlesztő gép és berendezés export- és importvolumene egyaránt több mint felével emelkedett. Az irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés volumene exportoldalon több mint felével, importoldalon több mint harmadával lett nagyobb. Az általános rendeltetésű ipari gép exportvolumene több mint negyedével, importvolumene közel negyedével volt nagyobb az előző év azonos időszakához viszonyítva. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kivitel esetében 20,1 százalékponttal, a behozatalnál 11,3 százalékponttal járult hozzá az azonos irányú forgalom volumennövekedéséhez.

feldolgozott termékek exportvolumene 4,7, importvolumene 11%-kal nagyobb lett. A mindkét oldali volumennövekedést döntően a gyógyszer, gyógyszerészeti termék, valamint a szakmai, tudományos ellenőrző műszer forgalma befolyásolta. A feldolgozott termékek árufőcsoport a teljes export volumennövekedéséhez 1,6 százalékponttal, az import esetében pedig 4,1 százalékponttal járult hozzá.

Az energiahordozók exportvolumene 55, importvolumene 14%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz viszonyítva. A mindkét oldali forgalomcsökkenéshez döntően a természetes és mesterséges gáz, valamint exportoldalon a villamos energia járult hozzá. Az energiahordozók a teljes export növekedését 2,4 százalékponttal, a teljes importét pedig 1,3 százalékponttal csökkentették.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 4,5, a behozataláé 13%-kal nagyobb lett. A mindkét oldali forgalomváltozáshoz döntően az állati takarmány termékcsoport járult hozzá, ezenkívül az exportoldali forgalmat a zöldségféle és gyümölcs, az importoldalit a gabona és gabonakészítmény is befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás a teljes export növekedéséhez 0,4, az importéhoz 0,7 százalékponttal járult hozzá.

Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 20, az onnan érkező behozatalé 17%-kal nagyobb lett. A termék-külkereskedelmi mérleg 430 millió euróval romlott, 442 millió eurós hiány keletkezett. Az export 75, az import 69%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 13, a behozatalé 7,1%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 432 millió euróval romlott, 1,1 milliárd eurós passzívumot mutatott.

2022. január–augusztusban:

A kivitel értéke 91,9 milliárd euró (35,0 ezer milliárd forint), a behozatalé 97,0 milliárd euró (37,0 ezer milliárd forint) volt.

2022. január–augusztusban az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 3,5, a behozatalé 5,2%-kal emelkedett.

A termék-külkereskedelmi mérleg 7,6 milliárd euróval romlott, a hiány 5,1 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 22, a behozatalban 31%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A cserearány 6,9%-kal romlott. A forint az euróhoz képest 7,0, a dollárhoz viszonyítva 20%-kal gyengült.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2022. január–augusztus

Megnevezés Export Import Egyenleg
-érték, folyó áron az előző év azonos időszaka = 100,0% -érték, folyó áron az előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, folyó áron az előző év azonos időszakában
Milliárd forint35 036126,436 989138,0–1 953906
Millió euró91 917118,696 972129,3–5 0552 528