Közzététel: 2022. december 22.

Októberben 923 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány, szeptemberhez képest az export és az import kiigazított volumene azonos mértékben, 2,3%-kal csökkent

2022. októberben a kivitel volumene 11, a behozatalé 7,6%-kal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. A passzívum 923 millió euró volt, az egyenleg 502 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz képest. Szeptemberhez viszonyítva az export és az import szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene azonos mértékben, 2,3%-kal csökkent.

2022. októberben:

A kivitel értéke 12,5 milliárd euró (5192 milliárd forint), a behozatalé 13,4 milliárd euró (5549 milliárd forint) volt.

2022. októberben az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 22, az importé 26%-kal nőtt.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 10, a behozatalé 8,8%-kal bővült.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 502 millió euróval romlott (az első becslésben közöltnél 86 millió euróval kedvezőbb).

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 27, a behozatalban 35%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 5,9%-kal romlott. A forint árfolyama az euróhoz mérten 16, a dollárral szemben 37%-kal gyengült.

gépek és szállítóeszközök 2021. októberi áron számított kivitele 26, behozatala 17%-kal nagyobb lett. A közúti jármű export- és importvolumene közel ötödével nőtt. A villamos gép, készülék és műszer exportvolumene több mint ötödével, importvolumene negyedével emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az energiafejlesztő gép és berendezés exportvolumene közel 40%-kal, importvolumene harmadával nőtt. Az általános rendeltetésű ipari gép exportvolumene hatodával, importvolumene közel negyedével volt nagyobb az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés volumene export- és importoldalon több mint felével nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kivitel esetében 14 százalékponttal, a behozatalnál 7,2 százalékponttal járult hozzá a megfelelő irányú forgalom volumennövekedéséhez.

feldolgozott termékek exportvolumene 0,6, importvolumene 2,2%-kal emelkedett. Az exportoldali volumennövekedést döntően a gyógyszer, gyógyszerészeti termék, míg az importoldalit az egyéb vegyi anyag, valamint a szakmai, tudományos ellenőrző műszer forgalma befolyásolta. A feldolgozott termékek árufőcsoport a teljes export volumennövekedéséhez 0,2 százalékponttal, az import esetében pedig 0,8 százalékponttal járult hozzá.

Az energiahordozók exportvolumene 30, importvolumene 15%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz viszonyítva. Az exportoldali forgalomcsökkenéshez döntően a kőolaj és kőolajtermék, az importoldalihoz pedig a természetes és mesterséges gáz járult hozzá. Az energiahordozók a teljes export növekedését 1,5 százalékponttal, a teljes importét pedig 1,9 százalékponttal csökkentették.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 12%-kal kisebb, míg a behozataláé 12%-kal nagyobb lett. A mindkét oldali volumenváltozáshoz döntően a gabona és gabonakészítmény járult hozzá. Ezen túlmenően az exportoldali forgalomcsökkenést a hús és húskészítmény, míg az importoldali forgalomnövekedést az állati takarmány termékcsoport forgalma is befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás a teljes export növekedését 0,8 százalékponttal csökkentette, míg az importét 0,6 százalékponttal növelte.

Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 15, az onnan érkező behozatalé 8,0%-kal nagyobb lett. A termék-külkereskedelmi mérleg 835 millió euróval javult, 1,0 milliárd eurós többlet keletkezett. Az export 77, az import 64%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 1,3%-kal mérséklődött, míg a behozatalé 6,7%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 1,3 milliárd euróval romlott, 1,9 milliárd eurós passzívumot mutatott.

2022. január–októberben:

A kivitel értéke 117,8 milliárd euró (45,7 ezer milliárd forint), a behozatalé 124,5 milliárd euró (48,3 ezer milliárd forint) volt.

2022. január–októberben az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 5,5, a behozatalé 5,9%-kal emelkedett.

A termék-külkereskedelmi mérleg 8,7 milliárd euróval romlott, a hiány 6,7 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 24, a behozatalban 33%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A cserearány 7,0%-kal romlott. A forint az euróhoz képest 8,6, a dollárhoz viszonyítva 23%-kal gyengült.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2022. január–október

Megnevezés Export Import Egyenleg
-érték, folyó áron az előző év azonos időszaka = 100,0% -érték, folyó áron az előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, folyó áron az előző év azonos időszakában
Milliárd forint45 653130,348 273140,7–2 620729
Millió euró117 794120,1124 517129,6–6 7232 024